Rekun Tilalla kasvatetaan Ylämaan karjaa

MPH:n lavetti paalivarustuksella lihakarjatilallisen tehoapuri

01.02.2021 // Teksti ja kuvat Ari Kuhalampi

Verkkoartikkeli
Pohjois-Pohjanmaalla Sievillä sijaitsevan Rekun Tila Oy:n pääasiallinen toiminto on lihankarjankasvatus. Tilan noin 350 eläintä käyttää 4000 rehupaalia vuodessa – päivittäin 11 paalia. Paalien kuljetus vaatii kuljetuskapasiteettia ja tilan suuret peltolohkot hoitotoimenpiteitä. Näihin tilanomistaja Tarmo Visuri hankki MPH Lavetti 30XL:n paalilaitavarustuksella että MPH Lavetti 30:sen.

Kaksi lavettimallia

Suomalaisen MPH Tuotteen valmistama MPH Lavetti käsittää kaksi mallia: MPH Lavetti 30 ja MPH Lavetti 30XL. MPH Lavetti 30XL:n kokonaiskuormauspituus on 9,7 m – 1,5 m pidempi kuin 30:sen. Muuten tuotteiden rakenne ja lisävarusteet ovat samat. Varusteet ovat asennettavissa toimitettuun tuotteeseen. 

Molempien mallien akselit ovat järeät. Niiden kantavuus kestää suuretkin massat. MPH Tuotteet onkin panostanut juuri tuotteen toimivuuteen sekä rakenteiden, akseleiden ja materiaalien kestävyyteen. Esimerkiksi ajosiltojen materiaali on S650MC, joka takaa erittäin korkean myötölujuuden. Ajosillat kestävät pitkään. 9000 kg akselikantavuus, 10-pulttiset vanteet, M-luokan renkaat ja järeästi suunniteltu runkorakenne tekevät ajovakaudesta ensiluokkaisen vaikka lavetilla olisi täysi kuorma.

Tilanomistaja Tarmo Visuri ja MPH Lavetti 30XL paalivarustuksella

4000 paalia vuodessa turvallisesti ja tehokkaasti

Lantmännen Agro Ylivieska toimitti Rekun Tila Oy:lle paalilaitavarustetun MPH Lavetti 30XL:n keväällä 2020. Tila käyttää noin 4000 rehupaalia vuodessa ja isäntä Tarmo Visuri hakee paaleja pelloilta muutamien kymmenien kilometrien säteellä tilakeskuksesta. Kulkureitillä on paljon muuta liikennettä ja turvallinen kuljetus on Visurin mielestä tärkeä lavetin ominaisuus. MPH Lavetti 30XL paalilaitavarustuksella on hänen mukaansa erittäin vakaa vetää vaikka kyydissä on 24 rehupaalia. 

Toinen selkeä työturvallisuusominaisuus on hyvä kuorman sidonta. 

– Nyt ei tarvitse nousta kuorman päälle sitomaan kuormausliinoja, Tarmo Visuri kertoo.

Lisävarusteena saatavat paalilaidat oli Tarmo Visurin mielestä lavetin hankinnassa ratkaiseva lisäominaisuus. Lisävaruste säästää aikaa ja työturvallisuus lisääntyy. Lisäksi työskentely tehostuu, kun pitkillä kuljetuksilla paaleja saadaan kyytiin paljon. Paalilaidat lisäävät kuljettamisen vakautta.

– Paalit eivät liiku kyydissä, vaikka tie olisi välillä epätasaisempaa, Visuri sanoo. 

Lavetin paalilaidat toimivat hydraulisesti, joten paalien kuormaus onnistuu hyvin lavetin sivulta kahteen kerrokseen päällekäin. Kun kuormaus on tehty, laidat lasketaan alas ja laidat puristuvat paaleja vasten. Paalilaidat liikkuvat sivuittain teleskooppisten aisojen ansiosta, jolloin kuorma tiivistyy todella hyvin. Lavetin kuormantuntevat jarrut joka akselilla lyhentävät jarrutusmatkaa, mikä on tärkeä seikka tieliikenteessä. 

MPH Lavetti 30XL paalivarustuksella valmiina noutamaan rehupaaleja

Kaivinkoneen kyytiinajo vaivatonta

MPH Lavetti 30 ja 30XL ovat monitoimilavetteja, joilla onnistuu maansiirtokoneiden ja tavaroiden kuljettaminen. Rekun Tilalle hankittiin myös toinen MPH Lavetti, sillä XL-mallin toimivuuteen oltiin tyytyväisiä.

– Toimintavarmuus näkyy ehdottomasti siinä, että reklamaatiosoittoja ei ole tarvinnut tehdä, Visuri sanoo.

Visurilla on maansiirtokoneita, joita hän käyttää tilan muissa töissä. Toisen lavetin tarvetta lisäsi kaivinkonesiirrot, koska tilan 340 hehtaarin pellot vaativat ylläpitoa. Siirtymiset ovat lyhyita ja niitä saattaa tulla monta päivässä. 

– Nyt siirtymiset ovat tehokkaita. Vakaaseen MPH Lavetti 30:een kaivinkoneen kyytiinajo on vaivatonta ja kuormaan mahtuu useampikin kauha ja polttoainesäiliö, Tarmo sanoo. 
– En voisi olla tyytyväisempi, toteaa Rekun Tila Oy:n omistaja Tarmo Visuri.

Uusia varusteita tulossa

MPH Lavetti 30XL:ään ollaan kehittämässä lisää varusteita. Uusi lisävaruste vielä koekäytetään ja varmistetaan, että se on täysin valmis asiakkaille. Tähän lisäominaisuuteen palaamme myöhemmin vielä uudelleen. Jää kuulolle!

 

Verkkoartikkeli

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita