Termiini

Sopimuksella sitoudut toimittamaan sovitun määrän, sovittuun perushintaan sopimuksenmukaiseen toimituspaikkaan tiettynä ajanjaksona.

Termiinihinnat heijastavat todellista markkinaa.

Termiinisopimus tarkoittaa sitä, että sitoudut toimittamaan viljan tiettynä ajanjaksona, sovittuun toimituspaikkaan, etukäteen määriteltyyn hintaan. Lantmännen Agro ottaa tavaran vastaan ja tilittää sopimuksen mukaisella hinnalla +- mahdollinen laatuhinnoittelu. Jos teet Termiinin ennen sadonkorjuuta tai seuraavalle satovuodelle, tulee sopimus mitoittaa varovasti, jotta tuleva sato varmasti riittää kattamaan minimitoimitusmäärän.

Jos toimitettaessa käy ilmi, että vilja on alhaisempaa laatuluokkaa kuin mitä on sovittu, esim. myllyvehnä vastaanotetaan teollisuusvehnänä, käytetään perushintana sopimuspäivänä voimassa ollutta kyseisen käyttötavan noteerausta, ellei sopimukselle ole jo tehtäessä erikseen määritelty myös tätä alhaisemman laatuluokan hintaa.

Laatuvaatimus

Kosteus enintään 14 %. Myllyvehnä: hehtopaino vähintään 78 kg, sakoluku vähintään 220 ja valkuainen vähintään 12,5 %. Mallasohra: itävyys vähintään 95, %, lajittelu I+II vähintään 90 %, lajittelu IV enintään 2 % valkuainen 9,5-11,5 %. Ruis: sakoluku vähintään 65, torajyvät enintään 0,02 %. Suurimo- ja vientikaura: hehtopaino vähintään 56 kg, seulonta (2 mm seulalla) enintään 10 %. Muutoin noudatetaan yleisissä viljanostoehdoissamme määriteltyjä laatuvaatimuksia.

Takaisinosto

Sopimusvilja tulee toimittaa sopimuksen mukaisesti. Mikäli näin ei tapahdu, laskutetaan vajaus ns. takaisinostona toimitusjakson päättyessä voimassa olevan päivänhinnan ja   sopimushinnan erotuksella lisättynä + 10 €/tn. Mikäli päivänhinta on sopimushintaa alhaisempi, ei takaisinostosta kuitenkaan milloinkaan hyvitetä.

Ellei takaisinostoa ole tehty aiemmin, tehdään se automaattisesti toimitusjakson päätyttyä. Takaisinosto tehdään puuttuvasta määrästä siten, että minimitoimitusmäärä 90 % täyttyy. Sopimus kannattaa siksi mitoittaa huolellisesti.