Termiini

Sopimuksella sitoudut toimittamaan sovitun määrän, sovittuun perushintaan sopimuksenmukaiseen toimituspaikkaan tiettynä ajanjaksona.

Termiinihinnat heijastavat todellista markkinaa.

HetiTermiini ja Termiini ovat sisarsopimuksia. Erona on se, että HetiTermiinissä toimitus on lähimmän kuukauden kuluessa, kun taas Termiini tehdään tulevalle myöhemmälle toimitusjaksolle. Termiinijaksot tuleviin toimituksiin suljetaan toimitusjakson päättymistä edeltävän viikon perjantaina.

Termiinisopimus tarkoittaa sitä, että sitoudut toimittamaan viljan tiettynä ajanjaksona etukäteen määriteltyyn hintaan. Lantmännen Agro ottaa tavaran vastaan ja tilittää sopimuksen mukaisella hinnalla +- mahdollinen laatuhinnoittelu. Jos teet Termiinin ennen sadonkorjuuta tai seuraavalle satovuodelle, tulee sopimus mitoittaa varovasti, jotta tuleva sato varmasti riittää kattamaan minimitoimitusmäärän.

Jos toimitettaessa käy ilmi, että vilja on alhaisempaa laatuluokkaa kuin mitä on sovittu, esim. myllyvehnä vastaanotetaan teollisuusvehnänä, käytetään perushintana sopimuspäivänä voimassa ollutta kyseisen käyttötavan noteerausta, ellei sopimukselle ole jo tehtäessä erikseen määritelty myös tätä alhaisemman laatuluokan hintaa.

Takaisinosto

Takaisinostolla voidaan korvata vain alhaisesta sadosta aiheutuva puuttumaan jäänyt tavara. Viljelijän on voitava pyynnöstä vahvistaa satotappio. Takaisinosto laskutetaan takaisinostopäivänä voimassa olevalla, kyseisen toimitusjakson päivänhinnalla vähennettynä sopimushinta + 10 €/tn. Mikäli päivänhinta on sopimushintaa alhaisempi, ei takaisinostosta kuitenkaan milloinkaan hyvitetä.

Ellei takaisinostoa ole tehty aiemmin, tehdään se automaattisesti toimitusjakson päätyttyä. Takaisinosto tehdään puuttuvasta määrästä siten, että minimitoimitusmäärä 90 % täyttyy. Sopimus kannattaa siksi mitoittaa huolellisesti.

Eri sopimusmalleja