Maiturimenu

Lantmännen Agron ruokinnan suunnitteluun kehitetty ohjelma Maiturimenu yhdistää uuden teknologian ja tasapainoisen ruokinnan. Suunnittelun lähtökohtana on kestävä tuottavuus, jossa pyritään rehun hyväksikäytön osalta tehokkaaseen ja taloudelliseen ruokintaan.

Kannattavan tuotannon perustana on terveet eläimet, korkea tuotos ja hyvät maidon pitoisuudet. Maiturimenulla kotoisia rehuja täydennetään siten, että eri rehujen synergiavaikutukset saadaan parhaiten esiin.

Maiturimenu on nettipohjainen kätevä työkalu, jossa yhdistyy eri tietokannoista saatava informaatio. Esimerkiksi säilörehuanalyysit saadaan tallennettua suoraan ohjelmaan, jolloin suunnitelmien päivitys käy entistä kätevämmin säilörehuanalyysien muuttuessa.

Maiturimenulla suunnitellaan ruokintoja kaikkien nautatilojen tarpeisiin eri tuotos- ja kasvuvaiheissa. Olipa kyse seosrehuruokinnasta tai erillisruokinnasta, robottitilasta, asemapihatosta tai parsinavetasta, ruokinta päivitetään tarpeen mukaan eri eläinryhmille. Lantmännen Agron asiakkaat saavat veloituksetta Maiturimenulla tehdyn ruokintasuunnitelman.

Alla esimerkki osittaisappeesta ja sitä täydentävästä robottiväkirehusta: