Huipputuotoksiin työllä ja osaamisella

Maituri 15 000 on osoittautunut hyväksi valinnaksi Peltolan tilalla Muuramessa. Erillisruokintatilalla energiarikas robottirehu, tasapainoinen ruokinta sekä hyvälaatuinen ja sulava säilörehu korkealla syönti-indeksillä lypsättävät huikean korkeita tuotoksia. Lehmät tiinehtyvät myös hyvin.

Hannu Peltolan ja Tuomo Kanasen Muuramessa sijaitsevalla tilalla jaetaan säilörehua 4-5 kertaa päivässä, jotta rehunsaatavuus saadaan turvattua. Useilla jakokerroilla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia syöntiin ja sitä kautta myös tuotokseen. Ruokintapöytä ei käy tyhjänä muulloin kuin putsauksen aikana.

Huikean hienon tuotostason saavuttanut tila on vuoden 2023 tuotosseurannan paras karja yli 15000 kilon EKM-tuotoksella. Robottirehua annetaan enimmillään 8,5 kiloa. Peltolan tilalla lypsää yksi lypsyrobotti. Nuorkarja sekä umpilehmät ovat erillisessä rakennuksessa. Yrittäjien lisäksi tilalla on yksi osa-aikainen työntekijä. Asiakkuusvastaava Jarmo Ikkalan kanssa yhteistyö sujuu saumattomasti.

Ruokinta ja säilörehu

Tilalla on 100 hehtaaria peltoalaa, joilla viljellään nurmea. Nurmilajikkeina on pääosin timotei-nurminata. Säilörehun korjuustrategiana on kolmen niiton taktiikka. Lypsylehmät ruokitaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen niiton säilörehuilla, joita syötetään vuorotellen niin että kaksi kolmasosaa on ensimmäistä tekoa.

Varsinkin tänä vuonna käytäntö on osoittautunut erittäin hyväksi toimintatavaksi, sillä ensimmäisen niiton säilörehu oli viime vuonna erittäin sulavaa ja siitä puuttui kuitu lähes kokonaan. Toisen niiton säilörehussa sitä jo on, mikä tasapainottaa ruokintaa hyvin. Säilörehujen varastointitapana on pyöröpaalit, ja säilöntään käytetään biologisia säilöntäaineita.

Pihatossa robotilta saatavan Maituri 15 000 -rehun lisäksi väkirehuruokintaa täydennetään kolmelta ruokintakioskilta.  Lypsylehmillä jauheinen kivennäinen ja suolakivet ovat vapaasti tarjolla täydentämässä ruokintaa. Ruokintasuunnitelmien päivittämistä pidetään rutiininomaisena työnä.

Peltolan tilan keskituotos on noussut huomattavasti vuodesta 2014, jolloin tuotos oli 9 500 kiloa. Valtava harppaus tuotoksessa otettiin vuonna 2020, kun lypsyjärjestelmäksi vaihtui lypsyrobotti. Tällöin puolessatoista vuodessa keskituotos nousi 2 200 kilon verran.

Lypsyrobotin myötä myös utaretulehdusten määrä väheni, mikä oli haasteena aiemmin, kun lypsettiin lypsyasemalla. Umpilehmien ruokinta koostuu vanhempana tehdystä säilörehusta sekä sitä täydennetään kivennäisellä ja valkuaislisällä.

Menestyksen avaintekijät

Peltolan tilan lehmät lypsävät tehokkaasti, tuottaen maitoa lähes kahden robotin verran. Kuukausi sitten poikineet heruvat hyvin jopa 90 kilon päivätuotoksiin. Navetta ei ole koskaan ollut täynnä, ja siihen pyritäänkin, jotta lehmillä olisi tilaa syödä, juoda, käydä lypsyllä sekä mennä parteen vuorokauden jokaisena tuntina.

Jalostusohjelma alkoi vuonna 2017, jolloin lähdettiin keskittymään kestävyyteen ja pitkämaitoisuuteen. Puhdas holstein-karja on osoittautunut menestykseksi ja jalostus onkin yksi mielenkiinnon ja panostuksen kohteista. 

Eläintilat tukevat eläinten hyvinvointia, ja kesyt lehmät navetassa kertovat henkilöstön sekä yrittäjien eläinten käsittelytaidoista. Eläinten hyvinvointia ovat tukemassa myös karjaharjat sekä lantakäytävät kumimatoilla, joissa lantaraapat ajavat tiuhaa tahtia.

Lehmät pysyvät terveenä poikimisen jälkeen, joka kertoo umpikauden ruokinnan sekä siirtymäkauden ruokinnan erinomaisesta hallinnasta. Laitumille on järjestetty kivennäisruokinta, ja tarvittaessa muutakin lisäruokintaa voidaan toteuttaa. Umpilehmät ja nuorkarja laiduntavat kesäisin erillisillä laitumilla.

Joustava tiimityö ja läsnäolo

Vastuualueet on jaettu kunkin henkilön kiinnostuksen kohteiden ja osaamisen mukaan. Rehunjako on enemmän Hannun vastuulla, Tuomon ja Suvin keskittyessä eläinten päivittäisiin hoitotoimenpiteisiin. Tilatyöntekijä Suvi kuittaakin, että ”eläimille tulee olla läsnä”. Tiimi kuitenkin suunnittelee yhdessä päivittäiset tehtävät.

Tilan menestyksekästä toimintaa tukee hyvin toimiva tiimityö, jossa huumorille on sijaa. Iltatarkastuksia yrittäjät pitävät myös tärkeänä toimena, sillä silloin lehmille jaetaan viimeisen kerran rehua, käytetään lypsyllä ja laitetaan poikivat yöksi karsinaan. Aikaa iltakierrokseen menee noin vartista puoleentoista tuntiin.

Katse tulevaisuuteen

Yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmissa on panostaa entistä enemmän eläinterveyteen ja tuottaa maitoa jatkossakin. Seuraavana eläinten hyvinvointia ja sitä kautta tuotosta tukevana hankintana navettaan on tulossa sorkkamatto sekä lypsylehmille mahdollisuus ulkoiluun tarhassa.

Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää tilan toimintaa ja pitää tuotokset huipputasolla. Tila onkin hiljattain liittynyt Tuotostutkaan, ja nyt odotellaan jo innolla pitkän aikavälin seurantaa. 

Tuomon ja Hannun seinä kertoo hyvistä saavutuksista. Eläinten hyvinvointi ja ruokinta luovat pohjaa onnistumiselle - jalostusta unohtamatta. Tuotoksen nousuun ja ylläpitoon tarvitaan myös hyvälaatuista ja sulavaa säilörehua sekä paljon työtä ja vahvaa osaamista. 

Teksti ja kuvat: Henna Julkunen

Artikkeli on julkaistu Menestyvä maitotila -lehdessä. Lue koko lehti diginä:
Menestyvä maitotila Kevät 2024