AktiiviTermiini

Kiinnitä hinta toimituksen jälkeen.

Jos arvioit, että viljahinnat ovat nousussa, etkä halua kiinnittää hintaa vielä toimitusajankohtana, on AktiiviTermiini hyvä vaihtoehto. Jos valitset AktiiviTermiinin, maksetaan osatilitys toimituksen jälkeen ja kiinnität hinnan haluamasi hetken voimassa olevaan päivänhintaan. Hinnasta vähennetään kiinnitysjakson mukainen kulu.

Sopimus

AktiiviTermiini täytyy tehdä ennen toimitusta. Hinta voidaan kiinnittää vasta, kun koko sopimusmäärä on toimitettu. Hinnan voit kiinnittää Lantmännen Agron hintakiinnitystyökalussa tai viljanostajamme kautta. Sopimuksella tavara myydään Lantmännen Agrolle ja sopimusta ei voi ostaa takaisin – toisin sanoen viljaa ei toimituksen jälkeen voi noutaa pois. Laatuhinnoittelu tehdään hintakiinnityspäivän mukaisella laatuhinnoittelulla. 

Laatuvaatimus

Kosteus enintään 14 %. Myllyvehnä: hehtopaino vähintään 78 kg, sakoluku vähintään 220 ja valkuainen vähintään 12,5 %. Mallasohra: itävyys vähintään 95, %, lajittelu I+II vähintään 90 %, lajittelu IV enintään 2 % valkuainen 9,5-11,5 %. Ruis: sakoluku vähintään 65, torajyvät enintään 0,02 %. Suurimo- ja vientikaura: hehtopaino vähintään 56 kg, seulonta (2 mm seulalla) enintään 10 %. Muutoin noudatetaan yleisissä viljanostoehdoissamme määriteltyjä laatuvaatimuksia.

Hintakiinnitys

Hintakiinnitys tapahtuu vasta toimituksen jälkeen. Kiinnitys tapahtuu ko. vastaanottopisteessä kiinnityshetkellä voimassa olevalla päivänhinnalla aikaisintaan 1.11. ja viimeistään 31.3. Ellei hintaa ole kiinnitetty aiemmin, tehdään se automaattisesti 31.3. voimassa olevalla päivänhinnalla.

Sopimuksen hinta tulee kiinnittää kerralla. Jos siis haluat kiinnittää hintaa osissa, täytyy myös sopimukset tehdä vastaavista määristä etukäteen. AktiiviTermiinissä ei noudateta yli- tai alitoimitusrajoja, vaan hinta tilitetään koko toimituserälle. Viljapassiin merkitty sopimusnumero pätee.
Hintakiinnitys tapahtuu vastaanotetulla laadulla, vaikka sopimus olisikin alun perin tehty eri käyttötarkoitukseen.

Osa- ja loppumaksu

Osatilitys AktiiviTermiiniin liittyvässä toimituksessa tehdään 30 päivää vastaanotosta. Ensimmäinen tilitys on 100 €/tn. Tässä tilityksessä suoritetaan myös laatuhinnoittelu ja noudatetaan muutenkin normaaleja vastaanottovaatimuksia ja -ehtoja.

Lopputilityksessä maksetaan kiinnityshinta vähennettynä osatilityksellä maksetulla 100 €/tn. Lisäksi vähennetään kiinnityshetkestä riippuva kulu. Kulu on sitä pienempi, mitä aikaisemmin kiinnität hinnan. Lopputilitys maksetaan 30 päivää kiinnitysajankohdasta.