Suomalainen viljely on yksi maailman kestävimmistä tavoista tuottaa ruokaa. Siitä huolimatta luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos uhkaavat ympäristöämme, viljelysmaitamme ja ruoantuotantoamme. On aika yhdistää voimat ja ryhtyä toimeen tulevaisuuden viljelyn puolesta!

Lantmännenin tulevaisuuden viljelyn ohjelma

Ilmasto & Luonto on Lantmännenin tulevaisuuden viljelyn ohjelma, jossa toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä pellolla viljelyn ilmastovaikutuksen pienentämiseksi, luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi ja hiilen sitomiseksi maaperään.

Tavoitteena on turvata rukiin ja muiden viljojen elinvoimaisuus tulevaisuudessa luomalla tuottava, kannattava ja entistäkin kestävämpi tapa viljellä. Lantmännen toteuttaa ohjelmaa yhdessä suomalaisten sopimusviljelijöiden kanssa.

Ohjelman toimenpiteiden arvioidaan pienentävän keskimääräisen suomalaisen rukiin viljelyn kasvihuonekaasupäästöjä noin 15 prosenttia. 

Suomalaisen rukiin puolesta

Suomalaiset rakastavat kotimaisesta rukiista tehtyä ruisleipää. Leipomoissamme käytetään noin kolmasosa kaikesta Suomessa tuotetusta rukiista – vastuumme on siis suuri kotimaisen rukiinviljelyn kehittämisessä. Siksi aloitamme Ilmasto & Luonto -ohjelman toteuttamisen rukiinviljelystä.

Noin 67 % ruisleivän hiilijalanjäljestä syntyy viljelystä, joten Ilmasto & Luonto -ohjelman toimenpiteet kohdistuvat leivän tuotannon merkittävimpään ilmastovaikutukseen.

Tavoitteemme

Ilmasto & Luonto -viljelyohjelma on tärkeä askel kohti pitkäntähtäimen ilmastotavoitteidemme saavuttamista ja entistä kestävämpää ruoantuotantoa.

Tähtäämme siihen, että vuonna 2025 kaikki Lantmännen-leipomoiden kotimaan tuotteisiin käyttämä ruis viljellään Ilmasto & Luonto –kriteerien mukaisesti. Olemme kiinnostuneita laajentamaan ohjelmaa myös muihin viljoihin.

Toimenpiteiden vaikutukset

Ohjelman toimenpiteiden arvioidaan pienentävän keskimääräisen suomalaisen rukiin viljelyn kasvihuonekaasupäästöjä noin 15 prosenttia. Merkittävimmät päästöjen vähennykset syntyvät ohjelman edellyttämästä 100-prosenttisten biopolttoaineiden käytöstä työkoneissa sekä ilmastoystävällisempien lannoitteiden käytöstä pelloilla.

Näin viljelyohjelma toimii

Suomalaiset viljelijät tietävät parhaiten, miten Suomen olosuhteissa ja maaperässä kasvatetaan ruista. Me Lantmännenillä voimme auttaa viljelijöitä ottamaan seuraavan askeleen kohti entistä kestävämpää viljelyä Ilmasto & Luonto –ohjelman sopimusviljelyn avulla.

Ilmasto & Luonto -ohjelmassa mukana oleva sopimusviljelijä toteuttaa viljelyssään viljelykonseptimme toimenpiteitä. Toimenpiteet keskittyvät viljelyn kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseen, luonnon monimuotoisuuden tukemiseen ja hiilen sitomiseen maaperään. Lantmännen-leipomot sitoutuvat ostamaan ohjelman mukaisesti tuotetun viljan ennalta sovitulla hinnalla, joka sisältää kulukorvaus- ja kannustinlisän viljelijälle.

Ravinteet

Vähennämme viljelyn hiilidioksidipäästöjä käyttämällä ilmastoystävällisempiä lannoitteita.

Biopolttoaineet

Vähennämme viljelyn hiilidioksidipäästöjä käyttämällä työkoneissa 100-prosenttisia biopolttoaineita.

Täsmäviljely

Käytämme resursseja tehokkaasti.

Hiilensidonta

Sidomme hiiltä ilmasta nurmituotannon ja aluskasvien käytöllä.

Lintujen alueet

Tuemme luonnon monimuotoisuutta turvaamalla lintujen pesimäalueita peltojen reunoilla.

Kukkivat vyöhykkeet

Tuemme luonnon monimuotoisuutta sijoittamalla pelloille kukkivia vyöhykkeitä.

Taloudellinen ajaminen

Kulutamme vähemmän polttoainetta ajamalla taloudellisemmin. 

Haluatko Ilmasto & Luonto -sopimusviljelijäksi?

Toteutamme Ilmasto & Luonto –viljelyohjelmaa sopimusviljelyn kautta. Laajennamme ohjelman viljelyä vuosittain, ja haemme joka vuosi uusia sopimusviljelijöitä ohjelman pariin.

Sopimusviljelijät ovat meille tärkeitä kumppaneita ja muutoksentekijöitä. Yksin emme voi ohjelmaa toteuttaa.

Ilmasto & Luonto –ohjelman mukainen viljely tarkoittaa sitä, että viljelijänä pienennät oman maatilasi ilmastovaikutuksia ja edistät luonnon monimuotoisuutta. Me tarjoamme viljallesi kysynnän ennalta sovitulla hinnalla, joka kattaa kustannuksiasi ja tarjoaa kannustimen.

Osallistumalla ohjelmaan hyödyt taloudellisesti kehittämällä ruisviljelyä ja vastaat samalla kestävästi tuotetun ruoan kasvavaan kysyntään.

Sopimuksen teko

Ilmasto & Luonto -ruista vastaanotetaan sisämaan keräilyvarastoihin sekä suoraan myllyille. Toimitusaika tarkennetaan sadon laadun perusteella. Myllyt tarvitsevat ruista jauhatukseen tasaisesti läpi vuoden.

Sopimuksen liitteenä viljelijä saa erilliset sopimusehdot. Jokainen sopimus tulee vahvistaa 30.9. mennessä (ellei olekaan päässyt kylvämään aiottua pinta-alaa).

Ota yhteyttä Lantmännen Agron viljakaupan asiantuntijoihin ja tee Ilmasto ja Luonto -sopimus.

Lataa Ilmasto & Luonto -ohjelman ehdot (pdf) »

Jäikö jokin vielä askarruttamaan?

Tutustu myös Kysymyksiä ja vastauksia -osioon »

 

Yhdessä kestävämpään ruoantuotantoon

Ilmasto & Luonto –ohjelman mukaisesti viljelty ruis on paitsi maistuvan leivän tae, myös lupaus oikeista teoista yhä kestävämmän ruoantuotannon puolesta.

Ostamalla tulevaisuudessa Ilmasto & Luonto –tunnuksella merkittyä leipää, kuluttaja tietää tehneensä ilmastoviisaan ja vastuullisen valinnan.

Yhdessä pellosta pöytään!

Suomessa Lantmännen toimii neljän yrityksen voimin viljan arvoketjussa pellosta pöytään.

Lisätietoja

Median yhteydenotot ja kysymykset ohjelmasta:
Brändi- ja viestintäjohtaja Mari Dunderfelt, Lantmännen, mari.dunderfelt@lantmannen.com

Sopimusviljely:
Jaakko Huokkola, Lantmännen Agro, jaakko.huokkola@lantmannen.com
Päivi Auramo, Lantmännen Agro, paivi.auramo@lantmannen.com

* Ohjelman toimenpiteillä arvioidaan olevan mahdollista saavuttaa noin 15 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt keskimääräiseen suomalaiseen rukiin viljelyyn verrattuna. Keskimääräisen ruisviljelyn lähtötilanne on määritetty keskiarvona suomalaisen rukiin viljelyn toteutuneista tiedoista vuosina 2015-2020 (lähde: ProAgria). Luonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut Lantmännenin laskelmissa käytetyn datan, LCA elinkaarilaskennan metodologian ja oletukset, ja todennut päästövähennyksen suuruusluokaltaan oikeaksi.