Tuotostutka

Tuotostutka on lypsyrobotti- ja lypsyasematiloille suunniteltu maksuton palvelu, jossa asiantuntijat keräävät lypsyrobotin tuottaman tiedon ja koostavat niistä helppolukuisen raportin tilan väen käyttöön. Raportti auttaa tuottajaa säätämään lehmien ruokintaa nopeasti ja tarkasti. 

Taloudellista hyötyä Tuotostutkasta

Tuotostutkassa tila saa yhden silmäparin lisää tarkkailemaan tuotostasoa, maidon määrää ja pitoisuuksia, lypsyaktiivisuutta, ketoosi- ja hapanpötsiriskiä sekä muita robotilta saatavia tietoja.

Tuloksia seuraamalla voidaan etsiä käytettävissä olevaan säilörehuun parhaiten sopivaa väkirehuruokintaa. Tuloksena on taloudellinen ruokinta, mikä tarkoittaa korkeampaa maitotuottoa rehukustannusten jälkeen.

Tuotostutka-raportissa seurataan

  1. maitomääriä, pitoisuuksia ja EKM-tuotosta -> tilanne nyt ja edellisten raporttien aikana
  2. lehmiä luokiteltuna lypsykauden eri vaiheisiin ja kaikkien eri ryhmien tuotostilanteita
  3. ureaindeksiä, joka on valkuaisruokinnan tasapainosta kertova mittari. Se kertoo, onko valkuaisruokinta lehmien tarvetta vastaavalla tasolla.
  4. tilan sijoittumista verrattuna muihin Tuotostutka-tiloihin
  5. kun dataa kertyy, pidemmän aikavälin katsauksessa päästään kiinni kausivaihteluun

Raportti peilaa nykyhetkeä edellisiin raportteihin. Näin pystytään vertaamaan mitä muutoksia tuotoksissa on tapahtunut ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Tiivistä yhteistyötä

Lypsyrobottien keräämän tiedon saamiseksi tiloille otetaan etäyhteys, kun raportin teko on ajankohtaista. Lantmännen Agron asiantuntijat analysoivat robottien keräämän tiedon, ja koostavat tiedoista raportin, joka toimitetaan 4 tai 8 viikon välein tilalle sähköpostitse. Lantmännen Agron asiakastilojen on mahdollista saada raportti 2 viikon välein ja lisäksi raportti sisältää sanallisen osion.

Kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot raportoidaan vain kyseessä olevalle asiakastilalle, ei kolmansille osapuolille. Lantmännen Agro puolestaan hyödyntää kerättyä tietoa tuotekehitystä varten. Tuotostutka-lypsyrobottiseuranta on kaikille maidontuottajille maksuton palvelu, ja siitä voi halutessaan erota milloin tahansa.

Lypsyrobottiseurantaa varten tarvitsemme sinulta:

  1. Luvan ja tunnukset lypsyrobotille etäyhteyden muodostamiseen
  2. Meijerin rinnakkaistunnukset

Ota rohkeasti yhteyttä asiakkuusvastaavaasi ja tule mukaan Tuotostutkaan!