Luomuvilja

Ostamme ja välitämme luomuviljaa.

Luomuviljan myynti edellyttää todistusta luomuvalvontaan kuulumisesta, eli toimijan asiakirjaselvitystä ostajalle. Mikäli kuorman mukana on viljapassi, josta ilmenee luomun tuotantotapa (siirtymävaihe vai luomu), viljelijää valvovan valvontaviranomaisen tunnus, erän tuotantovuosi, erätunnus sekä viljelijän allekirjoitus, ei erillistä vaatimuksenmukaisuusvakuutusta yleensä tarvita. Tarkista vastaanottajakohtaiset vaatimukset kuitenkin meiltä ennen viljan toimitusta.

Luomuviljakauppaa tekevät