Kestävää tuottavuutta Hero-ilmastorehulla

Lehmä tuottaa täysipainoista ihmisravintoa alueilla, joissa vilja ei kasva. Lehmän pötsin ansiosta ihmisille kelpaamaton kuitu voidaan jalostaa maidoksi ja lihaksi. Maidontuotannon hiilijalanjälkeä voidaan pienentää muun muassa oikealla ruokinnalla. Lantmännen Agron uutuus ilmastorehu Maituri Hero vähentää lehmän pötsin tuottaman metaanin muodostusta.

Lehmä pystyy tuottamaan arvokasta ihmisravintoa myös peltolohkoilta, jotka eivät sovellu viljan viljelyyn. Erityisesti Suomessa nurmikasvit ovat monilla alueilla ainoa tai ainakin tehokkain viljelykasvi. Elintarviketuotannon kuitupitoiset sivutuotteet voidaan jalostaa lehmän kautta arvokkaaksi valkuaiseksi. Ilman lehmää ne joutuisivat polttoon tai kompostiin. Lehmä on siis todellinen sankari ruoantuotannossa, vaikka sitä on parjattu metaanin vuoksi.

Suomalaislehmien hiilijalanjälki pienentynyt

Tosiasia on, että pötsimikrobit tuottavat metaania. Maitolasia kohden kasvihuonekaasujen määrä on kuitenkin vain kolmannes 70 vuoden takaisesta maitotuotoksen nousun ja lehmien ruokinnan tehokkuuden ansiosta. Maidontuotannon kasvihuonekaasujen määrään voidaan vaikuttaa viljelytoimenpiteillä, lannan käsittelyllä ja lehmien ruokinnalla.

Suomalaislehmien ruokinnassa on tehty jo suuri ilmastoteko, kun soijan käytöstä luovuttiin. Lähialueella tuotetun rypsirouheen hiilijalanjälki on vain kolmannes soijarouheen ilmastovaikutuksesta. Esimerkiksi Herkku 18 –täysrehun hiilijalanjälki olisi noin 40 % suurempi, jos sen valkuaisena olisi soijarouhe. Muualla EU:ssa ja USA:ssa soija on edelleen tärkein valkuaisen lähde.

Ruokinnan vaikutus metaanin muodostukseen

Maidon kasvihuonekaasupäästöistä pääosa syntyy alkutuotannossa lehmän pötsissä muodostuvasta metaanista sekä rehun tuotannossa maaperän nitraatista muodostuvasta typpioksiduulista, jotka muunnetaan laskennassa CO2-ekvivalentiksi. Metaanipäästöjä voidaan vähentää ruokinnalla. Väkirehun osuuden kasvattaminen pienentää metaanin muodostusta. Öljymäinen rasva sitoo pötsissä vetyä. Rasva korvaa ruokinnassa hiilihydraatteja, joten sillä on metaania vähentävä vaikutus. Säilörehun laadulla on myös merkitystä.

Ilmastorehu Maituri Hero pienentää päästöjä

Uudet teknologiat ja ruokintainnovaatiot auttavat vähentämään päästöjä. Lantmännen Agron kehittämä Maituri Hero -ilmastorehu vähentää metaanin muodostusta pötsissä, tukee eläinten tuotosta, terveyttä, hedelmällisyyttä ja kestävyyttä.

Lantmannen Agron kehitystiimi on aktiivisesti mukana kehittämässä ja seuraamassa ruokinnallisia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Maituri Heron koostumus perustuu kotimaisissa tutkimuslaitoksissa tehtyihin kokeisiin, joissa rypsin öljymäinen rasva yhdessä kauran rasvan kanssa mahdollistaa pötsin tuottaman metaanin määrän vähentämisen. Uutuusrehu sisältää kauran lisäksi myös kuorittua kauraa, rypsin valkuaista ja rasvahappoja, elintarviketuotannon sivutuotteita sekä terveyden kannalta oleelliset hivenaineet, vitamiinit ja kivennäiset.

Kokemukset uuden ilmastorehun käytöstä tilatasolla ovat olleet varsin positiivisia, sillä maitotuotokset on pysyneet hyvänä, jopa hieman nousseet, ja lehmät ovat myös tiinehtyneet hyvin. Keinot metaanintuotannon vähentämiseksi laskevat tyypillisesti maidon rasvaa. Maituri Hero on maittavaa rehua, jonka avulla voidaan pienentää maidontuotannon ilmastovaikutusta.

Lisää aiheesta: Asiakastilan kokemus Maituri Hero -ilmastorehusta.