Kestävää tuottavuutta - terveemmät lehmät ja kannattavampi maitotila

Lehmä tuottaa täysipainoista ihmisravintoa alueilla, joissa vilja ei kasva. Lehmän pötsin ansiosta ihmisille kelpaamaton kuitu voidaan jalostaa maidoksi ja lihaksi. Maidontuotannon hiilijalanjälkeä voidaan pienentää muun muassa oikealla ruokinnalla. Lantmännen Agron ilmastorehut vähentävät metaanin muodostusta ja tehostavat valkuaisen hyväksikäyttöä.

Lehmä pystyy tuottamaan arvokasta ihmisravintoa myös peltolohkoilta, jotka eivät sovellu viljan viljelyyn. Erityisesti Suomessa nurmikasvit ovat monilla alueilla ainoa tai ainakin tehokkain viljelykasvi. Elintarviketuotannon kuitupitoiset sivutuotteet voidaan jalostaa lehmän kautta arvokkaaksi valkuaiseksi. Ilman lehmää ne joutuisivat polttoon tai kompostiin. Lehmä on siis todellinen sankari ruoantuotannossa, vaikka sitä on parjattu metaanin vuoksi.

Suomalaislehmien hiilijalanjälki pienentynyt

Tosiasia on, että pötsimikrobit tuottavat metaania. Maitolasia kohden kasvihuonekaasujen määrä on kuitenkin vain kolmannes 70 vuoden takaisesta maitotuotoksen nousun ja lehmien ruokinnan tehokkuuden ansiosta. Maidontuotannon kasvihuonekaasujen määrään voidaan vaikuttaa viljelytoimenpiteillä, lannan käsittelyllä ja lehmien ruokinnalla.

- Suomalaislehmien ruokinnassa on tehty jo suuri ilmastoteko, kun soijan käytöstä luovuttiin. Lähialueella tuotetun rypsirouheen hiilijalanjälki on vain kolmannes soijarouheen ilmastovaikutuksesta. Esimerkiksi Opti 18 –täysrehun hiilijalanjälki olisi noin 40 % suurempi, jos sen valkuaisena olisi soijarouhe. Muualla EU:ssa ja USA:ssa soija on edelleen tärkein valkuaisen lähde, kertoo Lantmännen Agro Oy:n naudanrehujen kehityspäällikkö Merja Holma.

Ruokinnan vaikutus metaanin muodostukseen

Maidon kasvihuonekaasupäästöistä pääosa syntyy alkutuotannossa lehmän pötsissä muodostuvasta metaanista sekä rehun tuotannossa maaperän nitraatista muodostuvasta typpioksiduulista, jotka muunnetaan laskennassa CO2-ekvivalentiksi. Metaanipäästöjä voidaan vähentää ruokinnalla. Väkirehun osuuden kasvattaminen pienentää metaanin muodostusta. Öljymäinen rasva sitoo pötsissä vetyä. Rasva korvaa ruokinnassa hiilihydraatteja, joten sillä on metaania vähentävä vaikutus. Säilörehun laadulla on myös merkitystä.

Ilmastorehut pienentävät päästöjä

Uudet teknologiat ja ruokintainnovaatiot auttavat vähentämään päästöjä. Lantmännen Agron kehittämät Opti Hero, Maituri Hero ja Benemilk Hero -ilmastorehut pienentävät metaanin muodostusta pötsissä, tehostavat valkuaisen hyväksikäyttöä ruokinnassa, tukevat eläinten tuotosta, terveyttä, hedelmällisyyttä ja kestävyyttä.

- Uusiin rehuihin tarvitaan vähemmän tuontivalkuaista niiden sisältämän kuoritun kauran ansiosta. Ruokinnan valkuaistasoa voidaan pienentää ilman tuotoksen menetystä, jolloin valkuaisen hyväksikäyttö tehostuu. Tämä on osoitettu tutkimuksissamme Helsingin Yliopistossa, Lantmännen Agron tutkimusjohtaja Ilmo Aronen tähdentää.

Uudet ilmastorehut sisältävät kuoritun kauran lisäksi kotimaista viljaa, rypsin valkuaista ja rasvahappoja, elintarviketuotannon sivutuotteita sekä terveyden kannalta oleelliset hivenaineet, vitamiinit ja kivennäiset.