Laboratorio

Siemen- ja viljalaboratorio toimii Hauholla Lantmännen Agron koetilan yhteydessä. Laboratoriossa tehdään sekä käyttölaadun määritystä, eli esinäyteanalyysejä, että hinnoitteluanalyysejä. Itävyyden määrityksiä tehdään viljojen, herneiden ja piensiementen peittaamattomista näytteistä.

Laboratorio tutkii vuosittain yli 2500 itävyysmääritystä ja yli 6000 viljan laatu ja hinnoitteluanalyysiä. Viljojen kosteus-, hehtolitranpaino- ja valkuaismääritykset tehdään Infratec NIT-analysaattorilla, joka kuuluu Eviran hallinnoimaan verkkoon. Tähän kuuluu valtaosa maamme viljatoimijoista. Laitteen toimivuus tarkistetaan joka päivä kontrollinäytteillä ja verkon laitteet kalibroidaan keskitetysti.

Näytteiden toimittaminen tutkittavaksi on vaivatonta ja nopeata. Viljelijä toimittaa näytepussin Lantmännen Agro -kauppiaalle tai viljakaupan asiantuntijalle. Kaupat huolehtivat näytteiden lähettämisestä laboratorioon. Posti tuo laboratorioon analysointiin tulevia näytteitä päivittäin jopa 10-20 laatikkoa. Kirjaamme, puramme ja lajittelemme näytteet eri analyysipisteisiin analysoitavaksi. Näytteiden tulosten valmistuttua lähetämme tulokset sähköpostilla kauppiaalle joka tiedottaa tuloksista edelleen asiakkaalleen.

Analysoitavia kasvilajeja ovat herne, härkäpapu, rypsi, pellava, ohra, kaura, vehnä, ruis, nurmikasvit. Analysoimme näytteistä sakoluvun, hehtolitrapainon, tuhannen jyvän painon, valkuaisen, rikkapitoisuuden ja puhtausmääritykset, itävyys, DON-toksiinit, mallaskelpoisuus kuuluvat ohjelmaan.

Katso näytteenotto-ohje videon alapuolelta!

YouTube preview

Näytteenotto-ohje

Koko viljaerää parhaiten edustavan ennakkonäytteen saa ottamalla sen heti kuivatuksen jälkeen varastoon siirron yhteydessä. Jotta näyte edustaisi koko erää, tulee osanäytteitä ottaa riittävän monta tasaisesti eri puolilta erää. Kerää näyte riittävän suureen astiaan ja sekoita se sen jälkeen huolellisesti. Näytettä suositellaan varattavaksi riittävästi. Erän analysointiin riittää tavallisesti 1 litra. Näytettä kannattaa myös jättää kuivurille mahdollisia lisänäytteitä varten.

Sopiva säilytyspaikka viljanäytteille on viljavarastolla, jolloin erä ja sitä edustava näyte säilytetään lämmön ja kosteuden osalta samanlaisissa olosuhteissa. Hyvä säilytysastia viljanäytteille on esimerkiksi löyhästi kannella suljettu muoviämpäri. Älä kuitenkaan laita astian päälle liian tiivistä kantta, jotta ilma pääsee kiertämään.

Osanäytteitä tulisi eräkoon mukaan ottaa vähintään seuraavasti:

  • 5 000 kg 20 kpl
  • 10 000 kg 25 kpl
  • 15 000 kg 30 kpl
  • 25 000 kg 30 kpl
  • 40 000 kg 40 kpl
  • 80 000 kg 50 kpl
  • 100 000 kg 60 kpl

Ennakkonäytteet kannattaa toimittaa analysoitavaksi heti puinnin jälkeen. Laadun perusteella pystytään määrittelemään, mihin käyttötarkoituksiin erän laatu riittää ja valitsemaan erälle siten kannattavin toimituspaikka. Näytteiden toimittamista varten voit pyytää näytepusseja Lantmännen Agro kauppiaaltasi.