Ternitutka Brix-seuranta

Ternitutka® Brix-seuranta on digitaalinen työkalu ternimaidon laatukirjausten tallentamiseen ja tarkasteluun. 

Vastasyntyneen vasikan ensijuoton tärkeydestä on puhuttu vuosia. Ternimaidon vasta-ainepitoisuutta kuvaavaan Brix-arvon mittaaminen ennen juottoa todella kannattaa, koska siinä on suurta vaihtelua yksilöiden ja poikimakertojen välillä. Jatkuva Brix-arvojen seuranta on vielä palkitsevampaa. Silloin on mahdollista päästä kiinni syihin Brix-arvojen takana, ja voidaan tarvittaessa vaikuttaa niihin.

Brix-kirjanpidon täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että data on käyttökelpoisessa muodossa. Into loppuu herkästi kesken, kun tiedot pitäisi esimerkiksi siirtää paperilta Exceliin ja tehdä laskelmat. Mitä isompi karja, sitä työläämpää. Tällä tavoin tehtävä tiedon analysointi saattaa olla helposti pistemäistä: työläyden takia arvojen tarkastelu ei ole rutiini.

Ternitutka® helpottaa Brix-arvojen tarkastelussa

Tietojen tallentamisen ja tarkastelun helpottamiseksi Lantmännen Agro on tuonut markkinoille uuden ja ennennäkemättömän työkalun nimeltä Ternitutka® . Siinä tarkastellaan Brix-arvoja ensisijaisesti karja- ja ryhmätasolla. Käyttäjät näkevät Brix-keskiarvon yhdellä silmäyksellä. Ternitutka® auttaa ja nopeuttaa päätettäessä, onko yksittäinen maito riittävän hyvää pakastimeen. Lisäksi sen avulla voidaan pitää ajan tasalla pakastimessa olevien maitojen laatukirjanpito.

Ternitutkassa Brix-kirjanpito on tallessa ja käyttökelpoisessa muodossa. Kirjaukset voi tehdä kätevästi puhelimella, ja tietoja tarkastella myöhemmin tietokoneella. Ternitutkan avulla nähdään heti, jos arvot alkavat poiketa aiemmasta. Tilan johtamisessa voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä esimerkiksi umpilehmien ruokintaan ja ensijuottorutiineihin liittyen. Muutosten vaikutuksia päästään myös seuraamaan.

Ternitutka®-lisenssi ostetaan vuodeksi kerrallaan, ja samalla lisenssillä sitä voivat käyttää kaikki navetalla työskentelevät. Veroton hinta on 9,90 €/kk. Lisenssin voi ostaa omalta asiakkuusvastaavalta tai verkkokaupasta.

Ternitutka - jatkuvan tuotekehityksen hedelmä

Ternitutka® on Lantmännen Agron oman tuotekehityksen tulos. Se on ”perfect match” ColoQuick-ternimaitojärjestelmän kanssa. Lisäksi Ternitutka® kuuluu samaan tuoteperheeseen Tuotostutka-lypsyrobottiseurannan kanssa. Samoin kuin Tuotostutkassa, myös Ternitutkassa tarkoituksena on käyttää dataa entistä enemmän hyödyksi. Mikäli Brix-arvoja ei kirjata tai ne ovat sellaisessa muodossa, ettei keskiarvoja saada laskettua, menetetään paljon arvokasta tietoa. Asiakastilan saaman välittömän hyödyn lisäksi Lantmännen Agro tulee hyödyntämään ja jalostamaan tätä arvokasta tietoa tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksissa. Loppujen lopuksi hyöty tulee palautumaan asiakastiloille lisääntyneenä tietona ja uusina innovaatioina.