Varastoimissopimus

Varastoimissopimuksella saat rahaa käyttöösi sopimuksentekohetkellä, mutta myös mahdollisuuden hyödyntää markkinahintojen mahdollisen nousun.

Sopimus

Sopimuksella tavara myydään Lantmännen Agrolle ja sopimusta ei voi ostaa takaisin. Sopimuksella sovitaan, mihin Lantmännen Agron varastoon vilja toimitetaan. Normaalit toimitushetken vastaanottovaatimukset ja kauppaehdot ovat muutoin voimassa: esimerkiksi minimilaatuvaatimukset, laatuhinnoittelu, jne. Ostaja määrittelee erän toimitusajankohdan. Varastointiaika on enintään 31.7. saakka.

Hintakiinnitys

Hintakiinnityksen voi tehdä nettisivuilla, Nyt-hinnalla, joka on sopimuksessa sovitun vastaanottopaikan kiinnityshetkellä voimassa oleva hinta. Kiinnitys täytyy tehdä viimeistään 31.7. mennessä. Mikäli hintaa ei ole kiinnitetty 31.7. mennessä, käytetään ostohintana 31.7. voimassa olevaa päivänhintaa.

Varastoimissopimuksessa ei ole yli-/alitoimitusrajoja, vaan koko sopimusmäärä on toimitettava. Ylikilot tilitetään toimituspäivänä voimassa olleella päivänhinnalla.

Hintakiinnitys toteutuu vastaanotetulla laadulla, vaikka sopimus olisikin alun perin tehty eri käyttötarkoitukseen.

Osa- ja loppumaksu

Osatilitys Varastoimissopimukseen liittyvässä toimituksessa tehdään 30 päivää
sopimuksen teosta. Ensimmäinen tilitys on 100 €/tn.

Lopputilityksessä maksetaan kiinnityshinta vähennettynä osatilityksellä maksetulla 100 €/tn. Tässä tilityksessä suoritetaan myös laatuhinnoittelu ja noudatetaan muutenkin normaaleja vastaanottovaatimuksia ja -ehtoja. Lopputilitys maksetaan toimituserittäin 30 päivää toimituspäivästä, mikäli hinta on kiinnitetty ennen toimitusta. Muutoin koko sopimuserälle 30 päivää kiinnityspäivästä.

Varastoimissopimuksen voit tehdä tai sopia aiemmin tekemäsi sopimuksen toimituksesta viljanostajamme kanssa »

Eri sopimusmalleja