Varastoimissopimus

Varastoimissopimuksella saat rahaa käyttöösi sopimuksentekohetkellä, mutta myös mahdollisuuden hyödyntää markkinahintojen mahdollisen nousun sekä korvauksen viljan varastoinnista tilalla.

Sopimus

Sopimuksella tavara myydään Lantmännen Agrolle ja sopimusta ei voi ostaa takaisin. Sopimuksella sovitaan, mihin Lantmännen Agron varastoon vilja toimitetaan. Sopimusviljaa edustava ennakkonäyte tulee olla analysoituna sopimusta tehtäessä.

Varastointiaika ja varastointikorvaus

Varastointijaksot ovat elo-syyskuu, loka-joulukuu, tammi-maaliskuu, huhti-toukokuu, kesä-heinäkuu sekä ylivuotiseksi varastoitavalla rukiilla elo-joulukuu. Sopimuksella sovitaan enimmäisvarastointiaika ja varastointikorvaus määräytyy sen mukaan, kuinka monta varastointijaksoa sitoutuu varastoimaan. Ostaja voi edellyttää toimitusta jo ennen sovittua varastointijaksoa, mikä ei vaikuta alun perin sovittuun varastointikorvaukseen.

Hintakiinnitys

Hintakiinnityksen voi tehdä Lantmännen Agron hintakiinnitystyökalussa Nyt-hinnalla, joka on sopimuksessa sovitun vastaanottopaikan kiinnityshetkellä voimassa oleva hinta. Kiinnitys tulee tehdä 1.11.-31.3. välisenä aikana. Mikäli hintaa ei ole kiinnitetty 31.3. mennessä, käytetään ostohintana 31.3. voimassa olevaa päivänhintaa.

Varastoimissopimuksessa ei ole yli-/alitoimitusrajoja, vaan koko sopimusmäärä on toimitettava. Ylikilot tilitetään toimituspäivänä voimassa olleella päivänhinnalla.

Hintakiinnitys toteutuu vastaanotetulla laadulla, vaikka sopimus olisikin alun perin tehty eri käyttötarkoitukseen.

Laatuvaatimus

Kosteus enintään 14 %. Myllyvehnä: hehtopaino vähintään 78 kg, sakoluku vähintään 220 ja valkuainen vähintään 12,5 %. Mallasohra: itävyys vähintään 95, %, lajittelu I+II vähintään 90 %, lajittelu IV enintään 2 % valkuainen 9,5-11,5 %. Ruis: sakoluku vähintään 65, torajyvät enintään 0,02 %. Suurimo- ja vientikaura: hehtopaino vähintään 56 kg, seulonta (2 mm seulalla) enintään 10 %. Muutoin noudatetaan yleisissä viljanostoehdoissamme määriteltyjä laatuvaatimuksia.

Osa- ja loppumaksu

Osatilitys Varastoimissopimukseen liittyvässä toimituksessa tehdään 14 päivää
sopimuksen teosta. Ensimmäinen tilitys on 100 €/tn.

Lopputilityksessä maksetaan kiinnityshinta vähennettynä osatilityksellä maksetulla 100 €/tn. Tässä tilityksessä suoritetaan myös laatuhinnoittelu ja maksetaan varastointikorvaus. Lopputilitys maksetaan toimituserittäin 30 päivää toimituspäivästä, mikäli hinta on kiinnitetty ennen toimitusta. Muutoin koko sopimuserälle 30 päivää kiinnityspäivästä.

Varastoimissopimuksen voit tehdä tai sopia aiemmin tekemäsi sopimuksen toimituksesta viljanostajamme kanssa »