Viljakaupan hinnoittelumallit uusiksi

05.10.2018 // Teksti Ilkka Pekkala / Kuvat iStockphoto

3/2018
Lantmännen Agro uudisti satokauden alussa viljakaupan hinnoittelumallinsa. Viljan hinnoittelu ja toimitukset voidaan erottaa toisistaan entistä helpommin. Uusia malleja voidaan käyttää myös helpottamaan syksyn varastointia, sillä viljan voi toimittaa eteenpäin heti puinneilta ja hinnoitella sen vasta myöhemmin.

Lantmännen Agro lanseerasi elokuun puolivälissä uudet hinnoittelutyökalut viljakaupan kehittämiseksi. Uusien mallien avulla viljelijän on helpompi suunnitella sekä tuotantoaan että myyntejään ja hallita hintariskejään. Suomessa viljanhintojen pitäisi seurata aiempaa paremmin kotimarkkinamme eli Itämeren alueen markkinahintatasoa, koska kuulumme olennaisena osana alueen viljamarkkinaan.

Viljakaupan toimintaa parantaakseen Lantmännen Agro tarjoaa nyt viljelijöille valikoiman erilaisiin markkinatilanteisiin ja erilaisille tiloille sopivia hinnoittelu- ja myyntityökaluja. Kaikki mallit lisäävät ennakoitavuutta viljakaupassa, minkä tavoitteena on parantaa viljantuotannon kannattavuutta.

Uudet hinnoittelumallit edistävät entistä kysyntä­lähtöisempää viljelyn suunnittelua. Satovuosi jaetaan neljään hintajaksoon. Ensimmäinen jakso on puintikausi elo-syyskuussa. Toinen jakso alkaa lokakuusta ja kestää vuoden loppuun saakka, kolmas jakso on tammikuusta huhtikuun loppuun. Neljännellä jaksolla touko-heinäkuussa varastot trimmataan odottamaan uutta satoa.

Tilojen erilaiset varastokapasiteetit ovat olleet esillä malleja luotaessa. Viljan voi toimittaa ostajalle vaikka suoraan puinnin jälkeen ja hinnoitella sen vasta myöhemmin, ellei oma varastotila riitä.

Viljakaupan uuden hinnoittelumallit tuovat työkaluja viljelijän käyttöön. Lisää tietoa uutuuksista löytyy Lantmännen Agron nettisivuilta sekä kauppojemme viljanostajilta.

Myy nyt, toimita heti

Toimita heti -vaihtoehtoehtoja on kaksi: Päivänhinta-sopimusmalli, jossa sato myydään päivän hintaan ja toimitetaan heti. HetiTermiiniissä myyjä sitoutuu toimitukseen kuukauden kuluessa, jolloin hinnan voi kiinnittää myöhemmin toimituspäivään asti.

Näillä myyntitavoilla tarjotaan vaihtoehtoja, joiden tavoite on olla viljelijälle keskimäärin kannattavampia ja jotka samalla parantavat viljan markkinoille tulon ennakoitavuutta.

AktiiviTermiini sopii tilanteeseen, jossa viljan varastointiin ei ole mahdollisuuksia, mutta hinta halutaan kiinnittää myöhemmin. Siinä hinta kiinnitetään vasta toimituksen jälkeen, viimeistään kuitenkin 31.3. AktiiviTermiinin käytöstä veloitetaan kiinnityshetken mukainen maksu, joka on puintikaudella 3 €/tn, toisella jaksolla 6 €/tn ja kolmannella jaksolla 9 €/tn.

Myy nyt, toimita myöhemmin

Mikäli tilalla on varastokapasiteettia ja sitä halutaan myös hyödyntää, tarjolla on kolme hinnoittelumallia: Termiini, Hintaputkitermiini ja Varastointisopimus.

Termiini sopii viljelijälle, joka haluaa varmistaa sadon hinnan etukäteen. Sopimuksella kiinnitetään perushinta tiettyyn toimituspaikkaan ja -jaksoon. Termiinisopimuksia tehdään ympäri vuoden, myös ennen puintia.

Markkinahinnassa tapahtuvia muutoksia voi pehmentää Hintaputkitermiinillä. Perushintaa korjataan putken ylittävältä tai alittavalta osalta, jos markkinahinta on toimitettaessa putken ulkopuolella. Markkinahinta on Lantmännen Agron noteeraama toimituspäivän hinta.

Varastointisopimuksessa viljelijä voi hyödyntää sekä ennakkomaksut että hintojen kehityksen. Osa hinnasta, 100 euroa per tonni, tilitetään 30 päivän kuluessa sopimuksen teosta. Lopullinen hinta määräytyy toimitusajankohdan päivän hinnan perusteella ja se maksetaan 30 päivän kuluttua toimituksesta. Viljan toimituksen voi siirtää heinäkuun loppuun saakka.

Uusia hinnoittelumallien toimintaa ja lopputulosta kannattaa kokeilla aluksi pienemmillä viljaerillä. Koko sadon myyntiä kerralla ei suositella.

Markkinainformaatiota

Lantmännen Agron uudessa viljakaupan nettiportaalista sopimusviljelijä löytää jatkuvasti päivittyvää markkinainformaatiota ja viljanhintoja. Sivuilta löytyvät yleisnäkymä sopimusmalleihin, ohjeet viljan toimitukseen, erilaisia laskureita sekä käyttäjän omat laatu- ja tilitystiedot. Näiden avulla käyttäjän on mahdollista parantaa omaa toimintaansa.

Aina ei voi myydä huippuhintaan, sillä hintahuiput menevät nopeasti ohi. Parhaaseen tulokseen pitkällä aikavälillä auttaa markkinoiden analysointi.

Markkinoiden ennustettavuus on erityisen tärkeää huonona satovuonna. Kun viljan käyttäjät saavat hyvissä ajoin varmistettua viljan saantinsa kotimaasta, tuontitarve jää tällöin pieneksi.

Uusien hinnoittelumallien perimmäinen tavoite on saada viljan hinnat seuraamaan paremmin Itä­meren alueen markkinahintatasoa. Sen alle jäävät hinnat vievät viljelyltä kannattavuuden, korkeammat taas vievät pohjan vienniltä, jalostavan teollisuuden kilpailukyvyltä ja investointihalukkuudelta pidemmällä aikavälillä.

Euroopan ja Suomen kokonaissadot laskivat

Pohjoisella pallonpuoliskolla kasvukausi oli hyvin vaihteleva. Pohjois-Amerikassa oli paikoitellen jopa suotuisat kasvuolosuhteet ja sadon määrä on siellä lähellä tavanomaista. Sen sijaan Euroopassa kasvukausi on ollut hyvinkin poikkeuksellinen.

Etelässä, kuten Espanjassa, on korjattu hyviä satoja, mutta keskisessä Euroopassa sadon määrässä ja laadussa on enemmän vaihtelua. Itämeren alueella kuivuus rokotti satoja, paikoin huomattavasti pahemmin kuin Suomessa. Tämän takia esimerkiksi Ruotsi muuttuu viljan nettoviejästä nettotuojaksi, ja sinne tuodaan esimerkiksi rehuviljoja Etelä-Euroopasta.

Markkinat ovat reagoineet supistuneeseen tarjontaan ja hinnat ovat kohonneet huomattavasti myös Suomessa. Syyskuun puolivälissä tätä artikkelia kirjoitettaessa viljojen hinnat ovat korkeimmalla tasollaan sitten satokauden 2012/13. Lisäksi tämän syksyn sadonkorjuussa etenkin kuivauskustannukset jäivät yleisesti selvästi keskimääräistä pienemmiksi, viime syksystä nyt puhumattakaan.

Viljojen sato jää Suomessa noin 2,7 miljoonaan tonniin, joka on selvästi pienempi kuin viime vuoden 3,5 miljoonaa tonnia. Niukalla sadolla voi olla vaikutuksia muun muassa kotimaan viljaa käyttävän teollisuuden tarpeisiin. Suomessa monet toimijat ovat sitoutuneet kotimaisen viljan käyttöön, mikä voi kuluvalla kaudella tuottaa tavanomaista enemmän haasteita.

Korjattu myllyvehnä on ollut laadultaan hyvää ja valkuaistasot ovat korkeampia kuin vuosiin, mutta rehuvehnää näyttää olevan tarjolla huomattavasti vähemmän. Rehuteollisuus korvaa reseptiikassaan eri viljoja toisilla viljojen keskinäisten hintasuhteiden mukaan, mutta tällä satokaudella maissin tuonti Suomeen kasvanee merkittävästi tavanomaisesta.

Kaura on ainoa vilja, jota riittää merkittävä määrä myös vientiin, noin 200 000 tonnia. Tosin kaurankin vientimäärä laskee viime kaudesta yli 100 000 tonnilla.

Eurooppalainen kauraa käyttävä teollisuus on lobannut EU komissiota voimakkaasti, jotta kolmansista maista tuotavan kauran tuontitullit poistettaisiin väliaikaisesti tällä satokaudella. Tuontitullin lähtötaso on ollut 89 euroa tonnilta, ja se laskee tulevien vuosien aikana portaittain.

Käytännössä tulli koskee kanadalaista kauraa, jonka tuonti voi sotkea eurooppalaiset kauramarkkinat kertaheitolla, ja ohuen markkinan niukkuus vaihtuu tarjontapiikkiin. On erittäin todennäköistä, että tulleista huolimatta jonkin verran kanadalaista kauraa tuodaan Eurooppaan korvaamaan heikkoa eurooppalaista satoa ja varmistamaan käyttäjien raaka-ainetarpeita.

Heikon eurooppalaisen sadon takia kauran hinnat ovat kohonneet reilusti Suomessa ja elintarvikekäyttöön menevän kauran laaturajoja on loivennettu merkittävästi. Tavanomaisena satovuotena ja suuremman tarjonnan vallitessa tällaiset erät eivät päädy elintarvikekäyttöön, joten tämä ”suhdannehuippu” kannattaa hyödyntää etupainotteisesti jo tämän satovuoden alkupuolella.

Artikkeli on kirjoitettu viikolla 36.

Faktat satokauteen 2018/19

  • Sato supistuu etenkin Euroopassa.
  • Viljan vienti ja tuonti poikkeavat tavanomaisesta.
  • Kysyntää on myös poikkeuslaatuisille viljaerille kuluvalla satokaudella.
  • Markkinaseurannan merkitys korostuu entisestään.
  • Uusia hinnoittelumalleja käyttöön!

3/2018

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita