Onko siemenessäsi itua?

23.01.2018 // Ari Virtanen

1/2018

Kulunut kesä 2017 oli varsin haastava viljantuotannossa. On selvää, että kesän ja varsinkin puintikauden olot eivät olleet otolliset siementuotannolle. On siis syytä kysyä, riittääkö siementä kevään 2018 kylvöille.

Viljansiemenen tuotantoaloissa tapahtui vuonna 2017 selviä muutoksia edelliseen kauteen verrattuna. Ohran siemenentuotantoala supistui merkittävästi, lähes 30 prosenttia. Syynä tähän oli edellisten kausien ylituotanto, joista Eviran tilastojen mukaan oli jäänyt varastoihin noin 13 miljoonaa kiloa siementavaraa kesälle 2017.

Vastaavasti kauran siemenentuotantoala kasvoi noin neljänneksen ollen ensimmäistä kertaa jopa ohransiemenen tuotantoalaa suurempi. Kevätvehnän siemenen tuotantoala oli edellisen kauden tasolla. Kauran ja kevätvehnän siementä ei varastoissa ollut merkittäviä määriä.

Epätasainen siementuotantovuosi

Miltä sitten näyttävät siementuotannon onnistumisprosentit viime kesältä? Onneksi ohrassa, jossa tuotantoala supistui, onnistumisprosentti on kaikkein paras. Eteläisessä Suomessa ohran puinti osui parhaiten ainoalle hyvälle puintiviikolle.

Toisaalta aikaisten ohrien pääasiallisella viljelyalueella moni viljelijä ei saanut puitua kiloakaan kylvökelpoista ohraa, mikä tulee lisäämään sertifioidun siemenen kysyntää merkittävästi. Toki myös eteläisen Suomen ohran siemenissä on ongelmia, mikä näkyy esimerkiksi mallasohrien suuressa hylkäysprosentissa itävyyden perusteella.

Eviran siemenliikkeeltä keräämien arvioiden perusteella 13 % ohran ja 24 % kauran siementuotannosta ei täytä laatuvaatimuksia. Kevätvehnällä peräti yli 30 % siementuotannosta ei täytä laatuvaatimuksia.

Tilanne näyttää vielä paljon huonommalta, kun tarkastellaan Eviran siemenlaboratorioon lähetettyjä viljelijöiden näytteitä ja siemenliikkeiden esinäytteitä. Niissä kaurasta 50 % ja kevätvehnästä peräti 65 % ei täytä sertifioidun siemenen 85 prosentin itävyysrajaa.

Alalla on kommentoitu, että siementä riittää normaaliin kysyntään. Näin varmaan onkin, mutta tällä kaudella kysyntä tulee olemaan merkittävästi normaalia suurempi.

Peittaus voi myös heikentää itävyyttä

Itävyyden kannalta peittauksesta on useimmiten apua, mutta joskus sitä voi olla myös haittaa. Peittausaine estää itävyyttä alentavien homeiden kasvua ja sitten varmistaa siemenen itämistä.

Jos siemenessä on puintivioituksia, peittausaine voi päästä alkioon, jolloin peitatun siemenen itävyys on peittaamatonta alempi. Puintivioitukset ovat hyvin yleisiä, koska vilja jouduttiin usein puimaan liian märkänä. Tämä ilmiö on näkynyt myös muutamissa Lantmännen Agron vehnäsiemenerissä. 

Jos vehnän puintikosteus on ollut yli 25 %, itävyyden kanssa on isolla todennäköisyydellä ongelmia. Kun tilan omaa siementä on tarkoitus kylvää peitattuna, kannattaa myös itävyysnäyte teettää peitattuna. Kotikonstein pienen näytteen peittaaminen oikealla määrällä voi olla hyvin haastavaa, joten idätys kannattaa teettää asiantuntevassa laboratoriossa.

Arild-ohra menestyi haastavissa oloissa

Lantmännenin erittäin aikainen kaksitahoinen ohra Arild näytti voimansa myös käytännön viljelyssä. Arild oli vuonna 2017 siementuotannossa ensimmäistä kertaa vähän suuremmalla pinta-alalla. Siemenviljelijät olivat lajikkeeseen erittäin tyytyväisiä eikä syyttä. Yhdeksältä ensiksi vastaanotetulta siemenviljelijältä saapuneen raakatavaran keskisato oli lähes 5 600 kg. Keskipinta-ala näillä sopimuksilla oli 17,5 ha.

Sadon lisäksi laatu on ollut erinomaista. Vastaanotettujen erien hehtolitrapaino on ollut keskimäärin 72 kg, parhaimmillaan 74 kg ja pienin lukemakin on 67,4 kg. Sertifioitujen erien tuhannen siemenen paino on välillä 44,5–51,6 g ja keskimäärin 48,7 g. Myös itävyydet ovat vaikeasta vuodesta huolimatta olleet Arildissa hyviä, keskiarvo 96 %. Vain yhdessä hyväksytyistä eristä itävyys oli alle 90 prosentin. Ainoastaan yhden Pohjois- Pohjanmaalla olleen siemenviljelyksen itävyydet jäivät Arildissakin alle 85 % sertifiointirajan.

Itävyyteen vaikuttavat 

  • Itävyyttä alentavat homeet
  • Itämisen alkaminen ennen puintia – tähkäidäntä
  • Puintivioitukset; märkä vilja, kova kelanopeus, liian pieni puintiväli
  • Siemenen lämpeneminen kärryssä
  • Liian korkea kuivauslämpötila
1/2018

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita