Kerääjäkasvit kasvattavat suosiotaan

27.01.2016 // Juho Urkko

Ympäristökorvausjärjestelmän myötä alus- ja kerääjä-kasvit nousivat ennalta-arvaamattomaan suosioon. Katso K-maatalouden suositukset vuodelle 2016. 

Uusi tukikausi ja ympäristökorvausjärjestelmä toivat viljelijöiden valittavaksi monia uusia toimenpiteitä ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Erityisesti alus- ja kerääjäkasvien käyttö viljelyksillä saavutti ennalta-arvaamattoman suuren suosion, joskin jo kevään 2015 keskusteluissa voitiin havaita 100 euron hehtaarituen herättävän kiinnostusta. Näin tukien heikkeneminen saatiin ainakin minimoitua monella tilalla. Kylvökoneita aina keskipakolevittimistä tarkkoihin pneumaattisiin kylvöyksiköihin hankittiin monelle tilalle – joko omaan käyttöön tai porukkakoneiksi naapurien kesken. 

Valkoapila ja heinäkasvit
suosituimmat

Kerääjäkasvien valikoimassa riittää vaihtoehtoja, mutta kevään 2015 siemenkaupassa selkeästi suo­situimmiksi nousivat valkoapila ja italianraiheinä. Kaksikko on suosittu myös muissa maissa englanninraiheinän sekä eräiden matalakasvuisten natalajien ohella. 

Valkoapila on erityisen hyvä matalan kasvutapansa ja typensitojavaikutuksensa vuoksi. Myös ­siemen lentää hyvin, ainakin kevyttä raiheinänsiementä paremmin, ja siksi sopii paremmin keskipakolevittimiin käytettäväksi. Italianraiheinä on edullisempi valinta, mutta vaatii samalla kylvöltä enemmän. Raiheinien ison siemenen vuoksi maa on mullattava, mikä vaikuttaa myös kylvökaluston vaatimuksiin. Kosteana vuonna ja pääkasvin jäädessä ­heikoksi voi päällekasvu olla todellinen riski ja vaikeuttaa myös sadon­korjuuta. Vuonna 2015 näin ei onneksi käynyt monellekaan – siitä huolimatta, että eri kasveja, ­menetelmiä ja kylvömääriä lähdettiin kokeilemaan varsin ennakkoluulottomasti isoillakin aloilla. 

Oppia ja ymmärrystä haettiin varsinkin Ruotsista, jossa vastaava toimenpide on ollut viljelijöiden valittavana jo aiempina vuosina. 

Kasvinsuojelu suunniteltava -
jo ennen kylvöä

Varsinkin valkoapila on herkkä kasvi, mikä rajoittaa merkittävästi käytettävien kasvinsuojeluaineiden valikoimaa. Kasvinsuojelua suunnitellessa onkin erityisen ­tärkeää miettiä jokaisen lohkon rikkapaine, ongelmarikkakasvit ja mahdollinen hukkakauran torjunta ennen kylvötöihin suin päin lähtemistä. Myös laontorjunta kannattaa tehdä niin sanottuna vakiotoimenpiteenä, koska lakoutuneen kasvuston puinti voi osoittautua todella hankalaksi.

Varsinaista tutkimustietoa on toistaiseksi melko niukasti saatavilla, mutta kokemuksia kuuntelemalla K-maatalous on koostanut oheiset suositukset vuoden 2016 valinnoiksi. 

 

Hyödynnä kerääjäkasveja
myös vuonna 2016! 

Maa- ja metsätalousministeriön esittämien kiristystoimenpiteiden myötä kerääjäkasvien alaa tullaan vuonna 2016 rajoittamaan 25 prosenttiin tilan tukikelpoisesta pinta-alasta ja kylvöaikaa aikaistetaan. Tästä huolimatta kerääjäkasveja kannattaa hyödyntää myös jatkossa. Koneet ja kalusto löytyvät monelta jo valmiiksi – kasvinsuojelu käy helposti esimerkiksi seuraavia Viljelyohjelman suuntalinjoja noudattamalla:

 

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita