YaraVita Solatrel – lisälannoitus parantaa satoa

21.11.2012 // Anne Kerminen ja Aleksi Simula

YaraVita-tuotteilla voidaan kätevästi hoitaa kasvien ravinnepuutteita kasvukaudella. Moniravinteiset tuotteet on räätälöity tietyn kasvin mukaan, ja yksiravinteiset YaraVita-tuotteet on suunniteltu tehokkaaseen yhden ravinteen täsmälannoitukseen. Tuotteet ovat helppoja käyttää, sekoittuvat veteen helposti, sekä käyvät laajasti seoksiin kasvinsuojeluaineiden kanssa.
 

YaraVita Solatrel on monipuolinen lehtilannoite, josta kasvi saa tärkeimpiä ravinteita nopeasti, silloin kun kasvukauden olo­suhteet häiritsevät ravinteiden ottoa.

Kasvuolosuhteet voivat vaihdella alkukesän aikana. Ennen juhannusta viljat kasvavat nopeasti ja ne tarvitsevat paljon ravinteita. Kasvuolosuhteiden muuttuessa juuriston kautta käytössä olevista ravinteista voi tulla hetkellisesti puutetta ja silloin annettu lehtilannoitus antaa erityisen hyvän tuloksen. Oikeaan aikaan tehty lisälehtilannoitus parantaa juurten ja verson kasvua sekä lisää kasvin ravinteiden ottoa maasta.

Kotkaniemen tutkimusaseman kokeessa ruiskutettiin viime ­kesänä YaraVita Solatrelia viisi litraa hehtaarille yhdeksälle kevätvehnälajikkeelle juhannuksen jälkeen, eli kun vehnä oli korrenkasvuvaiheen ­lopussa. Kevätlannoitus oli 444 kilogrammaa YaraMila Pellon ­Y1-lannoitetta (120 kilogrammaa typpeä per hehtaari).

Keskimäärin YaraVita Solatrelilla saatiin lisäsatoa 450 kilo­grammaa hehtaarilta, mikä on erittäin hyvä sadonlisä lehti­lannoituksella. Eräiden lajikkeiden sadonlisät olivat selvästi keskiarvoja suuremmat, kuten kuvasta näkyy. 160 kilogramman typpitasolla ­sadonlisät olivat vielä paremmat.

Tämän syksyn vehnän hinnalla (227 euroa tonnilta) laskettuna ­lisätuottoa käsittelystä jäi 77 ­euroa hehtaarilta, kun YaraVita Solatrelin noin 25 euron kustannus on ­vähennetty. Käsittelyn voi tehdä aikaisemmassa vaiheessa yhdessä rikkakasviruiskutuksen kanssa, jolloin ei tule erillistä levityskustannusta.

YaraVita Solatrelissa on sekä fosforia että kaliumia, jotka ovat keskeisiä pääravinteita tuossa kehitysvaiheessa. Fosfori on kasvin energiaa ja kalium on keskeinen tekijä kasvuston nestetasapainon ­ylläpidossa.

Mangaani ja sinkki ovat tärkeitä hiveniä, ja niiden satovaikutus on merkittävä tässäkin tapauksessa. Hivenravinteiden käyttö hiventen puutostilanteessa lisää kasvin yhteyttämiskykyä. Sitä kautta energian tuotto lisääntyy, kasvin ­vedenotto ja näin myös ravinteiden otto maasta lisääntyvät. YaraVita Solatrelissa on myös magnesiumia ja kalsiumia täydentämässä kevätlannoitusta.

Lehtilannoituksella kasvustoon saadaan vain pieniä ravinnemääriä,  joten YaraVita Solatrel ei korvaa vaan täydentää NPKS -kylvö­lannoitusta. Se varmistaa, että kasvilla on kriittisissä kehitys­vaiheissa riittävästi fosforia ja kaliumia sekä tiettyjä hivenravinteita käytettävissään.

YaraVita Solatrel perunalla

YaraVita Solatrelin hyödyt perunan satoon johtuvat sen kyvystä ­lisätä mukulalukumäärää sekä ­mukulakokoa. Kun YaraVita Solatreliä käytetään mukulanmuodostumisen alussa, silloin kun ­mukuloiden alkuja ”koukkuja” löytyy juuristosta, saadaan YaraVita Solatrelin sisältämällä fosforilla mukulanalkuja lisää. Erityisesti kylmissä olo­suhteissa vaikutus voi olla merkittävä, koska lisäfosfori parantaa juuriston kehitystä ja näin auttaa mukulaluvun kasvattamisessa. Oikea käyttöajankohta pitää selvittää kasvustoa seuraamalla ja nostamalla juuristo näkyviin. Aikaikkuna mukulaluvun lisäämiseen on noin kaksi viikkoa. Käytännössä kun ensimmäiset mukulanalut ovat havaittavissa, on oikea aika käsittelyyn. Suositeltu käyttömäärä on ­10 litraa hehtaaria kohden. MTT:n kokeissa mukulalukumäärä on lisääntynyt 1–5 mukulalla, lajikkeesta riippuen.

Myöhemmin kasvukaudella annettu YaraVita Solatrel auttaa yhteyttämisprosessissa ja kasvattaa mukulakokoa. Erityisesti ruokateollisuuteen menevän perunan koolla on merkitystä. Mitä isompaa peruna on, sitä enemmän siitä saadaan prosessoitavaa raaka-­ainetta. Myös myöhäisessä käsittelyssä käyttömääräsuositus on ­10 l/ha.

YaraVita Solatrelin sisältämät hivenravinteet on lisätty tuotteeseen perunan ravinnetarpeita ajatellen. Magnesium lisää kykyä käyttää fosforia hyväksi. Magnesiumista on myös usein pulaa karkeilla perunamailla. Mangaanin puutoksia löytyy myös perunalohkoista yleisesti.

Sekoitettavuus on YaraVita-tuotteiden yksi keskeisimmistä ominaisuuksista. Tuotteet käyvät laajasti tankkiseoksiin. Sekoitettavuus yksittäisten kasvinsuojeluaineiden kanssa on helppo tarkistaa tankmix.com-internetpalvelusta. Useampien aineiden tankkiseokset on hyvä kokeilla etukäteen astiassa. Useimmat YaraVita-tuotteet ovat myös sekoitettavissa keskenään, joten tarvittaessa voi tehdä myös oman tarpeen mukaisen seoksen. Oheisesta taulukosta näet YaraVita-tuotteiden sekoitettavuuden keskenään.

Vesimääräsuositus YaraVita-tuotteiden käytössä on  vähintään 200 litraa. Tämän alle mentäessä sakkaamisen riski kasvaa, vaikkakin joissain tapauksissa pienemmälläkin vesimäärällä tulee toimeen.

 


 

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita