Viljan peittauskokeet käyntiin

27.11.2012 // Paavo Ahvenniemi

K-maatalouden koetilalla aloitettiin jälleen viime kesänä viljan peittauskokeet. Tarkoituksena on päivittää tieto jo markkinoilla olevien tuotteiden tehoista ja tutkia, tuovatko muutamat uudet aineet niihin nähden parannusta. Tutkimusta suoritetaan yhteistyössä Bayer CropScience Suomen kanssa.

Koska peittauksella voi torjua kerralla useita siemenlevintäisiä tauteja, se on yksi kasvinsuojelun tuki­jaloista. Muita tärkeitä toimenpiteitä tautien torjumiseksi ovat riittävä viljelykierto, oikea esikasvi ja maan muokkaustapa, kestävät lajikkeet ja tarpeenmukaiset tautiruiskutukset.

Useat viljojen taudit, esimerkiksi kaikki nokitaudit ja ohran ­viirutauti, saavat joka vuosi alkunsa siemenestä, joten ainoa tapa pitää ne kurissa on terveen siemenen käyttö ja siihen liittyen siemenen peittaaminen. Arvioidaan, että peittauksesta luopuminen lisäisi voimakkaasti kyseisten tautien esiintymistä.

Peittaus yksinään ei riitä torjumaan sellaisia tauteja, jotka iskevät myös maasta käsin, kuten viljojen lehtilaikkutauteja ja tyvitauteja. Se kuitenkin puhdistaa kylvösiemenen tehokkaasti näistä taudinaiheuttajista ja hidastaa siten taudin liikkeellelähtöä ja etenemistä. Taudin eliminoimiseksi kokonaan tarvitaan luonnollisesti muita yllä mainittuja toimia, jotka pitävät maatartunnan kurissa.

Tyvitautia ja verkkolaikkua

K-maatalouden koetilan peittauskoe suoritettiin kevytmuokatulla lohkolla, jossa esikasvina oli ohra. Tautiruiskutuksia ei suoritettu. Rikkakasvit torjuttiin kemiallisesti ja ruudut ruiskutettiin korren­sääteellä. Siemenenä käytettiin ­ohraerää, joka oletettiin tautiseksi. Eri peittauskäsittelyjä oli yhteensä kuusi.

Fusarium-sienet ruskettavat varren tyviä orasvaiheessa ja voivat kuivana keväänä tappaa versoja kokonaan. Samat sienet aiheuttavat myöhemmin tähkiin haitallisia hometoksiineja tuottavaa punahometta. Kesäkuun alussa suoritetussa laskennassa noin neljäsosa peittaamattomalla siemenellä kylvetyn verranteen versojen tyvistä oli ainakin jossakin määrin ruskettuneita. Kaikki peittauskäsittelyt vähensivät selvästi ruskettuneiden tyvien määrää, parhaimmillaan neljäsosaan käsittelemättömien ruutujen lukemista.

Kesän kosteahkot kasvuolosuhteet suosivat verkko­laikkua. Vielä 11. heinäkuuta suoritetussa havainnoinnissa, jolloin verkkolaikku oli jo osittain tuhonnut alimpia lehtiä peittaamattomassa, kaikissa peitatuissa tautia esiintyi selvästi vähemmän, useimmilla peittauskäsittelyillä vain noin yksi pieni laikku per verso. Myöhemmin taudin määrä lisääntyi voimakkaasti myös peitatussa, ja elokuun alussa enää vain vähän lippulehteä oli jäljellä. Vielä silloinkin peitatun ja peittaamattoman välillä näkyi pieni ero, mikä näkyi myös peittaamattoman nopeampana ränsistymisenä tuleentumisvaiheessa.

Kaikki peittauskäsittelyt tuottivat isomman sadon kuin käsittelemätön siemen. Parhaimmillaan ero käsittelemättömään oli 7,6 prosenttia. Satoero selittynee pääasiassa peittauksen teholla verkkolaikkuun ja tyvitauteihin. Vaikka voimakas verkkolaikun maatartunta ohrataustaisella kevytmuokatulla lohkolla mursikin kasvukauden lopulla peittauksen tehon, peittaus kuitenkin hidasti selvästi taudin etenemistä siinä määrin, että siitä syntyi selvää sadonlisää.

Muita tauteja kuin edellä mainittuja kokeessa ei juuri esiintynyt. Käsittelemättömistä ruuduista löytyi vain yksi viirutautinen kasvi eikä lainkaan noki­tauteja. Siemenerä oli siinä mielessä oletettua ­terveempi. Myöskään muita ohran lehtilaikkut­auteja kuten rengaslaikkua, ohrantyvi- ja lehtilaikkua tai pantterilaikkua, ei löytynyt, mutta ne saattoivat jossakin määrin hävitä hyvin voimakkaan verkkolaikkutartunnan sekaan.

Peittaus on huokea vakuutus

Peittaus on kuin kasvinviljelyn vakuutus, joka kannattaa ottaa joka vuosi. Vakuutusmaksu on hyvin edullinen ja vakuutuksen ottaminen on vaivatonta, koska sen saa sertifioidun siemenen mukana automaattisesti. Kaikki K-maatalouden sertifioitu ohran siemen on peitattua. Ajanmukaisilla laitteilla suoritettavassa peittauksessa kiinnitetään erityistä huomiota työn huolellisuuteen. Peittaus on sertifioidun siemenen paketin tärkeä osa. Muut osat ovat elinvoimainen, tasalaatuinen ja hyvin itävä uusi siemen ja sadontuottokykyinen, usein myös uusi, lajike.

 

Artikkelin kuva: peittaamattoman (vasen) ja peitatun (oikea) välinen ero tuleentumisvaiheessa.
 

 

Fusarium-sienten aiheuttamaa tyvitautia ohran oraassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Viiru­tautinen kasvi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 FAKTAA peittauksesta

  • Useat viljojen taudit voidaan torjua vain peittaamalla
  • Siemenen peittaaminen hillitsee myös maalevintäisiä tauteja
  • Peittaus lisää sadon määrää ja parantaa laatua
  • Peittaus on viljelyn huokea henkivakuutus
  • Kaikkien K-maatalouden viljalajikkeiden sertifiotua siementä myydään peitattuna

 

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita