Tume Titan – lannoite ja siemenet samoja vantaita pitkin

01.10.2012 // Erkki Holma

Titan on Tumen uusi kylvölannoitinmalli ensi vuoden kylvöille. Se poikkeaa muista Tumen malleista siinä, että lannoite ja siemen menevät maahan samojen vantaiden kautta. Kun vantaita on perinteiseen kylvölannoittimeen verrattuna vähemmän, koneen vetovastus pienenee.

Kylvölannoittimissa lannoite ja siemenet johdetaan yleensä maahan eri vantaita pitkin. Perusteena on pelko lannoitteiden aiheuttamasta polttovioituksesta. Viljakasveilla ja varsinkin pienillä lannoitemäärillä, joihin jo ympäristötukiehdot pakottavat, lannoitteiden ja siemenen kylvöstä samojen vantaiden kautta ei ole havaittu olevan haittaa. Toisaalta pieni lannoitemäärä siemenen lähituntumassa toimii starttilannoitteena: se antaa kasville nopean alkuun lähdön. Yhden vannaskerran pois jääminen väljentää koneen rakennetta, toki tekee koneen myös hiukan halvemmaksi. Se myös vähentää vetovastusta. Tumen uusi kylvölannoitinmalli Titan tarjoaa juuri nämä ominaisuudet.

Tumen Titanissa on lannoitteille ja siemenelle omat säiliöt, syöttölaitteet ja putket. Siemen- ja ­lannoiteputket menevät kuitenkin samalla vantaalla. Lannoite menee maahan kaksoiskiekon keskellä olevan laakerin etupuolelle ja siemen heti laakeroinnin takapuolelle. Siemen putoaa itse asiassa aivan laakeroinnin alapuolelle. Siemen sijoittuu varmasti kylvöpohjaan. Maata valuu siemenen päälle, mutta irtomaata ei pääse valumaan siemenen alle estämään maasta nousevan kosteuden pääsemistä kosketuksiin siemenen kanssa.

Vannaspainotus säädettävissä ajon aikana

Perinteisesti lannoitevantaat on sijoitettu joka toisen siemenrivin väliin, ja etäisyys siemenrivistä lannoiteriviin voi vaihdella varsinkin koneen hiukan ikäännyttyä. Titanissa jokainen siemenrivi saa käyttöönsä lannoitetta täsmälleen saman verran.

Kaksoiskiekkovantaat ovat jousikuormitteiset. Vannas­painotusta voi säätää hydraulisesti ajon aikana 10–60 kilon välillä. Pääsääntöisesti jousikuormitteisilla vantailla työsyvyyden säätö tapahtuu äestyksen yhteydessä. Sen takia Tume Titan ja hyvä äes ovat oiva parivaljakko.

Suuret säiliöt

Kiertokokeen suorittaminen on Titanissa helppo ja nopea tehdä. Kun kääntää yhdestä vivusta, kiertokoekaukalot siirtyvät syöttöpesien alle. Maapyörästä kierretään kiertokoetta vastaava kierrosmäärä, ja kiertokoe on punnitusta vaille valmis.

Koneen säiliötilavuus on suuri, kolmen metrin koneessa yhteinen tilavuus on yli 4 m3 ja neljämetrisessä se on yli 5,5 m3.

Jyräpyörästö kahden pyörän pareina

Jyräpyörästö on jaettu kahden pyörän pareihin. Ne seuraavat parina pellonpintaa. Kumpikin pyörä rasvataan yhdellä ja samalla rasvanipalla. Taakse on lisä­varusteena saatavissa jälkiäes.

Kaiken kaikkiaan Tume Titan on hyvin mielenkiintoinen kylvölannoitinuutuus ensi kevään kylvöille. Siihen voi tutustua Kone Forumissa lokakuun puolivälissä Tampereella.
 

Vantaat ovat kaksoiskiekkovantaita. Vannaskuormitusta voidaan säätää hydraulisesti ajon aikana. Lannoiteputket tulevat kaksoiskiekkojen etupuolelle ja siemenputket takapuolelle.

Siemen tulee kaksoiskiekon takapuolelle, itse asiassa se putoaa lähes kiekon keskipisteen kohdalle ja juuri siihen kohtaan, mistä kaksoiskiekko on aurannut irtomaan sivuun ja siemen pääsee kiinteään kylvöpohjaan.

Kolmen metrin koneessa on säiliöiden yhteinen tilavuus yli 4 m3 ja 4-metriseen mahtuu yli 5,5 m3. Siemen- ja lannoitesäiliön välissä olevaa seinää voidaan siirtää.

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita