Lajiketta vaihtamalla paranee

19.03.2012 // Marjo Serenius

Vuosittain Suomen lajikeluetteloon haetaan K-maatalouden myyntiin tulevia lajikkeita viidestä kymmeneen. Lajikevalikoima on riittävä entuudestaankin, miksi siis tuoda markkinoille uutuuksia?

K-maatalouden koetila Hauholla tekee pitkäjänteistä lajiketutkimusta, jotta viljelyyn saadaan entistä satoisampia ja parempia lajikkeita. Edustuksessamme on pääasiassa ruotsalaisen Lantmännen SW Seedin ja norjalaisen Graminorin lajikkeita, joita testataan Hauholla sekä yhteistyössä MTT:n Ylistaron, Ruukin, Maaningan että NSL:n (Nylands Svenska Landbrukssällskap) Inkoon koeasemalla useamman vuoden ajan ennen virallisia lajikekokeita.

Viralliset lajikekokeet kestävät kaksi vuotta viljoilla ja kolme vuotta nurmikasveilla, minkä jälkeen uuden lajikkeen soveltuminen Suomen oloihin ja sen viljelyarvo on luotettavasti selvitetty.

Virallisten lajikekokeiden jälkeen ­uutuudet voidaan hakea Suomen kansalliseen lajikeluetteloon. Lajikeluetteloon hyväksyminen on osoitus lajikkeen soveltumisesta Suomeen ja ennen kaikkea lajikkeen tuomasta parannuksesta lajikevalikoimaan. Lajikeluetteloon ­hyväksymisen jälkeen lajikkeista voidaan sertifioi­da kylvösiementä Suomessa. Siementä voidaan sertifioida myös lajikkeista, joiden viljelyarvoa ei ole tutkittu Suomessa, mutta ne ovat jonkin toisen EU-maan kansallisella lajikelistalla.

Suurin osa K-maatalouden kylvösiemenistä on Suomessa tuotettua. Näin ollen siementuottajat pääsevät ensimmäisenä hyötymään muun muassa uutuuslajikkeiden satoisuudesta. Siementuotantovaiheen aikana saadaan vielä arvokkaita käytännön viljelykokemuksia lajikkeista. Lisäksi uutuuslajikkeet otetaan mukaan viljelyohjelmakokeisiin, joihin voi tutustua Hauholla viljelyohjelmapäivien yhteydessä. Viljelyohjelmakokeissa tutkitaan viljelyohjelmien kasvinsuojelun ratkaisuja yhdessä uutuus­lajikkeiden kanssa.

Lajikekehitystyön tuloksena haettiin tänä vuonna Suomen kansalliselle lajikelistalle uutuuksia, joita yhdistää erityisesti satoisuus. Myös muiden ominaisuuksien suhteen on haettu parannuksia nykyiseen lajikevalikoimaan. Uutuuslajikkeiden satotaso on keskimäärin kahdeksan prosenttia parempi kuin nykyisillä hyvillä lajikkeilla, mikä tekee 5 500 kg/ha satotasolla 440 kg/ha lisää tuottoa vain lajiketta vaihtamalla.

Seuraavat lajikkeet on hyväksytty selvinä parannuksina lajikevalikoimaa täydentämään:

Majong-rapsi

Majong on Lantmännen SW Seedin jalostama hybridi kevätrapsi. Se on erittäin satoisa, satotaso on yhdeksän prosenttia korkeampi kuin lajikeluettelon 2011 satoisimman Brandon. Majongin öljy- ja valkuaissato kg/ha on virallisten kokeiden suurin 2004–2011 yhteenvedossa.

Majong-rapsin kasvuaika on samaa luokkaa kuin Brandon, noin 116 päivää (Marie 113 pv). Majong on pitkävartinen, mutta varrenlujuus on hyvä. Sadon lehtivihreäpitoisuus on ollut normaali. Majong pärjää sekä karkeilla kivennäismailla että savimailla. Majong tulee markkinoille keväällä 2013.

SW Mitja -ohra

SW Mitja on Lantmännen SW Seedin jalostama aikainen kaksitahoinen ohra. SW Mitja on erittäin satoisa, kahdeksan prosenttia satoisampi kuin Harbinger. SW Mitjan kasvuaika on kaksi päivää Saanaa myöhäisempi.

SW Mitja on keskimittainen ja korrenlujuus on kaksitahoisten ohrien parhaimmistoa, lako 15 prosenttia (Saana 20 %). SW Mitja soveltuu parhaiten viljelyyn I–III-kasvuvyöhykkeillä, mutta on menestynyt kokeissa Ruukissa asti.

SW Mitja menestyy kaikilla maalajeilla. Yleinen taudinkestävyys on SW Mitjalla hyvä. SW Mitja sopii rehu- ja tärkkelysohratuotantoon ja se onkin hyväksytty Altian vastaanottolistalle.

SW Mitja tuo merkittävän sadonlisän aikaisten kaksitahoisten ohrien lajikevalikoimaan. SW Mitjan markkinointi on aloitettu Suomessa viime syksynä.

Ragna-ohra

Ragna polveutuu Suomen suosituimmasta ohrasta Vildestä, se on yhdeksän prosenttia satoisampi kuin Vilde. Ragna on Graminorin jaloste. Ragna on myöhäinen monitahoinen ohra. Sen kasvuaika on 92 päivää eli aikaisten kaksitahoisten ohrien luokkaa (Vilde 89 pv).

Ragna on suurijyväinen ja sen hehtolitrapaino on hyvä. Ragnan korrenlujuus on erinomainen, mikä lisää satoisan lajikkeen viljelyvarmuutta. Ragna viihtyy hyvin kaikilla maalajeilla. Ragna kestää ohranverkkolaikkua merkittävästi paremmin kuin Vilde, mutta on alttiimpi rengaslaikulle ja viirutaudille. Ragna kestää hyvin härmää. Ragna soveltuu rehu- ja tärkkelystuotantoon koko ohran viljelyalueelle. Ragna tulee markkinoille vasta parin vuoden kuluttua.

Haga-kaura

Haga on Graminorin kaurajaloste. Haga on kasvuajaltaan melko aikainen kauralajike, kasvuajan ollessa noin 99 päivää (Roope 99 pv ja Belinda 104 pv), ja pärjää jopa IV-kasvuvyöhykkeellä.

Haga on erittäin satoisa, kahdeksan prosenttia satoisampi kuin Roope ja satoisampi kuin Belinda II-kasvuvyöhykkeeltä alkaen. Haga on lyhytkortinen ja korrenlujuus on hyvä. Haga pärjää kaikilla maalajeilla ja erityisen hyvin karkeilla kivennäismailla. Alhaisen kuoripitoisuuden ja satoisuuden ansiosta ydinsato on ollut korkea 4 858 kg/ha. Haga on viljelyssä Norjassa ja Ruotsissa. Hagan markkinoille tulosta ei ole tehty päätöksiä.

Vinger-kaura

Vinger on Graminorin kaurajaloste. Vinger on neljä päivää Belindaa aikaisempi, kasvuaika noin sata päivää (Roope 99 pv ja Belinda 104 pv). Vinger on erittäin satoisa, satotaso on sama kuin Belindalla, mutta III-kasvuvyöhykkeellä merkittävästi korkeampi. Vinger on pärjännyt satoisuudellaan etenkin karkeilla kivennäismailla ja savimailla. Vinger on ollut kokeissa IV-kasvuvyöhykkeellä asti, mutta soveltuu parhaiten I–III-kasvuvyöhykkeille.

Vinger on keskimittainen ja korrenlujuus on hyvä. Alhaisen kuoripitoisuuden ja satoisuuden ansiosta ydinsato on ollut erittäin korkea, 4 880 kg/ha. Vingerin markkinoille tulosta ei ole tehty päätöksiä.

Demonstrant- ja Puntari-kevätvehnät

Uutuuslajikkeiden siementuotantoa odotellessa kannattaa valita viljelyyn nyt saatavilla olevia satoisia lajikkeita, kuten Demonstrant- ja Puntari-kevätvehnät. Demonstrant on päätyypin vehnä. Se muistuttaa kasvuajaltaan ja viljelyominaisuuksiltaan Zebraa, mutta pesee sen etenkin sadossa, hehtolitrapainossa ja valkuais­pitoisuudessa. Demonstrantin erityisominaisuus on ilmava tähkä, josta on etua sateisena ja viileänä syksynä, mikä varmistaa puintilaatua.

Puntari on kasvuajaltaan myöhäinen kevätvehnä. Se muistuttaa ominaisuuksiltaan erittäin paljon Amarettoa, mutta päihittää sen korrenlujuudessa ja hehtolitrapainossa. Demonstrant ja Puntari soveltuvat sek myllyvehnän tuotantoon että rehuvehnäksi.

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita