Harmaahomeelle kyytiä ­-torjuntaohjelmat vertailussa

11.10.2012 // Siiri Taalas

K-maatalouden koetila pääsi kasvukaudella 2012 puutarhakasvien koetoiminnan pariin, kun ohjelmaan otettiin mansikan kasvinsuojelukoe.

Koetilan kasvinsuojelukokeessa päähuomio keskittyi kasvin­suojeluaine Signumin käyttöön mansikan harmaa­homeen torjuntaohjelmissa.

Koe suoritettiin Hattulassa marjanviljelijän normaaliviljelyssä olevalla mansikkapellolla. Lohkolla kasvoi kolmatta satovuotta hyväkuntoinen Polka-kasvusto. Taimet kasvoivat tavalliseen tapaan mustalla muovilla katetuissa penkeissä paririvissä.

Harmaahometta riittikin ­mansikkapelloilla tänä vuonna. Hämeessä lämpösumma ja sademäärä noudattivat pitkän ajan keski­arvoa, mutta mansikan kukinnan ja sadonkorjuun aikana vettä sateli harva se päivä ja kasvustot pysyivät sopivasti kosteina. Harmaa­homeella oli näin otolliset olosuhteet tartuttaa kehittyviä mansikoita.

Viljelyohjelma testissä

Kokeessa vertailtiin erilaisten ­harmaahomeentorjuntaohjelmien tehoa pellolla sekä vaikutusta marjojen kauppakestävyyteen. ­Kasvinsuojeluainekäsittelyt tehtiin koeruuturuiskulla kukinnan alun ja raakilevaiheen alun välisenä aikana. Pääsadon poiminta alkoi 17.7.  ja mansikat poimittiin yhteensä kolme kertaa niin, että ne lajiteltiin ja punnittiin. Poiminnassa omiin rasioihinsa lajiteltiin erikseen kauppakelpoiset, vialliset (muut kuin homeiset) ja homeiset marjat. Kauppakelpoisilla marjoilla tehtiin vielä säilyvyyskoe, jossa mansikoita säilytettiin rasiassa kylmiössä 3 vrk, jonka jälkeen arvioitiin kuinka suuri osa marjoista oli vielä kauppakelpoisia.

Signumilla tehoa harmaahomeentorjuntaan

Viljelyohjelman mukainen Signum-Scala-Signum-ohjelma osoittautui tehokkaammaksi harmaahomeen torjunnassa kuin kaksi verranneohjelmaa. Sillä saatiin lähes 20 % enemmän kauppakelpoista satoa, ja homeisten marjojen osuus sadosta oli pienempi. Vaikka ruiskutustekniikkaa ei kokeessa sinänsä tutkittu, siitä kuitenkin mainittakoon, että viljelijän mansikkaruisku osoittautui merkittävästi tehokkaammaksi kuin käyttämämme koeruuturuisku.  

Säilytyskokeessa saatiin selviä eroja eri ruiskutusohjelmien välille. Parhaiten säilyivät marjat niistä ruuduista, joissa homeisia marjoja oli poimintahetkellä ollut vähiten, eli ohjelmalla Signum-Scala-Signum. Vaikka varastoon laitettiin vain täysin homeettomat, myyntikuntoiset marjat, niissä oli jo enemmän piileviä ­harmaahometartuntoja, tai niihin oli tarttunut homeitiöitä pellolla mitä enemmän niitä ruudulla oli tarjolla. Pouta ennen kolmatta poimintaa vähensi homeisten marjojen osuutta, ja erot ohjelmien välillä jäivät pieniksi viimeisessä säilyvyyskokeessa.

Mansikan harmaa­homeen­torjunnassa oleellista onkin torjunta­ohjelman suunnittelu sääolojen ja lajikkeen mukaan. Myös peräkkäiskäytön rajoitukset kannattaa ottaa huomioon, jotta tehokkaimpia aineita on mahdollista käyttää joka vuosi. Harmaahomeesta mansikkapellolla ei päästä eroon, mutta tilannetta voidaan selvästi helpottaa tehokkaalla torjuntaohjelmalla yhdistettynä hyvään ruiskutustekniikkaan.

Verranneohjelma 2-3 vrk:n kylmäsäilytyksen jälkeen.

Signum-Scala-Signum 3 vrk:n kylmäsäilytyksen jälkeen.

FAKTAA

Signum on laajatehoinen sienitautien torjunta-aine, jonka tehoaineina on pyroklastrobiini ja boskalidi. Kahden eri tavalla vaikuttavien tehoaineiden avulla Signum antaa suojaavan ja puhdistavan tehon tauteja vastaan. Parantaa myös poiminta-, kuljetus- ja varastointikestävyyttä. Signum on rekisteröity mansikan ohella myös useille vihanneskasveille sekä hedelmäpuille. Signumilla on lyhyt varoaika (mansikalla 3 vrk), joten sen voi sijoittaa ruiskutusohjelman loppuun.

 

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita