Pyhäjokisella tilalla käytettiin Vizuraa ohralohkon lietelannoituksessa kynnöksen alle keväällä.

Typpi talteen lietteestä

12.11.2018 // Teksti Hanna Helkkula / Kuva Tomi Pirkola

3/2018
Lietelisäaine Vizura vähentää typen huuhtoutumista lietteen tai biokaasu­mädätteen levityksen jälkeen. Sen avulla lietteen kokonaistyppimäärä hyödynnetään paremmin.

Liete on Suomessa tärkeä ja paljon käytetty orgaaninen lannoite. Kuitenkin osa lietteen typestä menetetään pellolla huuhtoumina, luonnossa tapahtuvan nitrifikaation seurauksena. Tässä biologisessa ilmiössä lietteen ammonium muuntuu nitraatiksi ja osa nitraatista edelleen ilokaasuksi, joka on merkittävä kasvihuonekaasu. Nitraatti huuhtoutuu viljelymaasta helpommin kuin ammonium, joten nitrifikaation jälkeen typen huuhtoutumisvaara lisääntyy.

BASF on kehittänyt lietelisäaine Vizuran, joka heikentää kyseistä biologista ilmiötä jättäen lietteen levityksen jälkeen peltomaahan enemmän kasveille käyttökelpoista sekä maasta heikosti huuhtoutuvaa typpeä. Typpi vapautuu kasvien käyttöön hitaammin kuin ilman lisäainetta, jolloin typpeä on saatavilla pidempään kasvun alussa.

Ammonium edistää juuriston kasvua lisäämällä sivuhaarojen muodostumista sekä pituuskasvua. Suurempi juuristo lisää edelleen kasvin mahdollisuutta typen ja muiden ravinteiden ottoon maasta parantaen mahdollisuutta saavuttaa korkea satotaso.

Lisäainetta suositellaan käytettäväksi viileissä oloissa keväällä tai loppukesästä syksyyn, sillä alle +8 ° C:n lämpötilassa kasvi ottaa paremmin käyttöönsä ammoniumia kuin nitraattia. Yli +15 °C:n lämpötilassa kasvi ottaa enemmän käyttöönsä ­nitraattia kuin ammoniumia.

Tuloksia kokeista ja käytännön viljelystä

BASF sai lupaavia tuloksia verratessaan lannoite­lisän ja Vizuran käytön vaikutusta ohrasatoon (ks. oheinen graafi). Teollisten lannoitteiden hintavaihtelut tekevät Vizurasta todella mielenkiitoisen tuotteen.

Pirkolan lihasikatilalla Pyhäjoen Yppärissä Vizura on ollut koekäytössä kasvukautena 2018. Tilan isäntien Juha ja Tomi Pirkolan käyttökokemuksien mukaan lietelisäaine on helppokäyttöinen. Se sekoittui helposti lietteeseen, eikä levittämisessä ollut ongelmia. Vaikka kasvukausi oli haastava ja tuotetta käytettiin hiekkaisille maille, oli Vizura-lietettä saaneissa kasvustoissa mitattavia eroja. Ohran hehto­litrapaino oli korkeampi verrattuna samalla lohkolla ilman lisäainetta viljeltyihin ohrakasvustoihin.

Tilalla kokeiltiin kolmea eri lisäainemäärää: 2 l/ha, 3 l/ha ja 4 l/ha. Hyötysuhteeltaan parhaaksi osoittautuivat kaksi pienempää käyttömäärää, mikä myötäili käyttöohjeen käyttömääräsuosituksia. ­Pirkolat ovat kiinnostuneita jatkamaan ­Vizuran käyttö tulevina vuosina sen helppokäyttöisyyden ja satohyötyjen takia.

3/2018

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita