Siemenkauppa kiivaimmillaan kevättalvella

01.02.2016 // Heikki Permi

Kylvöajan kynnyksellä huippulajikkeet viedään käsistä. Siemenkaupoille kannattaakin suunnata mahdollisimman aikaisin.

K-maatalous on viime vuosina tuo­nut markkinoille paljon uusia viljalajikkeita. Koska lajikkeen merkitys viljanviljelyssä on suuri, on viljelijälle haluttu tarjota parasta.  Määrätietoisen yhteistyön tuloksena K-maatalouden lajikkeet ovat vuodesta toiseen Suo­men viljellyimpien joukossa. 

Huippulajikkeisiin liittyy kuitenkin yksi hankaluus: kylvöajan kynnyksellä varastot tyhjenevät nopeasti. Varsinkin hybridirukiiden kohdalla tilanne on usein vaikea, koska niiden osalta ollaan täysin tuonnin varassa. Hybridi­ruista ei voi lisätä perinteisellä populaatiomenetelmällä, vaan siemenmateriaali on tuotettava suo­raan jalostajalta. Mikäli kysyntä ylittää ennustetut tonnimäärät reilusti, voi täydennyksen maahan tulo kestää useita viikkoja. Laivan lopulta saapuessa satamaan saattaa kylvöaika olla jo ohi.

Oman siemenen itävyys vielä arvoitus

Vehnänviljelyssä sakoluvulla ja itävyydellä on usein selkeä yhteys – kuvaahan sakoluku leipäviljan itämisastetta. Parina viime kasvukautena tuon korrelaation havaitseminen on kuitenkin ollut vaikeaa, eikä korkea sakoluku viime syksynäkään taannut hyvää itävyyttä.

Tilanne ei ole paljon parempi muillakaan viljalajeilla. ­Kasvukauden haastavuus näkyy talvikauden aikana siemenliikkeiden laboratorioissa keskimääräistä huonompana itävyytenä. 

Myös maatilojen siiloissa olevan, muun kuin sertifioidun siemenen itävyys on vielä täysi arvoitus. Pahimmillaan voi käydä niin, että keväällä, kun tilan oman siemenen itävyys alkaa selvitä, räjähtää sertifioidun kylvösiemenen kysyntä käsiin. Itävyydet kannattaakin selvittää ajoissa ja luotettavasti, esimerkiksi K-maatalouden koetilan laboratoriossa. Mikäli laatu ei riitä, viljelijän kannattaa ottaa mahdollisimman pian yhteys omaan maatalousmyyjään uuden kylvösiemenen varaamiseksi. 

Vielä siementä riittää, mutta kylvöajan kynnyksellä varastot hupenevat nopeasti

Vältä virheliikkeet 

Kaksi viimeisintä kasvukautta ovat olleet syysviljojen viljelyn kannalta suotuisia. Syksyt ovat olleet pitkiä ja talvet leutoja. On siis odotettavissa, että syysviljankylvöhalukkuutta riittää myös syksyllä 2016. 

Syysviljasesonkiin kannattaa alkaa varautua niin aikaisin, että kylvösiementä varmasti vielä riittää. Paikallisen K-maatalouden tuotantotarvikemyyjä on paras asiantuntija kertomaan, miltä tulevan sesongin siementilanne näyttää. Lajikkeita on paljon ja toisinaan muutokset ovat niin nopeita, että tarkkaavaisemmankin on vaikeaa pysyä vauhdissa mukana. Mikäli saatavuudessa on ongelmia, jokin lajike on poistunut tai toinen tullut tilalle, on virheliikkeiden välttämiseksi viisainta käyttää oman myyjän apua tilanteen paikkaamiseksi. Tällöin saadaan varmasti valittua ne tuotantopanokset, jotka tilalle parhaiten sopivat. 

 

Hybridisiemenissä pidempi toimitusaika

Erityisesti hybridisiementen kohdalla siemenkaupan ennakoitavuus korostuu. Hybridien siementuotanto on kaikissa lajeissa ulkomailla, muun muassa Saksassa, ja siksi jo siementen toimitus kestää normaalia pidempään. Lisäksi siementen toimittajilla on usein vain rajallinen määrä siementä saatavilla, ja monet eri markkinat kilpailevat samoista lajikkeista keskenään. Suomen aikaisesta kylvöajasta johtuen joudumme monesti varaamaan siemenen jo ns. vanhasta sadosta, kun muualla Euroopassa voidaan odottaa saman syksyn sadon kunnostusta. 
Rukiilla sekä kevät- ja syysrapsilla kylvösuunnittelu kannattaa jo viljelykierronkin takia aloittaa maaliskuussa, jolloin viimeisiä viljelysuunnitelman korjauksia tehdään. Aikainen esikasvi on tärkeä syyskylvöille, etenkin syysrapsien osalta. Monesti rapsin kylvö onnistuu aikaisen ohran, rukiin ja jopa syysvehnän jälkeen. Ruis ja syysvehnä taas antavat enemmän pelivaraa.
Syksyn kylvöjä tehdään jo nyt – ei varsinaista kylvötyötä mutta pohjaa sille. Kysy siementen saatavuudesta ajoissa omalta K-maatalous myyjältäsi!

Asiantuntijana Viljelyohjelma-tuotepäällikkö Juho Urkko

 

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita