Ilmasto & Luonto -viljelijä Sauvosta

Haastava talvi vei Ilmasto ja Luonto -ohjelmaan mukaan lähteneeltä Petteri Knuutilalta ison osan syyskylvöisistä kasvustoista, mutta rukiin oraista näyttäisi 50 % jääneen jäljelle. Millaisin ajatuksin viljelijä lähti viime syksynä ohjelmaan mukaan?

Kysyttäessä Petteri Knuutilalta mikä sai lähtemään Ilmasto ja luonto -ohjelmaan mukaan, tulee vastaus pienen harkinnan jälkeen.

  • Maataloudessa luonto on olennainen osa tuotantotoimintaa ja siten viljelijällä on vastuu muokata toimintatapojaan ilmastoa ja luontoa huomioivaksi.

Huolimatta myönteisestä suhtautumisestaan omaan ympäristöön ja elinympäristöönkin, täytyy viljelijän kuitenkin huomioida ympäristötoimista syntyvät kulut. 

  • Ilmasto & Luonto -ohjelmassa erityisen myönteistä on, että se huomioi myös kustannuspuolen ja sisältää toimenpiteille taloudellisen kannustimen, toteaa Petteri.

Kiitosta Petteriltä saa, että Ilmasto ja Luonto -ohjelman mukaisesti viljellyn rukiin ostohintaa tarkistettiin tuotantopanosten hinnan nousun myötä.

  • Hienoa, että ohjelma toimii niin, että se on myös tässä tilanteessa taloudellisesti kannattava vaihtoehto, Petteri summaa.

Syystyöt sujuivat normaaliin tapaan

Ilmasto & Luonto -ohjelman mukaisen rukiin viljely ei Knuutilan tilalla juurikaan aiheuttanut vielä kylvösyksynä muutoksia. Tavoitteena oli muutenkin merkittävästi kasvattaa syyskylvöalaa, koska sillä saadaan jouhevasti tasattua työhuippuja. Kasvipeitteisyyttä on tilalla pyritty lisäämään myös sen vesistölle myönteisten vaikutusten vuoksi.

Selkeät ja ytimekkäät sopimusehdot

Ilmasto & Luonto -ohjelman sopimusehtoja Knuutila pitää kohtuullisen mittaisina ja helppolukuisina.

  • Sopimusehtoja ei saa olla liikaa, vaan ohjeiden tulisi olla maltillisia, Petteri toteaa.

Lisäksi ehdot ovat hänen mielestään toteutettavissa olevia eikä niissä vaadita kohtuuttomuuksia.

Knuutilan tilalla vilja kuivataan hakkeella

Knuutilan tila on jo merkittävästi vähentänyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä siirryttyään jo 2010-luvulla kuivattamaan viljaa hakkeella. Uusiutuvien polttoaineiden käyttöä kuivurissa suositellaan myös Ilmasto ja Luonto -ohjelmassa.

Suojavyöhykkeitä ja ekologisia aloja

Knuutilan tilalla toteutetaan viiden prosentin ekologisen alan vaatimusta, ja viherkesannointilohkoilla kasvaa puhtaita apilanurmia. Näiden lisäksi suojavyöhykkeet ehkäisevät ravinnevalumia vesistöihin. Ilmasto & Luonto -ohjelmaan liittyen kylvettäväksi tulevista kukkavyöhykkeistä Petteri toteaa, että onhan niistä silmäniloa itsellekin.

Terveiset muille viljelijöille

Knuutila kokee Ilmasto & Luonto -ohjelman olevan oikea signaali tiloille. 

  • Jokaisen kannattaa tilakohtaisesti tarkastella näitä ohjelmaan liittyviä tekijöitä - sisäistää mikä niiden tarkoitus on ja nähdä myös tilalle itselleen tuleva hyöty. Ilmasto & Luonto -ohjelmassa pyritään nostamaan koko ruokaketjun arvoa niin, että siitä hyötyy myös maanviljelijä, Petteri summaa.

Teksti ja kuva: Kirsi Kause