Oikealla suuttimella paras mahdollinen ruiskutustulos

Ruiskutuksen suutinten valinta on herkkää tasapainoilua monen tekijän kesken. Oikealla suuttimella ruiskutus onnistuu ja aine ohjautuu sinne, minne pitääkin.

HARDIn tuotteilla kasvinsuojelu on onnistunut tehokkaasti ja vastuullisesti jo vuodesta 1957.

Suuttimet voi olla ratkaiseva ruiskun suorituskykyyn vaikuttava tekijä. Toki kaikki ruiskun komponentit ovat tärkeitä turvallisen ja tehokkaan käytön kannalta, mutta suuttimilla voi olla suuri vaikutus myös ruiskutettavan aineen tehoon.

Suuttimet vaikuttavat:

 • suuttimen tuottoon (ja täten ruiskutusmäärään),
 • ruiskutteen levityksen laatuun,
 • pisaraspektriin ja peittävyyteen,
 • ruiskutteen leviämiseen kohteessa,
 • pisaroiden takaisinponnahtamiseen sekä
 • tuulikulkeumaan ja ruiskutehukkaan.

Kun ylläolevat seikat ovat kunnossa, voidaan varmistaa, että ruiskute jää tarkoitettuun kohtaan tehokkaimmassa muodossaan eikä se mene hukkaan.

Yli sata vuotta ruiskuja ja niiden osia valmistanut HARDI on huomioinut suuttimissaan kaiken tarpeellisen. HARDI-suutinten muotoilu ja materiaalivalinnat on suunniteltu tarkkaan, jotta saavutetaan mahdollisimman korkea tarkkuus ja kestävyys. Suuttimet valmistetaan SYNTAL-muoviseoksesta, joka varmistaa huippuluokan tarkkuuden ja kestävyyden.

Suuttimen valinnassa on tunnettava olosuhteet

Suutintyypin ja -koon valinta on tasapainoilua monen tekijän kesken. Huomioon on otettava ainakin biologisen tehon tarve, tuulikulkeuma, ruiskun teho sekä ajonopeus. Biologiseen tehoon vaikuttavat litra­määrä, pisarakoko ja kasvuvaihe. Tuulikulkeumaa tarkastellessa on puolestaan tunnettava sääolosuhteet ja alueen vesistömääräykset.

Noudata aina tuotepakkauksen ruiskutusohjeita ja annostelumääriä. Tankkiseoksissa säädetään vesimäärä vaativimman komponentin mukaan. Nyrkkisääntönä optimitehon varmistamiseksi voidaan pitää, ettei tavanomaisen ruiskutuksen vesimäärä alita 150 litraa hehtaarilla eikä TWIN-ruiskua käytettäessä 80–100 litraa hehtaarilla.

Pisarakokoon vaikuttavat suutinvalinta sekä ruiskuun säädetty paine. Normaalisti maatalouskäytössä jaetaan pisarakoko neljään eri kokoluokkaan: hieno, keskikarkea, karkea ja hyvin karkea. Pisarakoolla on suuri merkitys ruiskutustyön lopputulokselle. Yleisesti aikaisen kasvuvaiheen rikkaruohot ja kosketusvaikutteiset aineet vaativat hienompia pisaroita. Keski­karkeita pisaroita voidaan käyttää kasveissa kulkeville aineille sekä sienitautien torjunnassa.

Veden määrällä on myös suuri vaikutus työn tehokkuuteen. Pienemmällä vesimäärällä kuluu toki vähemmän aikaa täyttämiseen ja maantieajoon, mutta samalla peittävyys heikkenee. TWIN-puhallinruiskulla voidaan turvallisesti käyttää pienempiä vesimääriä ilman ruiskutus­tuloksen heikkenemistä.

Pidä silmällä suutinten kuntoa ja työn lopputulosta

Ruiskutteen tasainen levitys koko puomiston levey­dellä on tärkeää torjuntatehon kannalta. Likaiset ja/tai tukkeutuneet suuttimet ovat useimmin ilmoitettuja levityksen tasaisuuteen vaikuttavia vikoja. Suuttimien puhdistus tehdään helpoiten vedellä ja pehmeällä harjalla, kuten hammasharjalla. Älä koskaan käytä työkaluja kuten ruuvi­talttoja tai nauloja – ne vaurioittavat suutinta ja sen kykyä levittää ruiskute tasaisesti.

Suutintuoton mittausta suositellaan ruiskutuskaudella kahden viikon välein. Mittaa yksittäisen suuttimen tuotto mittakannuun kolmen baarin paineella minuutin ajaksi esimerkiksi puhelimen sekuntikelloa apuna käyttäen. Mittaa vähintään kaksi suutinta jokaista lohkoa kohti.

Mittaustuloksia verrataan suutintaulukon l/min-arvoihin. Jos näistä yhden tai useamman suuttimen tuotto on lisääntynyt yli 15 % taulukko­arvoon verrattuna, on kaikki suuttimet vaihdettava. Tuoton lisääntyminen tarkoittaa, että suutin on suuren käyttö­määrän, veden ja käytettyjen aineiden takia kulunut. Kulunut suutin aiheuttaa epämääräisen suutinkuvion, ja ruiskutustyön laatu heikkenee.

Mittauksen aikana kannattaa myös tarkistaa suutinsuihkujen kulmat toisiinsa nähden. Suuttimet on puomissa asetettu 9° kulmaan toisiinsa nähden, jotta suutinsuihkut eivät osu toisiinsa levitystulosta heikentäen.

Ruiskutussuihkun laatua voi myös seurata pellolla vesiherkän paperin avulla. Aseta paperi(t) sattumanvaraisesti ruiskutettavalle alueelle ja suorita ruiskutus. Paperi värjääntyy vesipisaroista, ja siitä näkee hyvin levityksen tasaisuuden sekä pisarakoon.

Minidrift Duon kaksi kulmaan asetettua viuhkaa lisäävät pisaroiden määrää ja sen myötä osuma­tarkkuutta kasvustossa.

Älypuhelin avuksi suuttimen valintaan

Sovelluksen avulla suuttimien valinta on helppoa. Asenna Applen tai Androidin sovelluskaupasta puhelimeesi HARDI Nozzles -sovellus. Sen avulla saat helposti laskettua tarvittavat ruiskun säädöt ajonopeuden ja sääolosuhteiden perusteella. Sovellus myös ehdottaa eri suutinvaihto­ehtoja, joista voit valita sopivimmat suuttimet juuri ajankohtaista ruiskutustyötä varten.

Ruiskuttajan apuna

Lantmännen Agro tarjoaa tarpeelliset tuotteet onnistuneeseen ruiskutukseen:

 • HARDI-kalibrointisarja

 • HARDI – vesiherkkä paperi 50 kpl 25x75 mm

 • Neutralize – ruiskun puhdistusaine

 • HARDI Nozzles -sovellus Applen ja Androidin sovelluskaupoista, ilmainen asennus ja käyttö

 • Suutinopas verkossa: www.lantmannenagro.fi > asiakasohjelmat > Toimiva Kone > Käyttöohjeet ja varaosakirjat > Käyttöohjeet > Hardi