Tautitorjuntakoe ohralla, Priaxor

Kasvitautien torjunta-aineuutuus Priaxor on antanut hyviä tuloksia kokeissa jo useana vuonna.

Lantmännen Agron koetilan kokeissa valmiste on antanut erinomaisia sadonlisiä ja tautisuojan myös aikaisessa vaiheessa ruiskutettuna. Vuoden 2018 kokeissa Priaxor lisäsi satoa jopa kuivana ja taudittomana vuotena.

Priaxor kuuluu uusiin SDHI-tautiaineisiin, mutta valmisteessa on samassa purkissa myös strobiluriinia, minkä yhdistelmän ansiosta valmiste tehoaa laajasti eri kasvitauteja vastaan. Tautiaineiden tehot olivat todellisessa koetuksessa vuonna 2017, jolloin taudit levisivät jo aikaisin kasvukaudella, ja ehtivät näin alentaa satoa, mikäli tautitorjuntaa ei ollut tehty.

Lantmännen Agron koetilan ohran tautikokeissa 2017 satovaikutus oli selvä, sillä Priaxor – ja Librax + Comet Pro –käsittelyt lisäsivät satoa yli 2000 kg/ha verrattuna käsittelemättömään kontrolliin. Kokeessa käytettiin verrokkeina myös lukuisia markkinoilla olevia uusia SDHI-tautivalmisteita sekä vanhempia tuotteita. Kokeessa erityistä oli se, että Priaxor –ruiskutus tehtiin tavanomaista suositusta aikaisemmin, jo kasvuvaiheessa BBCH 30-32 eli korrenkasvun alussa. Silti sadonlisä ja teho kasvitauteihin olivat yhtä hyviä tai parempia verrattuna lippulehtivaiheen ruiskutuksiin muilla valmisteilla.

Aikaisen ruiskutuksen mahdollisuus antaa joustoa tautiainekäsittelylle etenkin ohralla, jolla tautiaine voidaan yhdistää jopa rikkaruiskutuksen yhteyteen. Kokeiden perusteella 0,75 l/ha on hyvä annos antamaan pitkän tautisuojan aikaisessa käsittelyssä.

Kuiva ja kuuma kesä vuonna 2018 hidasti kasvitautien leviämistä ja myös koetilalla ohrakokeet pysyivät lähes taudittomina koko kesän, minkä vuoksi tautiaineet eivät juurikaan lisänneet satoa. Poikkeuksena erottui aikaisin, korrenkasvun alussa Prixor 0,75 l/ha –käsitelty koejäsen, joka lisäsi satoa 250 kg/ha käsittelemättömään kontrolliin verrattuna. Priaxorin sisältämä strobiluriini on markkinoilta jo tuttu pyraklostrobiini, jota löytyy myös Comet Pro –valmisteesta. Tällä tehoaineella on todettu olevan fysiologisia hyötyjä vaikka kasvitauteja ei olisi. Tämä tarkoittaa, että kasvi sietää paremmin stressiä, sekä pystyy hyödyntämään typpeä paremmin. Nämä hyödyt yhdistettynä aikaiseen käsittelyyn, jolloin kuivuus ei vielä ollut yhtä paha kuin lippulehtivaiheessa, voivat selittää myös 2018 kokeissa saatuja sadonlisiä.

Priaxoria voidaan käyttää kevät- ja syysvehnällä, kevät- ja syysohralla, kauralla, rukiilla ja ruisvehnällä. Vehnällä suositellaan tankkiseosta eri vaikutustavan valmisteen, esim. Juventuksen kanssa resistenssin muodostumisriskin vähentämiseksi. Myös jaettu käsittely on valmisteella mahdollista.