Luomulannoitus

Valikoimamme lihaluujauhopohjaiset lannoitteet sopivat kaikille viljelykasveille ja täydennyslannoitukseen. Lannoitteiden valmistaja Gyllebo Gödning on markkinajohtaja Ruotsissa ja valmistanut lannoitteita 80-luvulta lähtien jonka aikana tuotantoprosessi ja lannoitteiden laatu on saatu erinomaiselle tasolle. Lannoitteesta on saatu kovarakeista, jauhoontumatonta ja sen toiminta on varmistettu eri kylvökoneissa niin testiolosuhteissa kuin käytännön viljelyssäkin. Kotimaiset Ecolan AGRA -tuoteperheen lannoitteet täydentävät valikoimaa korkeamman kalipitoisuuden sekä nestemäisen puuvinassin osalta.

Lannoitteita tulee käyttää ympäristökorvauksen sallimien lannoiterajojen mukaisesti. Lihaluujauhon typestä lasketaan 100%, mutta fosforista sitoumusehtojen mukaan (2019 tilanne) huomioidaan ravinnelaskennassa vain 60%. Lannoitteen typpi on orgaanista typpeä, joten lannoitteen multaaminen parantaa hyötysuhdetta merkittävästi. Pintalannoituksena laadituissa kokeissa saatavat hyödyt ovat jääneet vaatimattomiksi ja typpi ei täten ole tullut kasvin käyttöön. 

Lannoitteen käyttöä on kokeiltu kaikilla yleisimmin käytössä olevilla kylvölannoittimilla. Konekohtaiset taulukot löydät mm. tuotekorttien liitetiedostoista. Suosituksemme on lannoittaa 400kg/ha kylvön yhteydessä sijoitettuna, jolloin saavutetaan 40kgN/ha typpimäärä ja 12kg/ha fosforimäärä (josta lasketaan 7,2kg). Huomioitavaa, että fosforilla on myös tutkimusten mukaan jälkivaikutusta, jolloin hyödyt eivät rajoitu vain yhteen satokauteen. 

Mikäli ravinnetarpeet edellyttävät suurempia käyttömääriä, on käyttö mahdollista myös pintalevittimellä. Tällöin suosittelemme levitystä ennen kylvömuokkausta tai kylvöä, jolloin lannoite saadaan mullattua muokkauksen yhteydessä. 

Nestemäisistä tuotteista on mahdollista käyttää Ecolan AGRA 3-0-0 puuvinassia. Tuotekortilta löydät yksityiskohtaisemman ohjeen mm. lietteen väkevöintiin kasville optimaalisen ravinnekoostumuksen luomiseksi. 

Ruokavirasto ylläpitää listaa luomuhyväksytyistä lannoitteista. Lista on ohjeellinen, ja myös tuotteita joita ei ole listattu saa mahdollisesti käyttää luomussa. Viljelijällä on kuitenkin aina lopullinen vastuu käytetyistä tuotteista. 

Tutkimuksia lannoituksen satovaikutuksista sekä kannattavuudesta olemme tehneet Hauholla Lantmännen Agron koetilalla jo useampana vuosina. Koetuloksiin pääset alla olevista linkeistä.