Ecolan Agra luomulannoituskoe 2018 1888H

Lantmännen Agron koetila yhdessä suomalaisen Ecolan Oy:n kanssa tutki lihaluujauhopohjaisten Ecolan AGRA-luomulannoitteiden vaikutusta sadon määrään ja laatuun Hauholla vuosina 2017 ja 2018. Koetulos voidaan tiivistää lauseeseen ”Euro lannoitukseen tuo kolme takaisin”.

Kasvustoissa ei silmin havaittu niin suuria eroja kuin vuonna 2017. Vasemmalla on 0 kg N kauraruutu, keskellä 40 kg N ja oikealla 80 kg N ruudut.

Ecolan AGRA 8-4-2 tuotti selkeän sadonlisän antaen 500kg (40 kgN) lannoituksella liki 1200kg kauran lisäsatoa ja 1000kg N lannoituksella vielä 500kg edellisen lisäksi. Biologisilla kasvunedistäjillä ei saatu mainittavia sadonlisiä.

Vuonna 2017 Hauhon kokeessa erot olivat silminnähtävät. Vasemmalla 0kg N, keskellä 40 kg N ja oikealla 80kg N koejäsenet.

Jo vuoden 2017 koetulokset olivat erittäin lupaavia ja voidaan todeta, että tulokset ovat erittäin samankaltaiset vuonna 2018. Kasvukaudet kuitenkin olivat erittäin poikkeavat, toisen ollessa ennätyssateinen ja toisen ennätyskuiva.

Kokeessa käytettiin lihaluujauhopohjaista Ecolan AGRA 8-4-2 –lannoitetta 0kg N, 40kg N sekä 80 kg N vastaavat lannoitusmäärät. Lisäksi mukana olivat koejäsenet erilaisista bakteerivalmisteista, jotka muualta saatujen tutkimustulosten valossa parantavat typen ja fosforin käyttöä ja ravinteiden ottoa.

40 kg N tuotti 1184 kg/ha sadonlisän, joka helmikuun 2019 hinnalla (365€/tn) vastaa 430€/ha lisätuottoa. Lannoituskustannus oli 145€/ha, joten panos-tuotossuhde on alun lauseen ”Euro lannoitukseen tuo kolme takaisin” mukainen. Nostettaessa lannoitustaso 80 kg N/ha saatiin edelleen 508 kg/ha sadonlisä, ja vastaavasti sadontuotto kasvoi 185€/ha. Täten korkeakin panostus lannoitukseen tuotti edelleen huomattavasti lannoitusta suuremman sadontuoton.

Kokeessa mukana olleilla hiven- ja bakteerivalmisteilla ei sen sijaan saatu mainittavia sadonlisiä. Tähän syitä voi olla monia, kuten kuuma ja kuiva kasvukausi ja toisaalta myös Hahkialan koetilan peltojen jo luonnostaan korkea fosforitila. Tutkimuksia biologisten kasvunedistäjien osalta jatketaan edelleen, mutta toistaiseksi ei ole havaittu tutkimuskentillä niiden käyttöä ja rahallista panostusta puoltavaa sadonlisää ja taloudellista näyttöä.

Ecolan tutki lannoitusta myös toisella koepaikkaa, jossa lannoitus annettiin pintalevitettynä. Koska kyseessä on orgaaninen lannoite, pintalevityksenä annettu typpi ei antanut juurikaan sadonlisää. Hahkialan kokeella lannoite kylvettiin sijoittamalla kylvörivien väliin.