Ecolan AGRA-luomulannoitteella sijoitettu euro kolminkertaisena takaisin

Lantmännen Agron koetila Hauholla tutki lihaluujauhopohjaisen Ecolan AGRA Organic 8-4-2 luomulannoitteen vaikutuksia sadon määrään ja viljelyn kannattavuuteen. Parhaimmillaan voidaankin nyt, alustavien tulosten valmistuttua, todeta saatavan sijoitettu euro kolminkertaisena takaisn!

Vuonna 2017 Hauhon kokeessa erot olivat silminnähtävät. Vasemmalla 0kg N, keskellä 40 kg N ja oikealla 80kg N koejäsenet.

Kokeessa käytettiin lihaluujauhoa 40kgN ja 80kgN hehtaarikohtaista typpilannoitusta vastaavat määrät. Lisäksi kokeiltiin typensitojabakteerin vaikutusta satoon - joka sekin jo osoitti sadon kasvua. Lisäksi mukana oli lannoittamaton koejäsen nollatason määrittämiseksi. Koe suoritettiin tavanomaisessa viljelyssä olevalla pellolla, mutta torjunta-aineita ei käytetty lainkaan.

40kgN (500kg lannoitetta/ha) koejäsen tuottikin 1052kg/ha sadonlisän täysin lannoittamattomaan verrattuna. Lannoituksen kustannus on noin 135€/ha ja saadun lisäsadon arvo 370€/tn hinnalla noin 390€/ha. Täten voidaankin sanoa, että sijoitettu euro tuli kolminkertaisena takaisin.

80kgN (1000kg/ha) käyttömäärällä lisäsatoa kertyi edelleen 672 kg/ha edellisen lisäksi. Lannoituskustannuksen noustessa kaksinkertaiseksi ollen 270€/ha, on saatu lisäsadon arvo noin 640€/ha. Edelleen sijoitettu euro tuli 2,4 -kertaisena takaisin, joten jopa 1000kg/ha käyttömäärän voidaan nähdä olevan taloudellisesti kannattava. Käytännön ongelmiksi kuitenkin muodostuvat fosforin korkea määrä ja kylvökoneiden syöttölaitteiden läpäisykyky, ja tällöin lannoitus voikin olla syytä jakaa esimerkiksi pintalevitykseen ennen kylvöä ja sijoituslannoitukseen kylvön yhteydessä.

Ecolan AGRA Organic -tuoteperhe on myös laajentunut vuodelle 2018. Nyt saatavilla on myös AGRA Organic 8-4-8 ja 8-4-4 lannoitteet, lisäksi 13-0-0 verijauhopelletti sekä myöhemmin myös patenttikali ja luomuhyväksytty kaliumsuola.