Panosta lannoitukseen - oikeissa paikoissa

Miten lannoitehinnat kehittyvät? Onko täsmälannoituspalvelusta apua? Miten voidaan parantaa kasvien typenkäytön tehokkuutta?

Lannoitteiden ennätyskorkea hintataso saa varmasti miettimään, miten jatkossa kannattaa lannoittaa. Pohdinta on täysin perusteltua, sillä vaikka maatilaan ja sukupolvia kestäneeseen viljelyyn liittyykin paljon arvoja ja tunteita, tulee niiden myös tuottaa yrittäjälle leipä pöytään.

Lannoitehinnoissa ei ole nähtävissä laskua ennen kylvökautta, odotukset kohdistuvat aikaisimmillaan kesään 2022. Alla esitetyssä graafissa on lannoitteiden keskihinta, ja huhti-toukokuulla esiintyvä loiva lasku selittyy yleensä kyseisten kuukausien myynnin painottumisella typpilannoitteisiin, joiden hinta on NK- ja NPK-lannoitteita noin 100 €/tn edullisempi. 

Korkeista panoshinnoista huolimatta lannoittaminen kuitenkin kannattaa.
Lue analyysimme tammikuulta

Huom! Markkina-arviomme on esillä alkuperäisessä julkaisumuodossaan. Ukrainan tapahtumien sekä energiamarkkinoiden hallitsemattoman hintakehityksen johdosta arviot ovat kuitenkin muuttuneet ja tulee huomioida, että uutinen on laadittu sillä hetkellä käytössä olleen tiedon valossa.

Ohjaa lannoitus oikeisiin paikkoihin CropSAT-palvelulla

Lantmännen panostaa vahvasti kestävään viljelyyn ja yksi tarjoamistamme työkaluista on CropSAT-täsmälannoituspalvelu. Vaikka lohko saattaisi näyttää päällisin puolin tasaiselta, kehittyneellä tekniikalla kasvustosta kuitenkin löytyy selviä eroja.

CropSAT-palvelu toimii satelliittien avulla, joten et tarvitse kalliita investointeja palvelun käytön aloittamiseksi. Tietokoneella luodaan kartta, joka perustuu em. satelliittien tuottamaan dataan. Peltolohkot kuvataan päivän-kahden välein, joten käytettävissä on yleensä varsin tuore kasvustokartta. Toisinaan pilvisyys haittaa kuvantamista, jonka johdosta kuvausväli voi olla ajoittain harvempi.

Kokeile CropSAT-palvelua

Palvelu on maksuton, ja voit kokeilla sitä rekisteröitymättä. Rekisteröityminen toki mahdollistaa karttojen tallennuksen ja helpottaa palvelun käyttöä jatkossa.

Palvelusta saat luotua joko lohkokohtaiset tai aluekohtaiset kartat. Lisäksi käytössä on yleisimmät karttaformaatit ja palvelut, joista saat levityskartan myös lannoitteenlevittimellesi.

Mikäli käytössä ei ole täsmälannoitusta, voi karttaa kuitenkin tarkastella informatiivisena työkaluna – missä kasvusto on vahva ja kasvupotentiaali suuri, missä heikko, millaisia vaihteluita löytyy lohkon sisältä. Tutustu palveluun osoitteessa http://www.cropsat.fi

Kasvusto vahva – mutta millä valkuaista?

Elais Basic on uusi korkean konsentraation rikki- ja typpi-lehtilannoite esimerkiksi nurmille ja myllyvehnälle. Tuotteen käytöllä voidaan parantaa kasvien typenkäytön tehokkuutta. Elais Basic soveltuu erinomaisesti valkuaisen nostoon, ja se voidaan tarvittaessa sekoittaa useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa.

Elais Basic sisältää rikin sulfaattimuodossa jonka kasvit pystyvät hyödyntämään nopeasti, typen ja rikin määrä onkin optimoitu valkuaisen noston ja maksimaalisen satopotentiaalin saavuttamiseksi. Elais Basic`in valmistaja on IKAR, joka on keskittynyt nestemäisten lehtilannoitteiden valmistukseen ja tuotekehitykseen.

Lue lisää tuotteesta

Teksti:
Juho Urkko, myyntijohtaja