Viljan hinnat korkealla - kiinnityksen paikka?

Viljelijän kannattaa nyt kiinnittää hinnat vuoden 2022 sadolle. Viljelyn kannattavuus on parempi korkeista lannoitehinnoista huolimatta.

Viljojen kiinnityshinnat avattu syksylle 2022

Viljojen kiinnityshinnat ovat poikkeuksellisen korkeita vuoden 2022 sadolle. Kaikkien viljojen kiinnityshinnat ovat välillä 170-240 €. Tämä on hyvä hetki kiinnittää hinnat, sillä maailmanmarkkinoiden uuden sadon lähestyessä hinnat voivat tulla myös alaspäin. Saat lisätietoa sopimusmalleista ja hintakiinnityksistä Lantmännen Agron viljanostajilta

Korkeista kustannuksista huolimatta viljelyn kannattavuus parempi

Yleinen keskustelu on tällä hetkellä painottunut korkeiden tuotantokustannusten kauhisteluun. Useiden tuotantopanosten hinnat ovat historiallisen korkealla tasolla, mitä ei käy kiistäminen.

Tulevan syksyn viljan kiinnityshinnat ovat tuotteesta riippuen noin 50 €/tn korkeammalla kuin mitä pitkän aikavälin keskiarvot historiallisesti osoittavat. Useina vuosina toteutuneet hintatasot ovat olleet ohralla ja kauralla 150 €/tn molemmin puolin, vehnällä hieman tätä korkeammat.

Vaikka lannoitteiden hinta on 350-400 €/tn korkeampi uusille tilauksille kuin mitä monena aiempana vuonna, nostaa tämä hehtaarin lannoitekustannusta 140-160 €/ha keskimääräisellä 400 kg/ha käyttömäärällä. Kun huomioidaan kohonnut viljan hinta ja kiinnitysmahdollisuus 50 €/tn korkeampaan hintaan historiaan verrattuna, tuottaa tämä keskimääräisellä 4 tn/ha satotasolla 200 €/ha lisätuotot hehtaarilta.

Hehtaarikohtainen tulo on näiden laskelmien valossa 40-60 €/ha suurempi tulevana kautena, kuin mihin halvemmilla lannoitteilla, joskin myös halvemmalla viljan hinnalla, päädyttäisiin. 

Lähteet: Vilja-alan yhteistyöryhmä, Lantmännen Agro viljan ostohinnat

Lannoitehintojen maailmanmarkkinahinnat jatkavat korkealla

Markkina-analyytikkojen mukaan lannoitteiden hinnat ovat Euroopassa edelleen nousseet suurimpien typentuottajien hiljattain nostaessa hintoja 10-15 €/tn. Myös raaka-aineista fosfori (DAP) on pysynyt ennätyskorkealla 950 €/tn hintatasolla. Vaikka maakaasun hinta on pudonnut hieman loppuvuoden hintapiikeistä, ei tämä ole vielä ehtinyt vaikuttamaan typpilannoitteiden hintaan.

Kaupankäynti on Euroopassa hidasta, ja ostajat panttaavat tilauksia. Uhkana on patoutuneen kysynnän realisoituessa kaupoiksi logistiikan ruuhkautuminen. Suurista tuottajamaista esimerkiksi Saksassa on tällä hetken kymmenien tuhansien autonkuljettajien pula maantielogistiikan ruuhkauduttua, samoin myös laivauskapasiteetti on muodostunut pullonkaulaksi. Lannoitehintojen emme odota laskevan ennen kesää 2022 nykyisen tiedon valossa.

Lähteet: Lantmännen Agro lannoitehintojen seuranta

Mitä neuvoksi kevääseen?

Mikäli olet lykännyt lannoiteostoja, nyt on hyvä aika miettiä kevään kylvölannoittamisen varmistamista. Kasvi tarvitsee nopealiukoisen typen kasvukauden alussa, ja tätä ei pelkällä karjanlannalla pysty toteuttamaan.

Peukalosääntönä voisi pitää, että karjanlantaa käytettäessä tulisi keväälle olla vähintään 200 kg/ha lannoitetta varattuna. Mikäli lannoitus tehdään pelkällä väkilannoitteella, 300 kg/ha voidaan pitää riittävänä määränä. Lopun kasvin tarvitseman typentarpeen voi täydentää kasvukauden mukaan pintalevityksenä.

Typen levitykseen on käytettävissä myös tekniikkaa, kuten satelliittipalveluita tai sensoreita, joilla lannoitus voidaan jakaa sinne missä on satopotentiaali ja lannoituksen tarve suurin.

Tulevan kasvukauden hankintojen osalta tarjoamme myös joustavia maksuaikoja. Panosostoihin voi käyttää myös Viljelijän Kausirahaa, jolla tilan lyhytaikaisen maksuvalmiuden hoitaminen on joustavaa ja edullista. 

Lue lisää rahoitusratkaisuistamme

Apua kasvuun myös lehtilannoitteista

Sekä sadon määrää että valkuaispitoisuutta voi nostaa myös lehtilannoitteilla. Olemme lanseeranneet kasvukaudelle 2022 uudet IKAR -lehtilannoitteet. Näistä mm. Elais Basic -rikkilannoitteella saavutetaan usein 0,5%-1% valkuaisen lisä myöhäisissä ruiskutuksissa. Kokemukset myös rikkilannoitteista nurmella ovat erinomaiset, ja ruiskutus yhdessä rikkatorjunnan kanssa ovat antaneet myös merkittävät sadonlisät.

Lue lisää Elais Basic -rikkilannoitteesta

Teksti: Juho Urkko, myyntijohtaja, Lantmännen Agro