Viljan peittaukselle vaihtoehtoinen, ympäristöystävällinen käsittelytapa

Siemenessä on aina taudinaiheuttajia, kuten tyvi- ja lehtilaikkutauteja, jotka aiheuttavat sadon- ja laadun menetyksiä sekä alentavat itävyyttä. Kasvitaudit myös heikentävät kasvuston elinvoimaa, jolloin se on alttiimpi muulle stressille. Hyvälaatuinen kylvösiemen on hyvälaatuisen viljan alku, joten siemenen käsittely peittauksella tai ThermoSeed-höyrykäsittelyllä antaa hyvän kasvuunlähdön, kun tavoitellaan laadukasta satoa.

Peittaus vähentää kasvuston tautipainetta

Siemenlevintäisiä tyvitauteja aiheuttavia lajeja on useita, joista yleisimpiä ovat Fusarium -sienet sekä ohrantyvi- ja lehtilaikku (Bipolaris sorokiniana). Fusarium -sienet aiheuttavat tähkiin punahomeita, mutta myös oraiden tyvien ruskettumista ja kuolemista. Fusarium –sienet eivät tarvitse tyvitauteja aiheuttaakseen sateita, vaan ne menestyvät etenkin kuivina keväinä. Ohrantyvi- ja lehtilaikku voi esiintyä nimestään huolimatta muillakin viljoilla kuin ohrilla. Se vioittaa etenkin tyveä ja juuristoa, mutta ilmenee myös lehtioireina, sekä yleisesti heikentää kasvua. Kasvustosta saattaa erottua alueita, joissa kasvit ovat jääneet lyhyemmiksi ja tähkät pieniksi.

Tyvitautien lisäksi on lukuisia muita siemenlevintäisiä lehtilaikkutauteja, kuten ohran verkkolaikku, vehnän ruskolaikku ja kauran lehtilaikku. Lisäksi peittausaineilla saadaan tehoa myös nokitauteja, kuten ohran lentonokea sekä syysviljoilla talvituhoja aiheuttavaa lumihometta vastaan. Lumihomeen torjunnassa kylvösiemenen käsittely peittauksella tai ThermoSeed-menetelmällä onkin erityisen tärkeää, sillä kasvustoruiskutusta lumihometta vastaan ei aina päästä ajamaan, jos syksy on sateinen, tai sen ajoitus epäonnistuu.

Idätystesti paljastaa siemenerän homeet

Siemenen peittaus parantaa orastumisen tasaisuutta ja sen elinvoimaa. Kuvassa näkyy, miten saman siemenerän itävyys paranee peittauksella. Itävyysprosentti oli peittaamattomassa näytteessä 74 %, kun peittauksella itävyys saatiin nostettua 95 prosenttiin ja kuten kuvastakin näkee, on peitatun siemenen kasvu- ja satopotentiaali selkeästi parempi. Tilan oman siemenen kunnostus, viljan lajittelu ja peittaus on tehokas tapa parantaa kylvösiemenen itävyyttä ja estää kasvitauteja. Siemenen itävyysanalyysi kannattaa teettää hyvissä ajoin ennen kylvöjä. Lantmännen Agro Koetilan viljalaboratoriossa idätysnäytteet voidaan testata sekä peitattuna että ilman peittausaineita. 

Vasemmalla käsittelemätön siemen idätettynä, oikealla peitattu siemen samasta siemenerästä.

Kemiallinen viljan peittaus

Tyvi- ja lehtilaikkutaudit leviävät siemenen mukana, mutta säilyvät myös maaperässä, joten siemenen peittauksella pystytään tehokkaasti estämään siemenlevintäisten tautien lisäksi myös maalevintäisiä tauteja, jotka leviävät esimerkiksi kasvijätteiden kautta.

Lantmännen Agron valikoimasta löytyy runsaasti viljan siementen peittausaineita. Nykyiset nestepeittausaineet ovat entistä laajatehoisempia, ja viimeisin uutuus peittausaineissa on SDHI-tehoainepohjaiset tuotteet. Uusissa peittausaineissa on entistä enemmän kiinnitetty huomiota myös siemenen juoksevuuteen, jolloin peittaustyö on sujuvaa. 

ThermoSeed – siemenviljan vaihtoehtoinen, ympäristöystävällinen käsittelytapa

ThermoSeed on ainutlaatuinen menetelmä, jossa kylvösiemenen siemenlevintäisiä tauteja torjutaan käsittelemällä siemen kuumalla höyryllä. ThermoSeed -käsitellyllä sertifioidulla kylvösiemenellä ei ole pohjavesirajoituksia tai peräkkäiskäytön rajoituksia. ThermoSeed -siemen sopii myös luomuviljelyyn, sillä se ei sisällä kemikaaleja ja vesihöyry on kestävä ja ekologinen tapa käsitellä siementä niin tavanomaisessa viljelyssä kuin luomutuotannossa. ThermoSeedin teho siemenlevintäisiin tauteihin on peittausaineiden veroinen, minkä lisäksi ThermoSeed -höyrykäsittely murtaa siemenen itämislevon, jolloin orastuminen on nopeaa ja tasaista. ThermoSeed tehoaa myös siemenerän sukkulamatoihin, tuholaisiin ja bakteereihin, joihin perinteisillä peittausainevalmisteilla ei ole tehoa.