Miksi aurinkoenergia sopii hyvin maatiloille?

Aurinkovoimala on yksi kannattavimmista investoinneista, joita maatila voi tehdä. Sijoitetun pääoman tuotto voi hankintatuen kanssa olla yli 35%, mikä syntyy aurinkovoiman syrjäyttäessä tarvetta ostaa sähköä ulkoiselta toimijalta. Mitä korkeampi ostettavan sähkön hinta on, sitä nopeampi on aurinkovoimalan takaisinmaksuaika. Aurinkovoimaa tuleekin tarkastella tuotantovälineenä.

Vuoden 2023 ensimmäinen tukijakso aukeaa ELY-keskuksen hakuportaalissa 3.4.2023 ja päättyy 10.5.2023, päätöksiä tuesta aletaan tehdä 11.5.2023. Tästä eteenpäin tukihaku on auki jatkuvasti ja hakemuksia voi jättää milloin vain, mutta seuraavan kerran päätöksiä tehdään vasta 15.8.2023.

ELY-keskuksen tukea maatilojen aurinkovoimalan hankintaan on nyt nostettu 50 % hankintahinnasta, kun voimalan tuottaman sähkö menee tilan käyttöön. Toimi ripeästi, jotta pääset mukaan kevään hakuun.

Kuuntele Lemkemin tietoiskut

Koostimme lyhyet tietoiskut maatilan aurinkovoimalan hyödyistä. Kuuntele Lemkemin Jouni Lautiaisen vastaukset Lantmännen Agron Mirella Dernjatinin esittämiin kysymyksiin klikkaamalla alla olevia videokuvakkeita (toimivat jos olet hyväksynyt evästeet) tai YouTube -linkkejä.

 

1. Aurinkovoiman perusteet

 • Aurinkovoima on tällä hetkellä kovasti esillä, miten se käytännössä toimii ja onko se kannattavaa Suomessa kun on pitkä ja pimeä talvi?
 • Millaisia tuotto-odotuksia voimalalta voi odottaa?
 • Kuinka kauan voimalan asentaminen kestää Maatilan tai hallin katolle?
 • Tarvitseeko itse tietää sähköstä mitään tai olla sähkömies jotta voimalan voi hankkia?
 • Kestääkö voimala tuulta ja lunta ja mihin pitää kiinnittää huomiota urakoitsijaa valitessa?

Kuuntele YouTubessa »

2. Aurinkovoima maatilalla

 • Sopiiko aurinkovoimala maatilalle?
 • Pitääkö voimala ääntä tai häiriintyvätkö eläimet, heijastaako voimala?
 • Pitääkö voimalaa pestä tai teettääkö se lisätyötä tilalla?
 • Tarvitseeko voimalan komponentteja vaihtaa?
 • Onko aurinkovoima kannattavaa maatilalla?

Kuuntele YouTubessa »

3. Aurinkovoimalan komponentit

 • Jos voimalan asennusta varten kysyy tarjouksen paikalliselta sähköurakoitsijalta on hinta halvempi, mistä tämä johtuu?
 • Mikä merkitys invertterillä on ja mitä se tekee?
 • Missä aurinkopaneelit valmistetaan?
 • Saako voimalan komponentteihin varaosia
 • Mitä voimalan suunnittelussa pitää ottaa huomioon?
 • Kestävätkö telineet varmasti?

Kuuntele YouTubessa »

4. Maa-asennus ja tuotto-odotukset

 • Onko maa-asennus kattoa kannattavampaa?
 • Millaiseen maahan maa-asennettavan voimalan voi rakentaa?
 • Kestääkö maa-asennus yhtä hyvin tuulia ja lunta?
 • Onko maa-asennettava voimala tehokkaampi?
 • Saako maa-asenettavan voimalan siirrettyä?
 • Voiko maa-asennettavaa voimalaa pestä?

Kuuntele Youtubessa »

5. Tukijärjestelmä

 • Kuinka paljon aurinkovoiman asennukseen on mahdollista saada tukea?
 • Kuka tuen myöntää?
 • Onko tuki suurempi kuin kotitalousvähennys?
 • Milloin tuki on haettava ja mitä siihen liittyy?
 • Riittääkö tukirahaa kaikille

Kuuntele Youtubessa »

Aurinkoenergian hyödyt pähkinänkuoressa

Tuotantokausi

Aurinkovoimalasta saatava hyöty kiinteistönomistajalle on sitä parempi, mitä enemmän kiinteistössä on sähköenergian käyttöä aurinkoenergian tuotantoaikana. Marras-tammikuussa voimalan tuotanto on Suomessa pientä johtuen auringon säteilyn vähäisestä määrästä. Tuotantokausi alkaa kuitenkin heti helmi-maaliskuussa ja kokonaisuudessaan Suomi vastaanottaa saman verran fotoneita, eli auringon säteilyä kuin pohjoinen Saksa. Saksan vastaavalla alueella aurinkoenergialla tuotetaan jo 10-15 % vuosittaisesta sähkön tarpeesta. Suomen tuotantokauden päivien pituus kompensoi pimeää talvea ja viileämpi ilma mahdollistaa paneelien toimimisen optimaalisella hyötysuhteella. Puolijohdeteknologiaan perustuvat paneelit eivät toimi parhaimmillaan päiväntasaajan alueen kuumuudessa.

Puhdistus

Aurinkovoimala ei lisää tilan työmäärää, koska paneeleita ei tarvitse huoltaa. Mikäli kysymys on maa-asennuksesta tai katosta, johon on mahdollista päästä painepesurilla suhteellisen lähelle, voi kiinteistönomistaja puhdistaa paneelit kylmällä vedellä esimerkiksi kevään lumista. Harjata paneeleita ei pidä, koska Lantmännen-Lemkem voimaloiden paneeleissa on likaa hylkivä kalvo, joka saattaisi vahingoittua. Suomen sadeolosuhteet huolehtivat kuitenkin paneelien puhdistuksesta erittäin tehokkaasti ja esimerkiksi Lemkemin omien toimitilojen suuren voimalan paneeleita ei puhdisteta koskaan.

 

Asennuskohde

Optimaalisin kiinteistö, jonka katolle aurinkovoimala voidaan asentaa, on sellainen, jossa sähkön käyttöä on päiväsaikaan runsaasti ja jossa on avointa tilaa ympärillä ja näin ollen voimalaan kohdistuu vähän varjostuksia. Nopea asennus myös parantaa kannattavuutta. Maatilojen kohdalla nämä kaikki täyttyvät. Lisäksi maatilojen energiasiirtymää tukee hyvä tukijärjestelmä, kokemus suurten investointien tekemisestä, kattavat rahoitusmahdollisuudet, lyhyt takaisinmaksuaika ja huoltovarmuuden paraneminen.

.

  

Käyttöikä

Aurinkovoimalan laskennallinen käyttöikä on noin 30 vuotta. Pelkästään tarjoamamme ratkaisun tuottotakuu 80 % kattaa 25 vuotta. Jokainen aurinkopaneeli heikkenee käytettäessä vähän. Ensimmäisenä vuonna paneelien tehosta katoaa noin 1,5 % ja seuraavina vuosina noin 0,5 % vuodessa. Tämä johtuu paneelien pääraaka-aineen, piin, ominaisuuksien normaalista muutoksesta. Markkinoilta löytyvissä paneeleissa saattaa olla tehon heikentymän suhteen runsaasti eroja ja moni toimija ei lupaa tuottotakuuta lainkaan. Lantmännen-Lemkem voimalan taataan tuottavan vielä 25 vuoden kuluttua vähintään 80 % sen teoreettisesta maksimitehosta.

Aurinkovoimala on vastuullinen ja kannattava investointi, joka myös nostaa kiinteistön arvoa! Lantmännen Agron kumppani aurinkoenergiaratkaisuissa on Lem-Kem Oy, joka on erittäin kokenut maatilojen voimaloiden asennuksessa. Kokemus ja luotettavuus ovatkin keskeisiä, kun ollaan tekemässä investointia vuosikymmeniksi. Katso videolta mitä mieltä Risto Linnainmaa on ollut tilalle asennetuista Lem-Kem aurinkopaneeleista!