Hyvä vastustuskyky ehkäisee utareterveysongelmia

Loppukesän helteet lisäävät riskiä utareterveysongelmiin. Hyvä ilmanvaihto ja riittävä kuivitus yhdessä vastustuskykyä tukevan ruokinnan kanssa auttavat ehkäisemään ongelmia.

Maidon solupitoisuus nousee usein kesällä. Etenkin loppukesän helteet ja kostea ilma voivat kohottaa soluja ja lisätä tulehdusten määrää, sillä kosteuden noustessa myös bakteerien kasvu lisääntyy lehmien makuualustalla. Utareterveyden kannalta oleellisinta on hyvä ilmanvaihto sekä puhdas ja kuiva makuualusta. Ruokinnalla voidaan vaikuttaa eläimen vastustuskykyyn, mikä edesauttaa myös utareterveyttä. 

Stressi ja ruokinnan epätasapaino

Elimistön stressitekijät alentavat vastustuskykyä.  Myös ruokinnan epätasapaino alentaa vastustuskykyä ja lisää sairauksien riskiä.

Ruokinnan epätasapaino voi johtaa syöksykierteeseen, jossa aineenvaihduntahäiriöt ja vastustuskyvyn lasku sekä syömättömyys vahvistavat toistensa vaikutuksia.

Energian saannin ohella on erityisen tärkeää varmistaa riittävä E-vitamiinin, seleenin sekä tasapainoinen hivenaineiden ja kivennäisten saanti.

Poikimisen jälkeen syönnin lisääntyessä on tärkeää huolehtia pötsin ja ruoansulatuskanavan terveydestä samalla kun energian ja muiden ravintoaineiden saanti turvataan.

Hivenaineet ja vastustuskyky

Hyvä vastustuskyky tarkoittaa sitä, että elimistön puolustajasolut neutrofiilit ja makrofagit tunnistavat nopeasti vieraat taudinaiheuttajat ja tuhoavat ne.

Hivenaineiden saanti vaikuttaa puolustajasolujen toimintaan. Seleeni määrittää kuinka paljon neutrofiilejä siirtyy tulehduskohtaan. Kupari vaikuttaa siihen kuinka paljon taudinaiheuttajia saadaan ”syötyä”. Sinkki, kupari ja seleeni ovat osana entsyymeissä, jotka suojaavat elimistöä.

Vastustuskykyä kivennäisistä

Orgaaniset hivenaineet imeytyvät paremmin kuin epäorgaaniset. Valitsemalla lehmille orgaanisia hivenaineita sisältävät Umpi-Melli Hypo TMR ja Kiima-Melli TMR-kivennäiset turvataan hyvä alku lypsykaudelle myös haasteellisimmissa olosuhteissa.   

Teksti: Merja Holma