Uusi tietopankki rehun paalaajille ja käyttäjille – Passion for Bales

Lantmännen Agro ja työkonevalmistaja KUHN ovat käynnistäneet yhdessä hankkeen, jonka tavoitteena on koota monipuolisesti tietoa karkearehun paalauksesta ja rehun laatuun vaikuttavista tekijöistä.

Passion for Bales -tietopankki tarjoaa kaikille karkearehusta kiinnostuneille karjatiloille uuden käytännönläheisen väylän kehittää nurmiviljelyä ja rehunkorjuuta sekä paalirehun hyödyntämistä ruokinnassa.

Hankkeen ytimen muodostaa Passion for Bales -sivusto, johon kootaan paalirehun korjuun ajankohtaista tietoa kuudesta eri osa-alueesta: maaperä ja sato, sadonkorjuu, koneet, taloudellisuus, varastointi sekä rehun laatu.

Kokemukset, testitulokset ja tietoiskut samalle sivustolle

Uusi sivusto sisältää opastavia videoita, testituloksia, käyttäjäkokemuksia sekä asiantuntijakirjoituksia erityisesti hyvälaatuisen paalirehun varmistamiseksi. Kokemuksia saadaan hankkeen puitteissa myös muista maista kuin Suomesta.

Tietoiskumaiset kirjoitukset eri teemoista ovat aihealueiden asiantuntijoiden laatimia ja pyritty tiivistämään helposti hyödynnettäväksi tiedoksi. Tietoa kootaan ja julkaistaan vaiheittain koko hankkeen keston ajan v. 2023 saakka Passion for Bales -kotisivuilla www.passionforbales.fi

Hankkeen puitteissa on tehty lisäksi erilaisten paalien sidonta- ja käärintämenetelmien välinen vertailutesti, joiden tuloksia on analysoitu laboratoriossa Hollannissa. Rehun laatua on selvitetty myös eripituisen varastoinnin aikana. Tuloksia ja hankkeen aikana julkaistua tietoa tullaan esittelemään jatkossa myös tapahtumissa, kuten konenäyttelyssä Lantmännen Agron osastolla.