Lantmännen Agro luo markkinan ruisvehnälle

Lantmännen Agro aloittaa ruisvehnän ostot rehutehtailleen ja alkaa aktiivisesti noteeraamaan uuden viljelykasvin hinnan syksystä 2023 alkaen. Siemenen myynti käynnistyy heti.

Ruisvehnää on viljelty Suomessa jo pitkään. Viljelyala on kuitenkin ollut vain muutamia satoja hehtaareita, eikä viljely kaikesta huolimatta ole levinnyt laajemmalle. Suurimpia viljelyä rajoittavia tekijöitä on ollut teollisen ostajan puuttuminen, sillä pieni volyymi ole kannustanut toimijoita ostamaan satoa teollisen mittakaavan käyttöön.

Vakaa hintanäkymä ja selkeä kysyntä

Lantmännen Agro pystyy tarjoamaan ruisvehnäsadolle ostajan, sillä se toimii koko arvoketjussa pellosta pöytään. Vastaanotto syksyn sadolle tulee tapahtumaan rehutehtaille Kouvolaan ja Ylivieskaan sekä viljan vastaanottopaikoille siten, että viljely on mahdollista laajasti syysviljan viljelyalueella. 

   - Ohran hintaan perustuva hinta varmistaa viljelijälle vakaan hintanäkymän selkeän kysynnän lisäksi. Tätä näkymää vastaan viljelijän on helppo valita ruisvehnä omaan viljelykiertoonsa ja optimoida omat panostuksensa viljan viljelyyn samalla kun ruisvehnän hyvä satopotentiaali antaa mahdollisuuksia peltojen kannattavampaan viljelyyn, kannustaa Lantmännen Agron viljajohtaja Jaakko Huokkola.

Viljelyvarma ja satoisa kasvi

Ruisvehnä on kasvina erittäin satoisa ja viljelyvarma. Sen korrenlujuus sekä kasvitautien hyvä kesto myös vähentävät panoskäytön tarvetta. Viljelyteknisesti ruisvehnää voi verrata syysvehnään, sillä syksyn toimenpiteet ovat samoja. Kylvöajan suhteen ruisvehnä on mahdollista kylvää syyskuun aikana, eikä syysohran tai rukiin kaltaista aikaista kylvöä tarvita. Lantmännen Agron koetilalla lajikekokeet on monena vuonna perustettu samaan aikaan syysvehnän kanssa, syyskuun 10. ja 20. päivän välissä.

Lantmännen on maailman johtava ruisvehnän jalostaja. Lajikkeet ovat populaatiolajikkeita, joten myös TOS-siemenen käyttö on luvallista. 

   - Viljelykiertoon tarvitaan uusia kasveja, jotta kasvitauteja voidaan torjua myös kasvinvuorotuksella. Meillä kuitenkin monena vuonna syksyn puinnit menevät elokuun jälkimmäiselle puoliskolle ja syyskuun alkuun, joten syysöljykasvit eivät ehdi mukaan. Syysohra ja ruis ovat nekin hyviä valintoja, mutta agronomisesti ruisvehnä soveltuu tähän erittäin hyvin. Viljelijän on nyt mahdollista matalalla kynnyksellä kokeilla viljelyä, sillä siemenen lisääminen myös omasta sadosta on mahdollista, kertoo Lantmännen Agron myyntijohtaja Juho Urkko.

Sopii tilan kotoiseen rehustukseen

Ruokinnalliselta laadultaan ruisvehnä on erinomaista energiarehua. Se sopii hyvin sikojen sekä nautakarjan ruokintaan. Suoraan rehuarvojen perusteella ruisvehnä on sian rehuna energia- ja valkuaispitoisuudeltaan vehnän ja ohran välimaastosta. Märehtijöiden rehuarvoissa ruisvehnässä on vähemmän valkuaista mutta sama OIV-arvo verrattuna ohraan ja vehnään. Energia-arvoltaan ruisvehnä vastaa vehnää.

Testatun ja lajikekokeissa hyväksi todetun Temuco -syysruisvehnän siementä on saatavilla tälle syksylle Lantmännen Agrolta.

Kysy lisää omalta Lantmännen Agro -kauppiaaltasi