Lämpöstressi lypsykarjalla

Lypsykarjan optimaalinen elinympäristö vaatii hyvän ilman. Loppujen lopuksi miellyttävä navettailma edistää nautojen terveyttä sekä korkeaa tuottavuutta. Lypsylehmille optimaalinen ympäristön lämpötila on -5–18 °C. Jo 22 ° C: n lämpötila yhdessä korkean kosteuden kanssa aiheuttaa lehmälle lämpöstressiä.

Oireet

Lämpöstressin ensimmäinen merkki on, että lehmät alkavat juoda enemmän. Lisäksi hikoileminen lisääntyy. Lehmät hikoilevat vain kymmenesosan ihmiseen verrattuna, siksi lehmän on vaikea päästä eroon lämmöstä, mikä tekee niistä herkkiä lämpörasitukselle. Lehmät tuottavat myös enemmän sylkeä lämpiminä aikoina, jolloin ne menettävät myös paljon kosteutta. Tämä voi johtaa märehtijöiden asidoosiin -> happo-emäs tasapaino muuttuu -> eläin menettää ruokahalunsa. Lisäksi lämpöstressissä lehmät seisovat enemmän haihduttaakseen lämpöä ja näin ollen sorkkaongelmat lisääntyvät välillisesti.
Lämpöstressin aikana rehun saanti vähenee 8–12 prosenttia tai enemmän. Tämä vähentää haihtuvien rasvahappojen tuotantoa pötsissä, mikä johtaa tuotannon laskuun. Muita sivuvaikutuksia, joita esiintyy usein lämpöstressissä olevilla lehmillä ovat hedelmällisyyden heikkeneminen, ja utaretulehduksien lisääntyminen.

Jos on todella kuuma, on erityisen tärkeää, että jäähdytät aktiivisesti lehmiä. Yli 26 °C: ssa on suositeltavaa kastella lehmät ja jäähdyttää ne puhaltimilla. On kuitenkin tärkeää, että utareet pysyvät kuivina.

Edellä mainitun lisäksi ilmavirran lisääminen on tärkeä toimenpide lämpöstressin estämiseksi. Varmista, että ilma voi liikkua vapaasti navetan kaikissa osissa. Puhaltimet voivat tukea luonnollista ilmanvaihtoa. Ilmavirtauksen tulisi olla 2 m/s. Kierrätysilmapuhaltimet voivat tarjota kohdistetun ilmavirran suhteellisen suurella nopeudella. Siksi ne sijoitetaan usein ruokintapöydän läheisyyteen tai makuuparsien yläpuolelle. Raikkaampi ja viileämpi ilma kutsuu lehmät syömään tai makuulle. Molemmat ovat tärkeitä optimaalisen maidontuotannon kannalta.

Kierrätysilmapuhaltimiin voit tutustua tästä.

Yöllä syödään enemmän

Syöntihalukkuus on suurin yön viileinä tunteina. Suurin osa appeesta tulisi jakaa yöksi. Märät komponentit lisäävät lämpenemistä, joten niiden käyttöä voi olla hyvä rajoittaa kesällä. Happo estää appeen lämpenemistä. Pöydän puhdistus on tärkeää erityisesti kesällä.

Korkeatuottoinen lehmä tarvitsee vettä jopa yli 200 litraa päivässä, kun lämpötila on hellelukemissa. Vettä kuluu 3–4 litraa maitokiloa kohden. Vesipisteiden määrää kannattaa tarvittaessa lisätä ja puhdistaa juoma-altaat useammin.

Lämpöstressi voi olla joskus väistämätön, mutta sen vaikutukset voidaan minimoida. Ennen ilman lämpenemistä voidaan tehdä ennakoivia ratkaisuja lehmien hyvinvoinnin eteen:

  • Lisää saatavilla olevan veden määrää. Varmista raikas vesi sekä juomapaikkojen riittävyys.
  • Varjoinen paikka (laiduntamisen aikana).
  • Varmista riittävä ilmanvaihto navettaan.
  • Säädä rehustusta syönnin ylläpitämiseksi. Energiapitoisemmat rehut.