Karkearehusta puutetta?

Kuluneen kesän nurmisato oli paikoin huono, vaikka suuressa osassa maata saatiin riittävästi karkearehua. Ruokinnan suunnittelu vaatii erityistä huomiota, kun säilörehua joudutaan rajoittamaan. Lantmännen Agron Opti Kuitu korvaa osan puuttuvasta säilörehusta. Sen avulla väkirehun osuutta voidaan kohottaa ilman hapanpötsin riskiä. 

Runsaalla viljaruokinnalla on riski, että pötsin pH laskee liikaa, jolloin rehujen sulatus pötsissä heikkenee ja eläimen ruokahalu sekä tuotos laskevat.  Tavoitteena voidaan pitää, ettei rehuannoksen tärkkelyksen määrä nouse yli 20 prosentin.

Kuitulisän avulla enemmän väkirehua

Kuidun määrää ruokinnassa voidaan kasvattaa kuitupitoisilla väkirehuilla, mutta ne eivät yksistään korvaa puuttuvaa karkearehua. Kun säilörehua on niukasti olkikin tuo helpotusta pötsin toimintaan. Oljelle ei voi juurikaan laskea rehuarvoa, mutta sen pitkä korsi edesauttaa pötsin sisällön oikeaa kerrostumista ja pötsin luonnollisia liikkeitä, kun säilörehua joudutaan säästelemään.

Opti Kuidun avulla väkirehuannos voi kohota jopa yli 60 prosentin kuiva-aineesta ilman, että tärkkelys nousisi liian korkeaksi. Kuitupitoisella väkirehulla voidaan korvata karkearehun kuiva-aineesta 2-4 kg. Appeeseen kannattaa lisätä myös Pötsi Melliä, joka puskuroi pH:ta ja estää maitohapon kertymistä pötsiin.

Opti Kuitu sisältää pääosin leseitä, leikettä ja rehujauhoa, joten se täydentää erinomaisesti kotoista viljaa. Opti Kuitua valmistetaan vain Lantmännen Agron Kouvolan tehtaalla.

Teksti: Merja Holma

Kysy Opti Kuitua Kouvolan toimitusalueen rehumyyjiltä!