Ilmasto&Luonto-ohjelma viljelijän silmin

Juha Saarisen ruispellolla Nousiaisissa oraat jo puskevat esiin. Viljelijän odotukset ovat varovaisen toiveikkaita.

Ilmasto & Luonto -ohjelman mukaisia viljelysopimuksia alettiin tehdä viime syksynä ja viljelijöiden vastaanotto uudelle rukiintuotantotavalle oli erittäin myönteinen. Sopimuksen tehneet ovatkin olleet tyytyväisiä sopimusehtojen selkeyteen ja toteutettavuuteen sekä ilmastorukiista saatavaan parempaan korvaukseen.

Rukiin oraita jo näkyvissä

Varsinaissuomalainen maatalousyrittäjä, Juha Saarinen Nousiaisista, on yksi ensimmäisistä Ilmasto & Luonto -ohjelmaan sitoutuneista viljelijöistämme. Lumi ja jää ovat osin jo Härjänsilmän alavimmilta peltoaukeilta sulaneet ja paljastaneet vaihtelevasti talvehtineita rukiinoraita. Vaatii vielä tovin ennen kuin niiden kasvukuntoa voi lähteä sen tarkemmin arvioimaan. Juha uskaltaa kuitenkin jo todeta: ”Eiköhän sieltä ruista syksyllä puida. Määrä vain selviää vasta vähän myöhemmin!”

Juhalla on ennestään pitkä kokemus rukiinviljelystä ja hän tuntee rukiin ja muiden syysviljojen talvehtimiseen liittyvät riskit hyvin. Siitä huolimatta hän näkee rukiin viljelyssä myös paljon hyvää: ”Se on hyvä esikasvi ja sopii erinomaisesti sekä kasvinvuorotteluun että sadonkorjuun ajan jakamiseen,” Juha toteaa ja jatkaa: ”Kun ei tarvitse olla puimassa kaikkia peltoja samaan aikaan."

Selkeät ja helposti toteutettavat sopimusehdot

Ilmasto & Luonto -ohjelmaan Juha päätti lähteä, koska koki viljelyehdot ja sopimuksen kannustimien keskinäisen suhteen hyväksi. Erityisesti viime syksyn hintanäkymissä sopimuslisä oli varsin houkutteleva. Oli helppo todeta, että lisätoimenpiteiden kustannuksetkin huomioiden ilmastorukiista jäisi tavanomaisesti tuotettua parempi tulos.

Ja kuten kuka tahansa suomalainen maanviljelijä, Juha kokee myös luontoarvot tärkeinä. Hän kommentoikin Ilmasto & Luonto -ohjelmaan kuuluvia kukkakaistoja: ”Ei siitä varmasti haittaa ole, että ison pellon keskellä on kukkakaista, josta mehiläiset ja muut pölyttäjät hyötyvät. Se on meidän kaikkien etu”.

Saarisen tilalla viljellään myös hevosheinää ja nurmea käytetään myös kerääjäkasvina; siten tilan nurmipinta-ala täyttää jo valmiiksi nurmihehtaari-/sopimuspeltohehtaarivaatimuksen. Muistakaan sopimusehdoista ei Juhan mukaan ole koitunut ylimääräistä vaivaa.

Täsmäviljelytekniikkaa jo valmiiksi käytössä

Tilalla toteutetaan jo entuudestaan täsmäviljelyä. Yara N Testerillä tutkitaan lehdistä mittaamalla typpitasot ja tarvittaessa urakoitsija tekee täydennyslannoitukset skannerilla varustetulla pintalevittimellä. Traktorissa puolestaan on automaattiohjaus, joka varmistaa ajolinjojen tehokkuuden ja polttoaineenkulutuksen vähentämisen.

Polttoaineen kulutusta Juha kertoo seuraavansa Excel-taulukkoa hyödyntäen. Ilmasto & Luonto -ohjelman ehdoissa olevasta biopolttonaineesta Juhalla on selkeä mielipide: ”Onhan se jätteestä tehty polttoaine nyt hieno keksintö”.

Teksti: Kirsi Kause

Kuvat: Juha Saarinen ja Kirsi Kause