Uteliaisuudesta Ilmasto & Luonto -ohjelmaan mukaan

Salossa Lemunkylässä sijaitseva Lemunkartanon tila on yksi ensimmäisten joukossa Ilmasto ja Luonto -ohjelmaan lähteneistä tiloista. Isäntä Janne Järvelä piti ohjelmaa heti hyvänä ja mielenkiintoisena –hän kertoikin lähteneensä uteliaisuudesta mukaan.

Miltä ohjelmaan lähtö tuntui ja millaisia odotuksia tilan isännällä, Janne Järvelällä on?

  • Lähdin mukaan uteliaisuudesta ja siksi, että ohjelma vaikuttaa hyvältä idealta. Kun kerran ympäristötoimia tehdään, saa niistä nyt myös korvauksen, Janne Järvelä toteaa.

Rukiin kylvö sujui totuttuun tapaan syksyllä eikä Ilmasto & Luonto -ohjelmaan mukaan lähtö vaikuttanut toimiin muutoin kuin polttoaineen vaihtumisena biopolttoaineeksi ja ohjelman mukainen lannoite tuli Yaralta. Nämä muutokset eivät Jannen mukaan vaikuttaneet kuitenkaan käytännön työhön:

  • Tilasin ne Lantmänneniltä ja toimitukset pelasivat ihan niin kuin ennenkin.

Helposti toteutettavat viljelyehdot

Järvelän mukaan ehdot tuntuvat helpoilta toteuttaa eikä hän pidä niitä kohtuuttomina. Eikä niiden noudattaminen aiheuta mitään suuria muutoksia - monia ehdoista on tilalla jo toteutettu tai ainakin valmius niihin on jo olemassa. Tällaisia ovat esimerkiksi täsmäviljelyyn liittyvät ehdot, kuten puimurin satokartoituksen hyödyntäminen ja apulannan täsmälevitys. Biopolttoaineen käyttökään ei ole haastavaa, mutta on yksi ohjelman suurimmista kustannustekijöistä.

Lintujen pesien säästäminen

Ilmasto & Luonto -ohjelman yhtenä tavoitteena on turvata pelloilla pesivien lintujen pesimärauhaa.

Järvelä kertoo jo pitkään kiertäneensä esimerkiksi töyhtöhyypän pesät.

  • Aika monta linnunpesää saa kesässä kierrettyä - traktorista on tarvinnut tulla oikein ulos katsomaan, että missä pesä on, kun emolinnun näkee lähtevän lähistöllä lentoon, toteaa Janne.

Kaiken kaikkiaan Järvelä kokee Ilmasto & Luonto -ohjelman positiivisena ja ainutlaatuisena panostuksena kotimaiseen viljelyyn.

  • Jokainen viljelijä joutuu omalta kohdaltaan miettimään, mihin haluaa satsata ja panostaa. On hyvä ja mielenkiintoinen asia, että Lantmännen on lähtenyt tähän mukaan, Janne summaa.

Tilannekatsaus keväältä

Haastava talvi teki Jannenkin syysviljapelloilla tuhojaan ja vain osa rukiista säilyi. Syysvehnäpellot sen sijaan jouduttiin kylvämään kokonaan uusiksi, mutta onneksi työ luonnisti suorakylvökoneella nopeaan eikä lisämuokkauksia tarvinnut tehdä. Ilmasto & Luonto -ohjelman mukaisesti viljellyn rukiin uudelleen avatusta hinnasta ja paremmasta korvauksesta Janne totesi kuitenkin tyytyväisenä:

  • On se kyllä hyvä, että ostaja tuli tällaisessa tilanteessa vastaan.

Teksti ja kuvat: Kirsi Kause