Bogballe - markkinoiden tarkin lannoitteenlevitin

Bogballe on erinomaisesta tarkkuudestaan tunnettu, vain keskipakoislevittimiin keskittyvä konevalmistaja, mutta mihin Bogballen poikkeuksellinen tarkkuus perustuu?

Kaikki tietävät, että kallisarvoiset lannoitteet tulisi saada levitettyä mahdollisimman tasaisesti kasvustoon, jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty ja että kasvusto myös tuleentuu tasaisesti. Samalla erityisesti jaettua lannoitusta käytettäessä pintalevittimen tarkkuus on ratkaisevassa asemassa, sillä entistä suurempi osa lannoitemäärästä annetaan pintalevittimellä kylvälannoittimen sijaan.

Sisäänpäin pyörivät levityslautaset lisäävät tarkkuutta

Bogballen levitysjärjestelmän eroaa muista markkinoilla olevista levittimistä erityisesti sen lautasten pyörimissuunnan vuoksi, sillä Bogballessa levityslautaset pyörivät sisäänpäin. Tämä yksinkertaiselta tuntuva asia vaikuttaa kuitenkin lannoitteenlevittimen toimintaan paljon, ja sen vuoksi Bogballe on niittänyt mainetta ja testimenestystä markkinoiden tarkimpana lannoitteenlevittimenä. 

Lue lisää aiemmin tehdyistä testituloksista mm. tästä.

Nelinkertainen limitys – tasainen levitystulos 

Bogballessa sisäänpäin pyörivän levityslautasen siiveltä lannoiterakeet leviävät keskipakoisvoiman ansiosta tasaisena puoliympyrän muotoisena viuhkana levittimen taakse.

Tämän ansiosta molemmat levityslautaset muodostavat lähes identtisen levityskuvion, jolloin yhteen paikkaan kohdistuu tasainen määrä lannoitetta molemmilta lautasilta kerta-ajolla. Toisin sanoen yhdellä ajokerralla saadaan kaksinkertainen limitys. Koska keskipakoislevittimillä ajetaan niin, että levityskuviot menevät osin päällekkäin, syntyy jokaisessa kohdassa siis yhteensä nelinkertainen levityslimitys.Tämä tarkoittaa sitä, että levitysmäärä jokaisessa kohdassa on yhteensä neljän lautasen levittämän lannoitemäärän summa.

Muiden valmistajien ulospäin pyörivässä levitysjärjestelmässä molempien lautasten muodostama sektorin muotoinen levitysviuhka kohdistuu pääasiassa poispäin levittimestä. Tämän vuoksi vain keskelle ajolinjaa jää kapeahko alue, jossa muodostuu kaksinkertainen limitys kerta-ajolla. Kun vierekkäiset ajokerrat lasketaan mukaan, syntyy ulospäin pyörivillä lautasilla korkeintaan kahdenkertainen levityksen limitys, ja osaan paikoista kokonaislevitysmääräksi jää vain yhden lautasen levittämä lannoitemäärä. 

Alla olevasta Bogballen levityskuviosta käy hyvin ilmi miten Bogballen nelinkertainen limitys muodostuu.

Levityksen limityksen merkitys korostuu haastavissa olosuhteissa

Levityksen limitys on levitystasaisuuden kannalta oleellista, sillä se vaikuttaa suoraan keskihajontaan. Mitä suurempi on toistojen eli limitysten määrä, sitä tasaisempi levitystulos. Jos kaikki olosuhteet ovat optimaaliset, niin molemmilla levitystavoilla voidaan päästä hyvään tarkkuuteen.

Pelto-olosuhteissa on kuitenkin aina läsnä häiritseviä tekijöitä kuten tuuli, poikkeamat lannoite-erässä tai levittimen säätövirheet. Tämän ansiosta Bogballen nelinkertainen limitys takaa tarkimman mahdollisen levitystuloksen ja säätöjen helppouden käytännön levitystyössä. 

Levityskuvio lähellä konetta 

Toisena oleellisena etuna Bogballen sisäänpäin pyörivässä levitysjärjestelmässä on se, että levityskuvio on lähellä traktoria pituussuuntaan nähden. Samalla lannoiteviuhka jakautuu myös tasaisena, pitkähkönä viuhkana taaksepäin. Tämän ansiosta levittimen avaus- ja sulkemispistettä on helpompi hallita. 

Vastaavasti ulospäin pyörivillä levityslautasilla levityskuvio laskeutuu kauemmas levittimestä, ylhäältäpäin katsottuna banaanin muotoisena. Tämän vuoksi levittimen oikea-aikainen avaus ja sulkeminen on haastavaa. Lisäksi päisteeseen tullessa levityskuvio voi olla niin kaukana levittimestä, että on ajettava pitkälle yli päisteen ajouran, ennen kuin voidaan sulkea levitin ilman että jää vajaasti lannoitettua aluetta.

Bogballe-levittimet myy paikallinen Lantmännen Agro -konemyyjäsi!