Automaattiohjaus tuo säästöä konekustannuksiin

Automaattiohjaus mahdollistaa keskittymisen varsinaiseen työvaiheeseen, kun samaan aikaan ei tarvitse jatkuvasti tarkkailla ajolinjoja. Automaattiohjauksen käyttö tuo selvää säästöä konekustannuksissa, kun ylimääräinen ajo pystytään minimoimaan.

Automaattiohjauksen käyttö tuo selvää säästöä konekustannuksissa, kun ylimääräinen ajo pystytään minimoimaan. On selvää, että polttoainetta kuluu vähemmän, mutta myös ylipäänsä työkoneen ja traktorin kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista muodostuvat konekustannukset saadaan pienemmiksi hehtaaria kohden. Kun automaattiohjauksen ansiosta käytetään koko ajan työkoneen täyttä leveyttä, päästään hyödyntämään koko se työteho, josta on alun perin maksettukin. Jälkiasenteisen Trimble-automaattiohjauksen myötä myös vanhempikin traktori voidaan varustella nykyaikaiseksi, jolloin traktori-investointia voidaan lykätä myöhemmäksi.

Ylimääräisen ajon vähentäminen tuo säästöä erityisesti kasvinsuojeluruiskutuksissa ja lannoituksessa, mutta myös pelkästään esimerkiksi muokkaustyön optimoinnista saadaan niin suuri säästö, että automaattiohjaus maksaa itsensä takaisin jopa muutamassa vuodessa.

Esimerkki takaisinmaksuajasta

Otetaan laskuesimerkiksi kasvinviljelytila, joka viljelee puitavia kasveja vuosittain 100 hehtaarin alalla. Esimerkkitilallamme pellot perusmuokataan kerran ja kylvömuokataan kahdesti. Muokkaustyön hehtaarikustannuksena käytetään työn vaihtoehtoiskustannusta, eli keskimääräisiin urakointihintoihin pohjautuvaa 42 €/ha. Laskennassa käytetään arviota, että automaattiohjauksen myötä ylimääräinen ajo vähentyisi 10 %. Automaattiohjauksen hintana käytetään Trimble GFX-750 + EZ-Pilot Pro automaattiohjauspaketin hintaa 9250 € (syksyn 2022 hinta) .

  • Vuodessa tilalla muokataan yhteensä: 100 x 3 = 300 ha
  • Vähentyvä ylimääräinen ajo vuosittain: 300 ha x 10 % = 30 ha/vuosi
  • Ylimääräisen ajon kustannus: 30 ha/vuosi x 42 €/ha = 1260 €/vuosi

Takaisinmaksuaika pelkässä muokkaustyössä: 9250 € / 1260 €/vuosi = 7,3 vuotta

Näin ollen pelkästä muokkaustyöstä saatavalla säästöllä Trimble automaattiohjaus maksaa itsensä takaisin esimerkkitilallamme reilussa seitsemässä vuodessa ja antaisi sijoitetulle pääomalle 13,6% koron!

Parempi keskittyminen varsinaiseen työhön

Automaattiohjaus mahdollistaa keskittymisen varsinaiseen työvaiheeseen, kun samaan aikaan ei tarvitse jatkuvasti tarkkailla ajolinjoja. Tämän ansiosta voidaan säätää paremmin työkonetta olosuhteisiin sopivaksi, ja seurata sen toimintaa. Samalla voidaan myös välttää muokkaamattomien, kylvämättömien tai lannoittamattomien ”haukipaikkojen” syntyminen. Myös ennestään olemassa oleva Trimble CFX tai GFX ajo-opastin voidaan päivittää helposti automaattiohjaukselle, jolloin jatkossa ei enää tarvitse seurata ajo-opastimen näyttöä työskentelyn aikana.

Mahdollisimman vähän pellon tallausta ja tiivistymistä

Automaattiohjauksen ansiosta ajokerrat pellolla pystytään minimoimaan. Ylimääräiset ajokerrat vähentyvät erityisesti päisteissä, kun esimerkiksi äestäessä voidaan jättää joka toinen äkeenleveys ensin ajamatta, jolloin päästään kääntymään sopivan loivaa, mutta lyhyintä mahdollista reittiä uudelle uralle. Nämä hyödyt tulevat erityisesti esiin pienillä tai epäsäännöllisen muotoisilla peltolohkoilla, joilla tulisi muuten paljon ylimääräisiä ajokertoja. Jokainen vähentynyt ajokerta vähentää suoraan peltomaan tiivistymistä!

Suomen vahvin tekninen tuki

Lantmännen Agron ja Dataväxtin kanssa et jää yksin täsmäviljen kanssa. Dataväxtin Suomen asiantuntijat tarjoavat markkinoiden vahvimman teknisen tuen Trimblen ajo-opastimille sekä automaattiohjauksille. Käyttökauden päivystys, mahdollisuus näytön etähallintaan sekä jälkimarkkinoinnin leveät hartiat Ruotsin Dataväxtin kautta varmistavat, että Trimble on sinulle turvallinen ja pitkäikäinen investointi.

Lisätietoja Lantmännen Agron työkoneiden erikoismyyjiltä.