ThermoSeed – koetuloksia ohran kenttäkokeista

Lantmännen Agro Koetilan kokeissa on saatu hyvää näyttöä ThermoSeedin tehosta mm. siemenlevintäistä verkkolaikkua vastaan. Katso myös Luken tuloksia Jokioisilta ja Kiteeltä.

Lantmännen Agro lanseerasi viime vuonna Suomessa täysin kemikaalittoman kylvösiemenen käsittelytavan, ThermoSeedin. ThermoSeed on ainutlaatuinen menetelmä, jossa kylvösiemenen siemenlevintäisiä tauteja torjutaan käsittelemällä siemen kuumalla höyryllä. 

Koska menetelmä perustuu lämpöön ja vesihöyryyn, ThermoSeed tuo ympäristön kannalta kestävän vaihtoehdon kylvösiemenen käsittelyyn. Koetilalla on tutkittu ThermoSeedia ruutukokeissa ja tulokset ovat olleet erittäin hyvät ja tukevat aikaisempia tuloksia esim. Ruotsista, jossa ThermoSeed kehitettiin jo 1990-luvulla.

ThermoSeed -ohrakokeet Koetilalla

Lantmännen Agro Koetilan kokeissa on saatu hyvää näyttöä ThermoSeedin tehosta mm. siemenlevintäistä verkkolaikkua vastaan. Tuoreet tulokset vuosilta 2020 ja 2021 ovat olleet hyviä, ja molempina vuosina teho tauteja vastaan on ollut vähintään peittausaineiden veroinen. Myös sadonlisää saatiin molempina vuosina noin 14 % käsittelemättömään siemeneen verrattuna, vaikka käytettiin eri siemenerää ja lajiketta. Kun muistetaan, että kasvuolosuhteet näinä vuosina olivat vielä hyvin erilaiset, kertoo se ThermoSeedin luotettavasta tehosta ja toimivuudesta vaihtelevissakin olosuhteissa. Kokeissa ei ole käytetty erillisiä tautiruiskutuksia, ja ainoa ero käsittelyjen välillä on siemenen käsittelyissä.

Vuonna 2021 ThermoSeed-käsittely lisäsi satoa +13,8 % ja nosti tuhannen jyvän painoa +2,8 %. Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä, mutta ovat linjassa aiempien tulosten kanssa.

Kuvassa käsittelemätön siemen.

Kuvassa ThermoSeed käsitelty ruutu 16.6.2021. Verkkolaikku oli levinnyt käsittelemättömässä ruudussa jo kesäkuun puolivälissä laajalti alalehdillä.

Ylhäällä peittausaineella käsitelty siemen ja alhaalla ThermoSeed ruutu 17.6.2021.

Vuonna 2020 ThermoSeed-käsittely lisäsi satoa +14,8 % sekä nosti tuhannen jyvän painoa +7,3 %. Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä kerranteiden välisten vaihteluiden vuoksi.

Ensimmäisessä käsittelemätön ja toisessa ThermoSeed -käsitelty ruutu. Kuvat otettu 15.7.2020.

ThermoSeed -kokeita Lukessa

Kesän 2021 aikana myös Luonnonvarakeskuksen eli Luken Jokioisten ja Kiteen yksiköissä tutkittiin ThermoSeed-käsittelyn vaikutuksia kasvustoihin. Sekä tutkijat että erityisesti Kiteen kokeessa, myös paikalliset maanviljelijät, olivat ThermoSeed-siemenellä tehdyistä kokeista kiinnostuneita.

Jokioisten koe

Jokioisilla tutkittiin ThermoSeed-käsittelyn vaikutusta orastumiseen, verkkolaikkuun ja fysariumin aiheuttamiin tyvitauteihin. Luken kasviterveyden erityisasiantuntija, Kalle Ohralahti, piti tuloksia mielenkiintoisina ja kertoi tutkivansa ThermoSeed-menetelmän vaikutuksia mielellään tulevanakin kesänä.

Tutkittu siemenerä Birk-ohraa oli poikkeuksellisen tervettä, mikä Ohralahden mukaan saattoi vaikuttaa siihen, ettei käsittelemättömän ja ThermoSeed-käsitellyn jyvän välillä havaittu suurempia eroja. Verkkolaikkua ja tyvitautia esiintyi Jokioisten kokeessa enemmän käsittelemättömässä kuin ThermoSeed-käsitellyssä siemenessä ja ThermoSeed-käsittely myös lievensi tyvitaudin oireita, mikä ilmenee oheisen taulukon Fusarium-indeksistä.

 

Birk

Birk Thermoseed

verkkolaikku % orastuneissa

0.5

0.1

terveitä %

69.5

73.3

Fusarium tyvitautisia %

30.5

26.7

Fusarium indeksi (taudin vakavuus)

10.6

8.5

Jokioisten koetuloksia Birk-ohralla 2021

Kiteen havaintokoe

Kiteellä Erikoistutkija Oiva Niemeläisen mukaan ThermoSeed-menetelmää tutkittiin Viljellään viisaasti -havaintokokeessa, jossa Lantmännen Agro toimi yhteistyökumppanina. Niemeläinen kertoi, että havaintokoe toteutettiin Koivikon Kartanon luomumaitotilalla kahdella ohra - (Birk, Arild) ja yhdellä kauralajikkeella (Avetron).

Kokeessa verrattiin Thermoseed-käsiteltyjä siemeniä käsittelemättömiin luomusiemeniin. Niemeläisen mukaan Thermoseed-menetelmä kiinnostaakin erityisesti luomuviljelijöitä, koska luomussa ei perinteisiä peittausmenetelmiä voida hyödyntää.

Koe toteutettiin ruutukokeena ja ruudut kylvettiin Jokioisilta tuoduilla ruutukylvökokeella 17.5.2021. Haastavaksi äityneestä kestorikkakasvitilanteesta johtuen satotasojen arviointiin liittyi epävarmuutta, mutta tyvitautien osalta tulokset olivat selkeät. Oheisesta taulukosta ilmenevät Thermoseed-menetelmällä käsiteltyjen oraiden erot käsittelemättömiin siemeniin verrattuna. Erityisesti Arild-ohrassa ero on huomattava.

Fusariumiin lievästi ja vakavasti sairastuneiden kasvien osuus tarkastetuista kasveista (%).

Lähde: Viljellään viisaasti-hanke