Nordkalk ja Lantmännen syventävät yhteistyötään Pohjanmaalla

Tavoitteena kalkituksen tehostaminen ja paikallisten kalkkitoimitusten turvaaminen

Lantmännen Agro ja Nordkalk ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Lantmännen Agro ostaa koko Nordkalkin Vimpelin tehtaan  maanparannuskalkkikapasiteetin seuraavan kolmen vuoden ajaksi. Tavoitteena on tehostaa yhteistyön avulla kalkitusta Pohjanmaan alueella.

Kalkituksen hyödyt viljelysmaan tuottavuudelle, lannoitteiden tehokkaalle hyödyntämiselle ja ympäristölle ovat kiistattomat. Jotta hyödyt saadaan maksimoitua, tulisi kalkituksen määrää lisätä huomattavasti.

- Olemme yhdessä Lantmännenin kanssa sitoutuneet edistämään kalkitusta Pohjanmaan alueella ja uskomme, että yhteistyöstä hyötyvät myös kalkin loppukäyttäjät sekä paikalliset kuljetus- ja levitysurakoitsijat, sanoo Nordkalkin myynti- ja markkinointijohtaja Anssi Koikkalainen.

Nordkalkin Vimpelin yksikön prosesseissa kalkkikivi louhitaan paikallisesta esiintymästä, murskataan, jauhetaan ja lopuksi kostutetaan hienoksi kalkkikivijauheeksi, jota levitetään pelloille maan happamuuden vähentämiseksi ja rakenteen parantamiseksi.

- Tavoitteenamme on kasvattaa kalkin myyntiä ja sitä kautta tuotantomääriä Vimpelin tehtaallamme parantaaksemme yksikön tehokkuutta ja pitääksemme sen jatkossakin kilpailukykyisenä kovassa kustannuspaineessa, toteaa Anssi Koikkalainen.

- Lannoitehinnat ovat nyt historiallisen korkealla tasolla. Vaikka kustannuspaineita kohdistuu myös maan kasvukuntoa parantaviin toimenpiteisiin, siellä hinnannousu on kuitenkin suhteellisesti pienin. Yhdessä keväässä ei pitkän aikavälin laiminlyöntejä voida paikata, mutta kalkituksella - yhdistettynä sopivaan muokkausmenetelmään - saadaan nopein vaikutus ja peltoon levitettävät ravinteet hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla, toteaa Lantmännen Agron myyntijohtaja Juho Urkko

Kolmivuotinen sopimus astuu voimaan vuoden 2022 alusta.

 

Lisätietoja
Myynti- ja markkinointijohtaja Anssi Koikkalainen, Nordkalk, puh. +358 40 836 1855, anssi.koikkalainen@nordkalk.com
Myyntijohtaja Juho Urkko, Lantmännen Agro, puh. +358 50 310 4075, juho.urkko@lantmannen.com