Miten tuottaa suuri sato ympäristöystävällisesti?

Hiilen sitominen takaisin peltomaahan on ollut viime vuosien kuuma teema. Tutkimusta tehdään, mutta paljon tietoa rakennetaan valmiiden laskelmien varaan, jolloin tiedon luotettavuus on epävarmaa.

Asia ei sinällään ole vaikea tai uusi, kasvit sitovat hiiltä ilmakehästä yhteyttämällä. On melko helppoa sanoa, että suurempi orgaaninen kasvimassa pellossa lisää pellon orgaanista ainesta, eli hiiltä. Syväjuuriset kasvilajit jättävät maaperään enemmän hiiltä, samoin suurempi kasvimassa korsissa tai varsissa sitoo enemmän hiiltä ja niiden jäädessä peltoon myös jättää maahan enemmän hiiltä. Tiheä kasvusto, joka samalla tuottaa suuren sadon, on tässä maatalouden kannalta avainasemassa.

Tavoitteena puhdas sato

Teemme Lantmännen Agron koetilalla pitkäjänteistä työtä satotasojen nostamiseksi mm. lajikekehityksen ja kestävien kasvinsuojeluratkaisujen sekä viljelytekniikoiden avulla. Kun tuotantopanoksia käytetään järkevästi, saadaan koko tuotantoketjun kestävyyttä parannettua ja Suomen puhtaat pellot pysymään puhtaina. Ruoan puhtaus on suomalaista luksusta, jota yllättävän harvat osaavat arvostaa tarpeeksi.

Miten Koetila ottaa ympäristön huomioon?

Teemme yhteistyötä mm. Yaran kanssa enemmän hiiltä sitovien ratkaisujen löytämiseksi nurmenviljelyssä, tutkimme aluskasvien käyttöä kauranviljelyssä ja viljaseoksia. Testaamme uusia ratkaisuja kasvinviljelyyn, joilla voitaisiin saada hyötyjä sekä maataloudelle että ympäristölle. Näiden vastakkainasettelu on turhaa, etsitään sen sijaan yhteisiä hyötyjä.

Nyt on aika selvittää kylvösiemenen itävyys

Tieto kylvösiemenen itävyydestä on taas ajankohtaista ja vielä sen selvittämiseen on hyvin aikaa. Itävyyden voi selvittää lähettämällä näytteen Lantmännen Agron Koetilan viljalaboratorioon Hauholle tai kokeilla tehdä sen itse kotona. Huomioitavaa on, että viljan idättämiseen tarvittava aika on kymmenen päivää. Siementen idätyksessä noudatetaan ISTA ohjeita sekä Ruokaviraston ohjeita. Koetilan henkilökunta ylläpitää ammattitaitoaan mm. Ruokaviraston järjestämisissä koulutustilaisuuksissa. Tarkat idätysohjeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Koetilan yhteystiedot »

Teksti: Milla Välisalo