Joustoa korjuuaikaan tuoreviljan murskauksella tai kokojyväsäilönnällä

Sadonkorjuussa ja säilönnässä on paljon yhteensovitettavia aikatauluja ja luonnon asettamia reunaehtoja. Kuivurin kapasiteetti on monella tilalla korjuutyötä rajoittava tekijä. Viljan kuivaukselle on kuitenkin vaihtoehtoja, jotka tuovat joustoa korjuuajan kiireisiin.

Tuoreviljan säilöntään on olemassa kaksi päätapaa: propionihapon käyttöön perustuva kokojyväsäilöntä ja ilmatiivis murskesäilöntä. Nämä kaksi menetelmää poikkeavat toisistaan merkittävästi. Kokojyväsäilönnässä vilja säilytetään avoimessa tilassa ja se soveltuu lähtökohtaisesti kuivemmalle viljalle. Sen sijaan murskesäilönnässä kosteus edistää viljan tiivistymistä ja säilönnän onnistumista. Murskesäilönnässä kostea vilja säilötään ilmatiiviisti jyvien murskauksen jälkeen. Menetelmään tarvitaan kostean viljan murskaukseen sopiva mylly. Kokojyväsäilönnässä erikoislaitteiden tarve on säilöntävaiheessa pienempi, jolloin viljan murskaamisen voi tehdä myöhemmin, kun sopivaa kalustoa on vapaana. Kokojyväsäilönnässä säilöntä perustuu vahvan propionihappopohjaisen säilöntäaineen käyttöön.

Kuinka onnistua murske -ja kokojyväsäilönnässä?

Murskesäilötyn viljan kosteus on riippuvainen korjuuolosuhteiden vaihtelusta. Säilönnän onnistumisen kannalta onkin tärkeää valita oikea aine ja annostelu huomioiden viljan kosteus. Murskesäilöntä on suosittu menetelmä isoilla karjatiloilla. Menetelmä soveltuu hyvin seosrehuruokinnan yhteyteen. Murskesäilönnässä pilaajamikrobien kasvu estetään ilmatiiviydellä, pH:n laskulla ja orgaanisilla hapoilla. Menetelmän toimivuus on näiden tekijöiden yhteisvaikutus, eli kaikki kolme ovat tarpeen onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kun kosteus on yli 30 %, vilja tiivistyy hyvin ja happi kuluu nopeasti pois viljan seasta. Kun murskataan tätä kuivempaa viljaa, happea jää jyvien sekaan ja kasa jää helposti löyhäksi. Tällöin säilöntäaineen valinta, annostelu ja annostelun tasaisuus, samoin kuin ehdoton ilmatiiviys säilöntäjakson aikana korostuvat onnistumisen varmistamisessa.

Kokojyväsäilönnässä kosteaan viljaan levitetään tasaisesti Eastman Propcorn Plus -säilöntäainetta. Annostelu riippuu viljankosteudesta ja säilöntäajasta. Menetelmällä voidaan hoitaa viljan säilöntä kokonaan. Kokojyväsäilöntää voi hyödyntää myös ns. puskurimenetelmänä tuomaan joustoa pääasialliseen säilöntämenetelmään, esimerkiksi käsittelemällä osan viljasta kokojyväsäilönnällä. Joustoa viljan kuivaukseen voi saada myös siten, että kuivaa viljan esim. 20 %:n kosteuteen ja lisää Propcorn Plus -säilöntäaineen tämän jälkeen. Tällöin vilja toimii ruokintalaitteissa kuivan viljan tapaan. Näin viljaerä saadaan kuivurista ulos huomattavasti nopeammin. Peliaikaa puinnin ja murskauksen väliin saadaan käsittelemällä viljakuorma Propcorn Plus -säilöntäaineella (6 l/t) heti puinnin jälkeen. Käsittely pysäyttää viljan lämpenemisen ja lisäaikaa murskaukselle saadaan noin viikon verran.

Lue, kuinka kokojyväsäilöntä toi joustoa sadonkorjuun aikatauluhaasteisiin.

Lähde: Eastman