Bogballen levitysjärjestelmällä pysyt samoilla urilla päisteessäkin

Bogballen ainutlaatuinen levitysjärjestelmä sisäänpäin pyörivillä levityslautasilla mahdollistaa parhaan tarkkuuden myös päistelevityksessä. Bogballen levityskuvio on lähellä traktoria, ja sen ansiosta voidaan kääntyä helposti suoraan ajouralle eikä päisteessä tarvitse tehdä liian leveää käännöstä talloen kasvustoa. Oikea aloitus- ja lopetuskohta on myös helppo hallita, joten jokaiseen pellon kohtaan tulee juuri oikea määrä lannoitetta.

Sisään- vai ulospäin pyörivät lautaset?

Bogballen lannoitteenlevittimissä on sisäänpäin pyörivät levityslautaset. Sisäänpäin pyörivällä levitysjärjestelmällä levityskuvio pysyy lähempänä traktoria ajosuuntaan nähden, mikä mahdollistaa levityksen aloitus- sekä lopetusviiveen lyhentämisen. Tällä varmistetaan koko päistealueen optimaalinen levityslimitys ilman aukko- tai tuplapaikkoja. Lisäksi käännöksissä voidaan käyttää aina kasvinsuojeluruiskun ajouria, eikä kasvustoa tarvitse tallata urien ulkopuolelta.

Ulospäin pyörivien lautasten haittana on, että levityskuvio on kaukana traktorista ajosuuntaan nähden, mikä voi tarkoittaa sitä, että levitettäessä ei pystytä tekemään päistekäännöstä pysyen ruiskutusurissa. Ulospäin pyörivien lautasten kohdalla työleveydellä ja lannoitetyypillä on myös iso vaikutus koko päistealueen aloitus- sekä lopetuspisteisiin, ja pisteet voivat olla erilaiset päisteeseen tultaessa sekä poistuessa sieltä. Levittimen ohjaus sekä hallinta ovat myös monimutkaisia ”banaanin” muotoisella levityskuviolla.

Hyödyt sisäänpäin pyörivästä järjestelmästä lyhyesti:

  • Levityskuvio on lähellä levitintä 
  • Aina lyhyin mahdollinen käännös päisteessä
  • Ei ajamista ruiskutusurien ulkopuolella käännöksessä
  • Mahdollistaa kiinteiden ajourien käytön kaikissa työvaiheissa (Controlled Traffic Farming)
  • Vähemmän tallausvaurioita päisteessä, joka johtaa parempaan kokonaissatoon

Testausta 3D-testihallissa

Bogballen tehokas levitysjärjestelmä ja päisteenhallinta on testattu 3D -testihallissa. Sisäänpäin pyörivässä levitysjärjestelmässä puolikuun muotoinen levityskuvio muodostuu lähelle levitintä (kuvasarja 1 alla) ja ulospäin pyörivässä ”banaanin” muotoinen levityskuvio muodostuu kauemmas levittimestä (kuvasarja 2 alla) eli päisteessä on ajettava pidemmälle varmistaakseen levityksen täysi peitto. Bogballen levitysjärjestelmä varmistaa tasaisen levitysjakauman ja optimoi limityksen päisteessä ilman ruiskutusuran ylittämistä käännöskohdissa.

Bogballen sisäänpäin pyörivä järjestelmä

Perinteinen ulospäin pyörivä järjestelmä

Bogballe on lannoitteenlevittimiin keskittyneiden alansa spesialistien kehittämä, joten se on helppokäyttöinen, täsmällinen ja pitkäikäinen ratkaisu. Ota yhteyttä Lantmännen Agron työkonemyyjiin, jotka kertovat mielellään lisää aiheesta!