Varavoimageneraattori turvallisesti käyttöön

Varavoimageneraattorin huolto ja säännöllinen -tarkistus takaa varavoiman saannin myös sähkökatkoksien aikana ja lisää myös koneen käyttöikää. Koekäytä käyttämätönkin kone pari kertaa vuodessa.

Käyttöönottotarkistus

Generaattorin käyttöön­ottotarkastus on tehtävä aina ennen varsinaista käyttöönottoa. Sen saa suorittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähköasennusoikeudet, ja tarkastuksesta on oltava kirjallinen pöytäkirja ja suorittajan hyväksymä allekirjoitus. Laitteen takuu on voimassa vain, jos hyväksytty käyttöönottotarkastus on suoritettu. Generaattorin haltija on vastuussa käyttöönottotarkastuksesta ja sen suorittamisesta.

Jo laitteen vastaanottamisen ­yhteydessä on hyvä tarkistaa, että se ei ole kuljetuksen aikana vahingoittunut. Generaattoria kannattaa nostaa ja liikutella vain laitteella, joka pystyy turvallisesti nostamaan sen painon.

Asennus ja tarkistukset

Kun generaattori kytketään traktorin perään, pidä se sammutettuna. Varmista, että nivelakseli on huolellisesti kiinnitetty molemmista päistä, ja generaattori lepää tukevasti maassa ennen laitteen käyttöä. Kiinnitä voimanotonsuojus ja tarkista, että vaihteistossa on riittävästi öljyä.

Tarkista, että generaattoriin ei ole kytkettynä pistokkeita. Käynnistä traktori ja pyöritä generaattoria hiljaisella nopeudella. Generaattorista ei saa kuulua ylimääräisiä ääniä eikä se saa väristä. 

Kun taajuusmittari näyttää 52–53 hertsiä, lisää asteittain kierroksia ja tarkista, että jännite on ­oikea ilman kuormaa.Tämän jälkeen kytke laitteet kiinni generaattoriin ja tarkista, että taajuus pysyy ­oikeana eli 49–52,5 hertsissä. Tarkkaile käytön aikana taajuutta ja muuta tarvittaessa kierroslukua.

On tärkeää, että generaattorin kierrosluku on aina oikea, ettei ­generaattorille ja siihen kytketyille sähkölaitteille aiheudu vaurioita.

Huolto

Tarkista säännöllisesti, että laite käy ilman värinöitä ja asiaan­kuulumattomia ääniä. Pitkäaikaisessa käytössä generaattori lämpenee melkoisesti, joten kuorman irti­kytkemisen jälkeen on suositeltavaa käyttää generaattoria hetki ­ilman kuormaa, jotta se jäähtyy. 

Tarkista, että automaattisulakkeet toimivat oikein. Kun laite on käynnissä, vikavirtasuojan toimivuus tarkistetaan painamalla testi­nappia. Samalla varmistetaan, että sen kanssa yhdessä olevat automaattisulakkeet laukeavat auki ja että virta katkeaa.

Varavoimageneraattorin pyörittämiseen suositeltavin nivel­akseli on pulttikytkimellä varustettu. Häiriön sattuessa suojakytkimen varo­pultti katkeaa ja voimansiirto loppuu, eikä traktorin ulosottoon tai generaattoriin aiheudu vaurioita. Esimerkiksi POMO 27 kVA -malliin suositellaan koon 5 pulttikytkinakselia ja POMO 50 kVA -generaattoriin kokoa 7.

Yleiset varoitukset

Säilytä käyttämätön laite lämpimässä sisätilassa puhtaassa ja kuivassa paikassa. 

Jäähdytysilman sisäänmeno- ja poistoaukkojen tulee olla esteettömiä, jotta ilma pääsee virtaamaan vapaasti. Generaattorin kuori kuumenee työskenneltäessä, joten älä koskaan jätä generaattorin päälle höyrystyviä materiaaleja, jotka voivat räjähtää. Tulipalon sattuessa käytä jauhesammuttimia, älä vettä.

Generaattoria ei tule myöskään puhdistaa suoralla vesisuihkulla, sillä vesi voi vahingoittaa generaattorin käämejä. 

Sähkökatkos tulee silloin kun sitä vähiten odottaa, joten muista perehdyttää myös lomittaja varavoimageneraattorin käyttöön.