Tekoälyä hyödynnetään maidontuotannossa

Lypsyrobottien yleistyminen mahdollistaa maitotilan tuottavuuden parantamisen hyödyntämällä robottien keräämää lehmäkohtaista tuotostietoa. 

Data-analytiikan ja tekoälyn avulla on nyt mahdollista päästä yhä parempiin ja tarkempiin tuloksiin lehmien ruokinnassa. Suurin hyöty saadaan, kun robottien keräämä tuotostieto ja maidon laatutiedot yhdistetään ruokinnannan suunnitteluun. 

Reilusti yli 20 000 lehmää tuottaa tietoa Lantmännen Agron tietokantaan Tuotostutka®-palvelun kautta. Tieto on luottamuksellista ja sitä on tähän asti käytetty vain tilakohtaisiin raportteihin, joista yksittäinen tila voi seurata tuotantonsa tunnuslukuja säännöllisesti.

- Viimeisen vuoden aikana olemme hakeneet uusia keinoja hyödyntää edellä mainittua tietomassaa kokonaisuutena. Puhutaan Big Datasta ja tiedon louhinnasta. Kun kaikkien tilojen ja lehmien tiedot laitetaan yhteen, löydetään ruokinnan, olosuhteiden ja maidontuotannon välisiä syy-seuraussuhteita. Luonnollisesti yksittäisten tilojen tiedot pysyvät edelleen luottamuksellisina, kertoo Lantmännen Agron tutkimusjohtaja Ilmo Aronen.

Data-analytiikkaa ja tekoälyä tarvitaan

Edellä kuvattujen syy-seuraussuhteiden esiin kaivamiseksi tarvitaan data-analytiikkaa ja jopa tekoälyä.

- Toteutimme yhteistyökumppanimme Bilot Oy:n kanssa projektin, jossa selvitettiin tekoälysovellusten käyttöä Tuotostutka®-palvelun keräämän datan hyödyntämiseksi. Tulokset osoittivat, että lehmien maidontuotannon huipun jälkeen lypsykäyrässä on notkahdus, mikä viittaa siihen, että rehujen annostusta pitää ehdottomasti tarkentaa.

Lantmännen Feed onkin aloittanut keskustelut sekä DeLavalin että Lelyn edustajien kanssa käytännön toimenpiteistä rehujen annostuksen tarkentamiseksi. Kaikkien, niin maidontuottajien, lypsyrobottien valmistajien kuin Lantmännen Agronkin intressi on auttaa maidontuottajia optimoimaan tuotantoaan ja ruokinnan tarkentamisella on suuri vaikuttavuus. Tarkalla ruokinnalla vältetään yli- tai aliruokintaa, joilla molemmilla on haitallinen vaikutus tuottavuuteen ja eläinten terveyteen.

Tekoälysovellukset pysyväksi osaksi Tuotostutkaa

Edellä kuvattujen tulosten rohkaisemana Lantmännen Agro jatkaa tekoälysovellusten kehittämistä Tuotostutka®-palveluun.

- Tavoittelemme palveluun ominaisuuksia, joilla maidontuotantoa voidaan optimoida entistä tarkemmin. Kun kaikki maidontuotantoon liittyvät tiedot kerätään yhteen, tämä Big Data toimii syöttötietona tekoälysovelluksille, Aronen valaisee. 

Tieto on maitoketjun tärkeimpiä kilpailutekijöitä

Lantmännen Agro on jo lähes neljän vuoden ajan tarjonnut asiakkailleen Tuotostutka®-palvelua, jolla lypsyrobottitilojen tuotantoa voidaan seurata ruokinnansuunnittelun tarkentamiseksi. Tavoitteena on parantaa maitotilojen tuottavuutta hyödyntämällä lypsyrobottien tietokannasta saatavia reaaliaikaisia tuotostietoja ja kytkeä tiedot ruokinnan suunnitteluun.

Tähänastiset kokemukset ovat rohkaisevia ja maidontuottajat ovat ottaneet palvelun innokkaasti vastaan. Hankkeessa on nyt mukana noin 300 maitotilaa eri puolilta Suomea.

Tieto on tulevaisuudessa maidontuotannon entistä tärkeämpi kilpailutekijä. Tietomäärän lisääntyessä ruokinnan suunnittelua pystytään parantamaan entisestään hyödyntämällä kertyvää tilastollista aineistoa.

- Tiedon hyödyntäminen mahdollistaa uusien palveluiden tuottamisen asiakkaille ja tuloksista hyötyy koko maidontuotantoelinkeino. Tämä kehityssuunta on asiakkaillemme ja meille suuri mahdollisuus, toteaa Lantmännen Agron liiketoimintajohtaja Mikko Korhonen.

kuva teksti: Big data kertoo, että lehmien ruokintaa on tarkennettava