Pitkää käyttöikää nivelakseleille

Nivelakselin säännöllisestä huollosta huolehtimalla voi varmistaa akselin toimivuuden pidempään. Jos alkuperäinen akseli on rikkoutunut ennenaikaisesti, kannattaa aina selvittää syy.

Työkonetta ylikuormitettaessa on mahdollista ylikuormittaa myös akseli. Jos ylikuormituskytkin puuttuu työkoneesta tai nivelakselista, voi tapahtua nivelakselin putkien kiertymistä. Laiminlyöty rasvaus voi johtaa siihen, että ristikon laakerit kuumentuvat ja leikkaavat kiinni. Jos käytössä ovat ylisuuret nivelkulmat, haarukkaan jää usein jälkiä, ja ne voivat vaurioitua.

Uutta vanhan tilalle

Nivelakselin valinnan lähtökohtana on löytää mahdollisimman samanlainen akseli alkuperäisen tilalle. Tärkeää on, että akseli on oikeankokoinen ja varustettu oikeantyyppisellä suojakytkimellä. Nivelristikon mittojen avulla löytyy helposti oikea kokoluokka. On myös hyvä tarkistaa, onko alkuperäinen ollut laajakulma-akseli ja onko siinä ollut suoja- tai vapaakytkintä. Korvaava akseli voi olla pidempi, koska se voidaan lyhentää, mutta lyhyempi se ei saa olla.

Mikäli kyseessä on uusi työkone, valmistajalta tai maahantuojalta saa yleensä tietoa, minkälainen akseli koneeseen sopii. Suositeltavaa on hankkia suojakytkimellä varustettu nivelakseli, jos työkoneessa itsessään ei sitä ole. Suojakytkinten tarkoituksena on suojata niin traktorin kuin työkoneenkin voimansiirtoa ylikuormitukselta. Suojakytkin suojaa usein myös itse akselia, koska sen toimintamomentti on tehtaalla asetettu maksimimaalista momenttia alemmaksi.

Pulttikytkin

Pulttikytkimessä on epäkeskeisesti asennettu murtopultti. Kun vääntömomentti ylittää raja-arvon, murtopultti katkeaa ja voimansiirto loppuu. Pulttikytkintä käytetään lietepumpuissa, lumilingoissa, jyrsimissä, perävaunuissa sekä esimerkiksi traktorikäyttöisissä varavoimageneraattoreissa.

Levykytkin

Kitkalevykytkin perustuu kitkalevyjen ja -pintojen väliseen kitkaan. Kytkin välittää voimaa, kunnes vääntömomentti nousee asetettua arvoa suuremmaksi ja kitkalevyt alkavat luistaa.

Ylikuormituksen jälkeen kitkalevyjen luistaminen lakkaa. Levykytkintä käytetään esimerkiksi lumilingoissa.

Vapaakytkin

Vapaakytkin välittää voimaa traktorilta työkoneelle. Sitä käytetään yleensä työkoneissa, joilla on suuri massahitausmomentti, kuten paalaajat ja suuret lumilingot. Ilman vapaakytkintä voi käydä niin, että vaikka kaasua vähennetään, kierrokset eivät laske, koska paalaajan massavoima aiheuttaa hitautta kierroksen muutokseen.

Kiinteä levykytkin/vapaakytkin

Kytkimessä on kitkalevykytkin ja vapaakytkin yhdistettynä samoihin kuoriin. Suojakytkintä tarvitaan esimerkiksi lumilingoissa, jolloin lumilingon massa ei vahingoita traktorin ulosottopakkaa ja jarrua. Kitkalevykytkin on ylikuormitustilanteita varten.

Automaattikytkin

Automaattikytkin lopettaa voimansiirron, kun vääntömomentti ylittää kytkimen nimellisen vääntömomentin. Kun momentti kasvaa raja-arvon yli, voimansiirto lakkaa. Kun voimanoton kierroksia lasketaan, saadaan kytkin kytkeytymään uudestaan ja välittämään voimaa. Suojakytkin on suositeltava lautas- tai lieriöniittokoneissa.

Perusakseli

Perusakselit ovat kiinteitä akseleita ilman ylikuormitussuojia. Niitä käytetään työkoneissa, joissa itsessään on ylikuormitussuoja tai suojaa ei tarvita. Käyttökohteita ovat pöyhimet, lannoitteenlevittimet, peräkärryt ja niittokoneet.

Laajakulmanivelakseli

Traktorin puoleista laajakulmaniveltä voidaan käännöksien ajan käyttää jopa 80 asteen kulmassa. Sen käyttökohteita ovat paalaimet, noukinvaunut, niitto- ja vesakkomurskaimet. Laajakulmanivelakseleita on saatavana kiinteänä tai varustettuna pulttikytkimellä, vapaakytkimellä, kiinteällä levy- ja vapaakytkimellä ja automaattikytkimellä.

K-Maatalouden nivelakselimallistoon kuuluu kaksi Bondioli & Pavesin valmistamaa akselisarjaa:

K-Agro -akselit ovat edullisia ja laadukkaita perusakseleita. Valikoima kattaa yleisimmät akselit kokoon kuusi saakka.

SFT-sarjan -akselit ovat korkealaatuisia, jossa huollon helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Akselimallisto täyttää nykyajan käyttövaatimukset.