Näin suojaat hengityksen, kasvot ja kuulon maataloustöissä

Melua, kaasuja, pölyä, hometta… On työvaiheita ja tilanteita, joissa hyvä suojautuminen on enemmän kuin tarpeen. Nyt löydät Lantmännen Agron valikoimasta myös Zeklerin ja Sundströmin laadukkaat varusteet, joilla suojaat silmät, korvat ja hengityksen.

Käytä kuulosuojaimia koko melussa oloajan, muuten suojausteho laskee.

Maatalousalan työt altistavat erilaisten tapaturmien lisäksi myös melulle, silmä- ja kasvovammoille sekä haitallisille pölyille ja kaasuille. Itsensä kannattaa suojata aina. Toimiessaan työnantajana, maatalousyrittäjän on velvollisuus laatia työsuojelun toimintaohjelma. Ohjelman pitää sisältää vaarojen ja riskien arviointi sekä toimenpiteet niiden poistamiseksi. Toimenpiteet voivat olla teknisiä ratkaisuja, työjärjestelyitä tai varustautumista asianmukaisin henkilösuojaimin.

Turvaa hengityselimille Sundström-hengityssuojaimilla

Yleissuojaimeksi hengitysteille soveltuu P2-luokan suojain tai hiukkassuodatin, jos käsiteltävässä materiaalissa ei ole hometta. Homehtuneen materiaalin home- ja bakteeri-itiöiltä tulee suojautua P3-luokan suojaimella. Kemikaalit taas vaativat yhdistelmäsuodattimen käyttöä.

Joissakin töissä ilmassa on liian vähän happea, liikaa hiilidioksidia tai häkää. Näissä työtehtävissä on käytettävä eristäviä hengityksensuojamia, suodattavat hengityksensuojaimet eivät riitä. Hapen puute voi uhata esimerkiksi umpinaisissa, kosteana säilötyn viljan siiloissa, säilörehutorneissa rehuntekoaikana, lietesäiliöissä ja -vaunuissa sekä suljetuissa tiloissa hitsattaessa.

Lietelannasta vapautuu erityisesti sekoitettaessa terveydelle vaarallisia kaasuja kuten rikkiyhdisteitä ja ammoniakkia. Lietelantasäiliössä voi olla myös liian vähän happea, jolloin sinne voi pyörtyä huomaamatta. Jos säiliöön täytyy mennä, on käytettävä eristävää suojainta, kuten raitisilma- tai paineilmalaitetta. Lisäksi tarvitaan nostovyö köysineen ja varmistaja, joka on koko ajan valmiina nostamaan ja tarvittaessa pelastamaan säiliössä olevan henkilön. Varmistaja ei saa missään vaiheessa itse laskeutua säiliöön ilman asianmukaista hengityksensuojainta.

Torppaa meteli Zekler-kuulosuojaimilla

Meluvamma syntyy yleensä vähitellen, useampien vuosien melualtistuksen seurauksena. Lyhytaikainenkin kova ääni voi aiheuttaa kuulovamman. Maataloudessa vaarallisen kovaa melua aiheuttavat esimerkiksi eläinten kiljunta, koneet ja moottorisaha.

Kuulosuojaimet vähentävät korvaan tulevaa melua. Niitä on käytettävä, kun melu ylittää 85 desibeliä. Nyrkkisääntönä on, että jos tavallinen puhe ei kuulu metrin etäisyydeltä, melu ylittää 85 desibeliä. Kuulosuojainten tarkoitus on pitää korvaan tuleva melutaso 75–80 desibelissä. Ylisuojautuminen kuitenkin eristää ympäristöstä, ja tarpeelliset varoitusäänet voivat jäädä kuulematta.

Käytä kuulosuojaimia koko melussa oloajan, muuten suojausteho laskee. Jos suojaimia pitää vain 90 prosenttia ajasta, suojausteho laskee jo noin kolmannekseen.

Kuulosuojaimet ovat joko passiivisia tai aktiivisia ja niitä on kolmea tyyppiä: kupusuojaimia, tulppasuojaimia ja sankasuojaimia. Kupusuojaimia löytyy myös aktiivisina malleina, joissa on joko radio tai radio ja mikrofoni. Nämä vaimentavat äkilliset kovat äänet, mutta päästävät läpi kuultavaksi tarkoitetut äänet. Bluetooth-ominaisuudella varustetut suojaimet on helppo liittää kännykkään tai radiopuhelimeen. Erityisen kovassa melussa voi käyttää yhdistelmänä tulppa-kuppisuojausta.

Zeklerin suojalasit ja kasvojensuojaimet

Yleensä silmä- ja kasvovammoja aiheuttavat säilöntäaineiden ja muiden kemikaalien roiskuminen, metallin työstö sekä risujen ja oksien iskut. Myös UV-säteily on haitallista. Sertifioidut kirkkaat linssit suodattavat säteilyn, mutta häikäisyn takia kannattaa käyttää harmaita linssejä.

Silmät voi suojata suojalaseilla, kasvojensuojaimilla tai erilaisilla suojainyhdistelmillä. Parhaiten maatalouskäytössä suojaavat kasvojensuojaimet eli visiirit. Ne suojaavat myös kasvot. Visiirien edustat kestävät iskuja vielä normaaleja suojalaseja huomattavasti paremmin. Visiirit ovat paikallaan myös, kun käyttää moottoroituja työkaluja, esimerkiksi hiomalaikkaa.

Metsä- ja hitsaustyöt vaativat näihin töihin suunnitellut suojainyhdistelmät eli metsurinkypärät kuulonsuojaimin ja verkkovisiirein, hitsaus-hiontatöissä vastaavasti hitsausmaskit tai -kypärät.

Valitse oikea hengityssuoja työn mukaan

Työ: Lyhytkestoiset työt ja alhaiset pöly-/hiukkaspitoisuudet

  • Suoja: Suodattava, kertakäyttöinen puolinaamari tai uudelleen käytettävä puolinaamari P2/P3-suodattimin tai uudelleen käytettävä puolinaamari A-P3 / ABEK-P3 suodattimin
  • Esimerkkituote: Uvex FFP2V 2210 tai Uvex FFP3V 2310 kertakäyttöinen puolinaamari-hengityssuojain

Työ: Lyhytkestoiset pölyävät työt ja matalat kemikaalialtistukset

  • Suoja: Uudelleen käytettävä puolinaamari A-P3/ABEK-P3 -suodattimin
  • Esimerkkituote: Sundström SR 100 Premium Plus Pack-puolinaamari ABEK ja P3-vaihtosuodattimin

Työ: Pitkäkestoiset tai erittäin pölyävät työt, hitsaus ja hionta sekä voimakkaat kemikaalialtistukset

  • Suoja: Uudelleen käytettävä yhdistelmäsuojain puhallin-kasvo-osalla
  • Esimerkkituote: Sundström SR 500/570 puhallinsuojainpaketti vaihtosuodattimin